Mesajul Fondatorului

Fondator, Profesor Doctor Docent

Zaira Murgu

       Principiile care sunt menite să ne călăuzească parcursul educaţional sunt:

     Cu referinţă la studenţi: Dumnezeu nu-i alege pe cei desăvârşiţi, ci îi desăvârşeşte pe cei aleşi. Cu alte cuvinte, seminţele native ale fiecărui student, printre care cele ale ştiinţei, moralităţii şi religiozităţii, devin un bun al fiecăruia numai prin educaţie, aceasta fiind tocmai activitatea de stimulare a acestor seminţe. Dezideratul întregului demers este creșterea gradului de ordine și raționalitate în viața socială, cultivarea valorilor spirituale, toate acestea cu scopul realizării unui statut elevat condiției umane.

 Cu referinţă la noi, cadrele didactice: alături de talent psihopedagogic şi performanţă în cercetare (ambele constituind un singur corpus), considerăm că pasiunea este atitudinea primordială care trebuie să caracterizeze viaţa profesională. Având privilegiul de-a avea în grijă fiinţa umană, modelarea caracterelor se doreşte a fi o preocupare continuă a noastră (este aşteptarea lui Dumnezeu de la noi).

 Cu referinţă la colegii noştri din alte centre universitare: noţiunea de competitivitate în mediul în care profesăm, nu înseamnă deloc a concura pe terenul achiziţionării unui segment ipotetic de piaţă, ci reprezintă afirmarea, valorificarea, implementarea experienţei şi caracteristicilor distinctive ale fiecăruia în parte.

  Cu referinţă la noi, toţi: credem că fiecare om este nu doar ceea ce este astăzi, dar şi ceea ce poate deveni mâine iar noi, cu toţii, suntem chemaţi a ne legitima existenţa prin lupta şi dorinţa de-a lăsa în urmă lumină, luminându-i mereu pe alţii.

Oferta educațională  ›

ADMITERE    »

 

Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureș este acreditată instituțional de Parlamentul României și evaluată periodic de AHPGS, evaluator german al calității învățământului superior.

Dacă îți dorești să fii licențiat în  medicină, drept, științe economice, psihologie sau geografia turismului  te așteptăm alături de noi!