Informații studenți

Situația didactică și financiară a studenților universității

User: numărul matricol
Parola: CNP sau data nașterii (zzllaaaa)

Operativ: +40-365-401.128

Secretariat facultăți:   +40-365-801.822

Secretariat Facultatea de Medicină:   +40771396120

Secretariat DPPD:   +0771-177.582