Mesajul Fondatorului

Universitatea „Dimitrie Cantemir” a fost întemeiată cu sentimentul și convingerea că România și poporul său pot și merită să se ridice la nivelul de viață și de civilizație al celor mai dezvoltate țări ale lumii.

România este dăruită de Dumnezeu cu bogății și frumuseți într-o mai mare măsură decât multe alte țări cu standard de viață ridicat, iar poporul său, născut creștin, este inteligent, inventiv, ospitalier și tolerant. Toate aceste calități sunt valorificate doar într-o mică măsură și acest lucru se răsfrânge negativ asupra cooperării României cu alte țări.

Menirea acestei universități este ca prin răspândirea culturii, științei și artei cât și prin formarea de specialiști în diferite domenii de activitate, să contribuie la ridicarea nivelului de civilizație și la conștientizarea valorilor naționale.

Dorim ca această universitate să polarizeze contribuția spirituală și materială a românilor de pretutindeni, pentru promovarea în lume a valorilor din țara lor de origine. În aceeași măsură dorim ca prin intermediul celorlalte etnii din România, să promovăm spațiul și cultura românească, relații de colaborare și de respect reciproc, cu țările a căror limbă o vorbesc.

Universitatea este preocupată și are acțiuni în acest sens, să promoveze relații de colaborare pe termen lung cu așezăminte, instituții de învățământ, fundații din România și din alte țări, pentru schimburi de experiență privind conținuturile curriculare, sistemele pedagogice de învățământ teoretic și practic, schimburi de informații și de experiență la nivel de studenți și cadre didactice.

Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureș va face tot ceea ce trebuie și este posibil, pentru a deveni prin perseverență, onestitate și convingerea că în acest mod slujește cu credință România, un centru de polarizare a spiritualității și culturalității din zona în care își desfașoară activitatea.

Tot ceea ce vom gândi să facem și vom realiza, va fi un omagiu adus memoriei patronului spiritual al universității, marelui cărturar Dimitrie Cantemir.

În tot acest context, nu trebuie să uităm complexitatea domeniului educațional și aspectele sale implicite.

Munca de dascăl nu s-a rezumat niciodată doar la transmiterea de cunoștințe de strictă specialitate, datoria lui față de tinerii implicați în procesul educativ constând în pregătirea acestora pentru VIAȚĂ,  prin împărtășirea experienței, a concluziilor, dar și a îndoielilor și a dezamăgirilor sale.

Dascălul este ÎNVĂȚĂTORUL! Pe deplin conștient de faptul că discipolii săi vor păși în viața socio-profesională înarmați cu arsenalul de cunoștințe predat de către el, dascălul are responsabilitatea acestui arsenal – numit curriculum.

Profesionalismul este indisolubil legat de sociabil, finalitatea institutiei de învățământ fiind integrarea socio-profesională. În ziua de azi, majoritatea instituțiilor de învățământ ale lumii dețin, în curriculum-ul utilizat, această componentă: pregătirea personală și socială.

Pentru România, descătușată târziu din izolarea comunismului, revenirea, după 1989, la un învătământ complet și eficient, a întâmpinat dificultăți inerente, create pe de o parte prin promovarea economiei de piață – condiție sine qua non a progresului economic – iar pe de alta, datorită necesității de adaptare rapidă a ofertei educaționale la cererea reală a noii piețe de muncă din România.

În aceste condiții a început în România pionieratul învățământului particular. Instituțiile de învățământ  privat, identificând rapid nevoile pieței muncii, au promovat o ofertă educațională axată pe specializările specifice economiei de piață.

În toți anii care au trecut de la revoluție, „Dimitrie Cantemir” a înregistrat la nivelurile sale educaționale – facultăți și școală postliceală – un palmares notabil, reprezentat prin procentul de absolvenți cu inserție pe piața muncii, în profilul pentru care „Dimitrie Cantemir” i-a școlarizat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondator: Profesor Doctor Docent ZAIRA MURGU