Facultatea de medicină

PRACTICA DE SPECIALITATE

Ce este practica medicală de specialitate?

Practica medicală de specialitate este o activitate didactică obligatorie în curriculum-ul Facultății de Medicină, după cum urmează specializările:

Care este durata și perioada de desfășurare a practicii clinice de specialitate?
Citește mai mult...

-Medicină Dentară începând cu anul I și până în anul V.
-Balneofiziokinetoterapie și recuperare medicală, în anul I si II
-Asistență de profilaxie stomatologică, în anul I si II .

Conform Planului de învățământ, numărul de ore de practică de vară este:

Practica de vară se desfășoară pe o perioadă de maxim 4 săptămâni, timp de maxim 8 ore/zi.

În legătură cu durata stagiului de practică medicală de specialitate, primează numărul de ore efectuate și nu numărul de zile.
În cazul efectuării a 8 ore de practică/zi, stagiul va dura 20 zile lucrătoare.

Practica medicală de specialitate se poate desfășura în perioada 05.07 – 24.09.2021  și poate să înceapă în orice zi din perioada mai sus menționată. De exemplu, pentru a efectua 160 de ore de practică cu 8 ore de practică/zi, activitatea trebuie începută cel târziu în data de 30.08.2021.

Convenția-cadru privind efectuarea stagiilor de practică
Citește mai mult...

Convențiile-cadru se pot descărca și de pe site-ul Facultății de Medicină. Ele vor fi semnate de partenerii de practică (medici de familie / manageri de spitale), de student și apoi de reprezentantul Universității Dimitrie Cantemir.

Studenții care efectuează practica de specialitate în România vor prezenta convenții în limba română. Studenții care efectuează practica de specialitate în afara României, vor utiliza convențiile-cadru în limba italiană sau engleză după caz.

Convenția-cadru trebuie semnată de către managerul instituției unde se efectuează practica, șeful secției și medicul îndrumător/tutorele de practică; NU uitați să fie completată rubrica referitoare la specialitatea îndrumătorului. În cazul studenților din anul I, convenția-cadru va fi semnată de medicul de familie îndrumător al practicii medicale;

Convențiile-cadru trebuie depuse în original la Decanatul Facultății de Medicină.

Unde se desfășoară practica medicală de specialitate?

Practica medicală de specialitate se desfășoară astfel:

  •  studenții anilor I-IV în unități medicale din Târgu Mureș sau în alt oraș din țara de origine a studentului (excepție studenții străini care vor efectua practica în țara de origine).

Cine sunt coordonatorii de practică de specialitate ?
Citește mai mult...

Cine poate fi tutore de practică?

Tutorele de practică medicală de specialitate trebuie să fie medic specialist.

Cum este evaluată practica medicală de specialitate?

Practica medicală de specialitate este notată  de către o comisie numită de către Consiliul Facultății de Medicină.

Ce documente trebuie depuse în vederea evaluării practicii medicale de specialitate?

Fiecare student va trimite în format electronic (scanat), prin e-mail (pe adresa de e-mail specifică pentru practica medicală de specialitate pe an), următoarele documente:
1.    Fișa de evaluare  a stagiului de practică completată și semnată de către medicul specialist îndrumător/tutorele de practică;
2.    Portofoliul de practică (vezi cerințele din Convenția-cadru a anului de studiu în curs);
3.    Convenția de practică semnată


Atenție:
convenția-cadru trebuie depusă la Secretariat în original.