Informații studenți

Situația didactică și financiară a studenților universității

 

User:  numărul matricol
* Studenții din anul II, la finalul numărului matricol trebuie să adauge un X (capsLk) 〈Ex: 21PS446X〉

Parola: CNP sau data nașterii (zzllaaaa)

Operativ: +40-365-401.128

Secretariat facultăți:  +40-365-801.822

Secretariat Facultatea de Medicină:  +40770105 594  /  +40771396120

Secretariat DPPD:  +0771-177.582