Cercetare

Editura

Editura „Dimitrie Cantemir” Târgu Mureș a fost înființată în cadrul Fundației cu același nume, prin avizul acordat de Ministerul Culturii în anul 1995.

Crearea acestui departament a reprezentat răspunsul la necesitatea de a oferi elevilor și studenților, cursurile, îndrumătoarele de lucrări practice și manualele specifice planurilor de învățământ și programelor analitice pe discipline.

Astfel, s-a reușit o descentralizare a sistemului de învățământ, în beneficiul creșterii calității portofoliului de competențe și asigurarea, totodată, a echității șanselor, în procesul educațional al cursanților.

Editura „Dimitrie Cantemir” Târgu Mureș își desfășoară activitatea în concordanță cu conținutul curricular specific facultăților, conținuturi curriculare avizate de Ministerul Educației și Cercetării.

Alături de o aparatură modernă, adaptată la cererea logistică solicitată de noile dezvoltări din domeniul tipografic, editura dispune de aportul unei echipe profesioniste de tehnoredactare – tipărire – condusă de dl. Conf. Univ. Dr. Ing. Alexandru Bogdan Murgu – consilier editorial, atestat de Comisia Centrală a Ministerului Culturii.

Editura „Dimitrie Cantemir” înregistrează astăzi, un palmares grăitor, atât cantitativ cât și calitativ.  Au văzut lumina tiparului, peste 800 de titluri, în peste 15.000 de exemplare.

Nivelul academic al editurii, condiție sine qua non unei prezențe de prestigiu în viața culturală și științifică, care a depășit de mult granițele instituției noastre, s-a concretizat prin cererea mare de volume, formulată de universități, colegii și școli postliceale de mare tradiție, din România.

Editura „Dimitrie Cantemir” colaborează cu Biblioteca Națională a României, în metodologia de acordare a numerelor de depozit legal și a numerelor internaționale de standardizare a cărților I.S.B.N. și I.S.S.N., iar valoarea științifică a volumelor, cărora li se acordă aceste indicative, este certificată prin referatele acordate de către cadre didactice de specialitate, cu pregătire și experiență profesională deosebită.