Facultatea de medicină

PRACTICA DE SPECIALITATE

Ce este practica medicală de specialitate?

Practica medicală de specialitate este o activitate didactică obligatorie în curriculum-ul Facultății de Medicină, după cum urmează specializările:
-Medicină Dentară începând cu anul I și până în anul V.
-Balneofiziokinetoterapie și recuperare medicală, în anul I si II
-Asistență de profilaxie stomatologică, în anul I si II

Conform Planului de învățământ, numărul de ore de practică de vară este:Practica de vară se desfășoară pe o perioadă de maxim 4 săptămâni, timp de maxim 8 ore/zi.

În legătură cu durata stagiului de practică medicală de specialitate, primează numărul de ore efectuate și nu numărul de zile.
În cazul efectuării a 8 ore de practică/zi, stagiul va dura 20 zile lucrătoare.

Practica medicală de specialitate se poate desfășura în perioada IULIE – AUGUST și poate să înceapă în orice zi din perioada mai sus menționată. De exemplu, pentru a efectua 160 de ore de practică cu 8 ore de practică/zi, activitatea trebuie începută cel târziu în data de 1 AUGUST

Practica medicală de specialitate se desfășoară  în unități medicale din Târgu Mureș sau în alt oraș (excepție studenții străini care vor efectua practica în țara de origine), în conformitate cu programa analitică.

MD  I – Galea Carmen  unicapharm@gmail.com

MD II – Șef lucrări dr. Dana Baciu    Baciu.Dana@targumures.onmicrosoft.com

MD III – Asistent univ. dr. Cucui Radu    Sireteanu.Radu@targumures.onmicrosoft.com

MD IV – Conf. univ. dr. Sorana Bucur    Bucur.Sorana@targumures.onmicrosoft.com

MD V – Conf. univ. dr. Ramona Feier   Feier.Ramona@targumures.onmicrosoft.com


BFKT R I-II  Șef lucrări dr. Papp Eniko     Papp.Eniko@targumures.onmicrosoft.com


APS I – Conf. univ. dr. Sorana Bucur    Bucur.Sorana@targumures.onmicrosoft.com

APS II – Șef lucrări dr. Dana Baciu     Baciu.Dana@targumures.onmicrosoft.com

 

Cine poate fi tutore de practică?

Tutorele de practică medicală de specialitate trebuie să fie medic specialist.

Cum este evaluată practica medicală de specialitate?

Practica medicală de specialitate este notată  de către o comisie numită de către Consiliul Facultății de Medicină.

Convenția-cadru privind efectuarea stagiilor de practică

  • Convențiile-cadru se pot descărca din lista de mai jos. Acestea vor fi semnate de partenerii de practică (medici de familie / manageri de spitale), de student și apoi de reprezentantul Universității Dimitrie Cantemir.
  • Studenții care efectuează practica de specialitate vor prezenta convenții în limba română.
  • Convenția-cadru trebuie semnată de către managerul instituției unde se efectuează practica, șeful secției și medicul îndrumător/tutorele de practică;
    NU uitați să fie completată rubrica referitoare la specialitatea îndrumătorului.
    În cazul studenților din anul I, convenția-cadru va fi semnată de medicul de familie îndrumător al practicii medicale;
  • Convenția cadru și caietul de practică trebuie transmise în format pdf.  pe adresa electronică a coordonatorului de practică până la data de ………………….

Atenție:  documentele trimise după aceasta dată nu se iau în considerare pentru anul universitar ……………..

  • Convențiile-cadru trebuie depuse în original la secretariatul Facultății de Medicină, până în data de …………………….

 


Ce documente trebuie depuse în vederea evaluării practicii medicale de specialitate?

Fiecare student va trimite în format electronic (scanat), prin e-mail (pe adresa de e-mail specifică pentru practica medicală de specialitate pe an), următoarele documente:
1. Fișa de evaluare  a stagiului de practică completată și semnată de către medicul specialist îndrumător/tutorele de practică;
2. Portofoliul de practică (vezi cerințele din Convenția-cadru a anului de studiu în curs);
3. Convenția de practică semnată


Atenție:
convenția-cadru
trebuie depusă la Secretariat în original.

Programa practica de specialitate – Programa analitică