Studenții Universității Dimitrie Cantemir din Târgu Mureș pot avea acces la platforma e-Learnig a Universității, începând cu data de 20 martie 2020. Universitatea Dimitrie Cantemir pune în acest fel la dispoziția studenților primul și cel mai complex sistem e-Learnig, complet funcțional din județul Mureș. Toți studenții și toate cadrele didactice au acces la cursurile programate în semestrul curent, în funcție de disciplinele programate. Structura cursurilor le face pretabile unei activități dinamice, orientate temporal pe tot parcursul semestrului. Cursurile pun la dispoziția studenților resurse – suporturi de curs, cursuri în format video, legături spre resurse internet – și  activități – teme, proiecte, teste grilă, forumuri de discuții, worksop-uri.

    Activitățile dau posibilitatea dinamizării și gestionarii optime a activităților de seminarizare, de concepție, de proiectare, de evaluare, de muncă individuală și, acolo unde este posibil, de laborator, a studenților. Structurarea platformei pe cursuri-profesori și grupe de studenți, permite o gestiune optimă și flexibilă a evaluărilor, prin generarea de cataloage complexe și transparente pentru student. Accesul profesorilor și studenților la platforma e-Learning a Universității Dimitrie Cantemir din Târgu Mureș se face prin intermediul paginii principale a site-ului Universității, www.cantemir.ro.

    Pe toată durata stării de urgență decretate de către Președintele României, ca urmare a pandemiei cu virusul Covid-19, activitățile didactice de curs, seminar, proiect, lucrări practice (acolo unde este cazul), consultații și o parte din activitățile individuale ale studenților se vor desfășura exclusiv prin intermediul platformei e-Learnig a Universității Dimitrie Cantemir din Târgu Mureș.

Rector                                                                                      Prorector

prof.univ.dr. Mircea Simionescu                                       conf.univ.dr. Valentin Florin Ciotea

PLATFORMA E-LEARNING 
  • Accesul  se poate face numai prin autentificare pe baza  numelui de utilizator şi a parolei.
  • Pentru sugestii și dificultăți în accesarea platformei ne puteți contacta la adresa de e-mail

u d c e l e a r n i n g @ g m a i l . c o m

Vă dorim succes !

DECIZIA NR. 53 din 16 MARTIE 2020 A RECTORULUI UNIVERSITĂȚII „DIMITRIE CANTEMIR” DIN TÎRGU MUREȘ

M Ă S U R I 

(fragment)

   ” Art. 1. (1) Pe timpul stării de urgență instituite pe teritoriul României, activitățile didactice și nedidactice cu studenții și cursanții Universității „Dimitrie Cantemir” din Tîrgu Mureș se desfășoară exclusiv online.

(2) Accesul studenților, cursanților și salariaților, precum și a altor persoane, care nu sunt salariate ale Universității, în spațiile acesteia este permisă în situații excepționale cu aprobarea nominală a Rectorului.

(3) Accesul persoanelor, mijloacelor de transport și a bunurilor în spațiile Universității este permisă în situații excepționale numai după luarea măsurilor de dezinfecție corespunzătoare si numai cu aprobarea nominala a rectorului.

     Art. 2. (1) Începând cu data de 23 martie 2020, cadrele didactice, titulare de curs, seminarii sau lucrări practice, vor încărca pe platforma e – learning a Universității (www.cantemir.ro) suporturile electronice ale cursurilor, notelor de seminar, lucrărilor practice și ale altor activități didactice, conform programărilor anterioare.

(2) Până la data de 23 martie 2020, cadrele didactice titulare de curs vor stabili, împreună cu reprezentanții studenților și cursanților, un program de consultații online pentru fiecare disciplină.

(3) Îndrumarea studenților și masteranzilor pentru elaborarea lucrărilor de licență și de disertație se realizează online.

     Art. 3 (1) Plata taxelor de școlarizare se face prin virament bancar, în contul Universității RO78BTRLRONCRT030564100D, deschis la Banca Transilvania.

(2) Eliberarea actelor de studii se face numai cu aprobarea nominală a Rectorului.

     Art. 4. Începând cu data 17 martie 2020, programul de lucru al salariaților Universității „Dimitrie Cantemir” din Tîrgu Mureș se reduce corespunzător, conform măsurii impuse de dispozițiile art. 49 din Capitolul VII din Anexa I din Decretul privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României și celor dispuse prin prezenta Decizie.”

DECIZIA (document ):

» Word document

» PDF. document

Calitate Germană

Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș este acreditată instituțional de Parlamentul României și evaluată periodic de AHPGS, evaluator german al calității învățământului superior.

Aviz profesional al Colegiului Psihologilor din Romania

Reacreditare 1.  Master: “ Managementul Resurselor Umane”

>>  Avizul de reacreditare “Managementul Resurselor Umane”

Reacreditare 1.  Master: “ Psihologie clinica si tehnici de interventie prin consiliere si psihoterapie”, pentru specialitatea Psihologie clinica

>>  Avizul de reacreditare Psihologie Clinica

Oferta Educaționala 2020

Îți dorești o carieră profesională de succes, un viitor strălucit și un colectiv care să te inspire și să îți ghideze pașii spre dezvoltarea orizontului cultural?

Universitatea „Dimitrie Cantemir”, îți oferă „Visuri Devenite REALITATE”!

Ofertă Educațională

Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Tîrgu Mureş, îți oferă oportunitatea de a păși cu dreptul spre viitor, urmând una dintre specializările puse la dispoziție de cele 4 facultăți din cadrul instituției noastre.

Dacă îți dorești să fii licențiat în drept, economie, psihologie sau geografia turismului, locul tău este aici!

Alege drumul cel mai sigur, spre o carieră de succes!

Universitatea „Dimitrie Cantemir” Erasmus + >>>>

Studenții internaționali se vor bucura de o experiență unică în cadrul universității noastre, unde, în afară de oferta academică vastă și sprijinul acordat de personalul didactic, aceștia vor participa la activitățile socio-culturale și de cercetare, organizate de universitate, în timp ce se bucura de inima Transilvaniei, o zonă extrem de bogată din punct de vedere al atracțiilor turistice.

Află mai multe !

Cămin UDC

Căminul conţine 63 de camere dispuse pe 5 nivele – fiecare cameră găzduind 3 cursanţi (184 de locuri în total) şi beneficiind de grup sanitar propriu (toaletă, duş, chiuvetă).

Studentul are la dispoziţie pe lângă mobilierul specific, condiţii optime de microclimat precum şi o dotare care îmbină utilul cu funcţionalul.

Orice student al instituţiei „Dimitrie Cantemir” Tîrgu Mureş are dreptul de a fi cazat în căminul instituţiei.

Parteneri