Facultăți și Programe

Facultatea de Psihologie

Planul de învăţământ şi programele analitice aferente acestei direcţii de specializare, asigură o pregătire fundamentală în acest domeniu de mare interes.

Acestea prevăd o pregătire de bază în domeniul Psihologiei, completată cu o pregătire de specialitate pe direcţiile existente la nivelurile superioare.


Principalele obiective ale acestei specializări sunt:
– formarea de specialişti a căror competenţă se pretează activităţii în domeniul învățământului, clinic sau industrial, cu scopul evaluării şi planificării intervenţiei psihologice; → Citește mai mult...

–  asigurarea fundamentelor teoretice şi practice, care să permită participarea la soluţionarea unor probleme complexe, care necesită investigaţii interdisciplinare;

–  cunoaşterea modului de funcţionare al mecanismelor psihice, a interpretării comportamentului uman în diferite situaţii sociale, precum şi identificarea instrumentelor de diagnosticare, ameliorare şi intervenţie;

–  formarea unor aptitudini şi abilităţi de a utiliza metodele, mijloacele şi tehnicile cele mai adecvate de investigare în domeniul psihologiei;

Absolvenţii vor fi capabili să-şi extindă şi să-şi perfecţioneze pregătirea în studii de masterat.

 

PROGRAME ȘI SPECIALIZĂRI

• Program Licență: 3 ani, curs de zi
Psihologie → Descriere (pdf.)
(180 de credite / 3 ani)

• Programe Master:  2 ani, curs de zi
Asigurarea Calității Învățământului → Descriere (pdf.)
(120 de credite / 2 ani)
Managementul Resurselor Umane → Descriere (pdf.)
(120 de credite/ 2 ani)
Psihologie Clinică și Tehnici de Intervenție prin Consiliere și PsihoterapieDescriere (pdf.)
(120 de credite/ 2 ani)

• Curs de conversie profesională în  “Psihologie” 
DETALII  ⇒   Departamentul de Formare Profesională și Studii Postuniversitare  ↵

 

  • Toate specializările sunt incluse în Programul ERASMUS+

Misiunea Facultăţii de Psihologie, specializarea Psihologie este aceea de a pregăti specialişti de valoare în învăţământ, şi în diferite ramuri ale industriei şi sănătăţii, care să corespundă exigenţelor impuse de transformările economico-sociale şi legislative din ţara noastră.

Beneficiind de cadrul constituţional creat prin asumarea obligaţiei de către statul român, a respectării dreptului la învăţătură şi a egalităţii indivizilor de a se bucura de valorile create de civilizaţie, Facultatea de Psihologie din cadrul Universităţii „Dimitrie Cantemir” urmăreşte:

– realizarea, din perspectiva pregătirii psihologice, a unui puternic centru polarizator universitar – academic;

– egalitatea, pentru fiecare student, de a beneficia în pregătirea sa de baza academică a Universităţii;

– un răspuns la cererea de forţă de muncă pregătită în domeniul psihologic.

Facultatea de Psihologie s-a dezvoltat continuu graţie activităţii cadrelor didactice, a promovării active pe piaţa educaţională, şi a succesului absolvenţilor noştri pe piaţa muncii locală şi regională, devenind o prestigioasă instituţie de învăţământ universitară, pentru regiunea estică a Transilvaniei.

Facultatea de Psihologie cuprinde, la ora actuală, un program de licenţă acreditat, în Psihologie, precum şi 3 programe de masterat înfiinţate în temeiul Legii învăţământului nr. 84/1995, modificată prin Legea nr. 2/2008: Asigurarea calităţii învăţământuluiManagementul resurselor umane şi Psihologie clinică şi metode de intervenţie prin consiliere şi  psihoterapie, ultimele două programe fiind avizate profesional de către Colegiul Psihologilor din România.

Principalele obiective ale Facultății de Psihologie sunt:

– formarea de specialişti a căror competenţă se pretează activităţii în domeniul învățământului, clinic sau industrial, cu scopul evaluării şi planificării intervenţiei psihologice;

–  asigurarea fundamentelor teoretice şi practice, care să permită participarea la soluţionarea unor probleme complexe, care necesită investigaţii interdisciplinare;

–  cunoaşterea modului de funcţionare al mecanismelor psihice, a interpretării comportamentului uman în diferite situaţii sociale, precum şi identificarea instrumentelor de diagnosticare, ameliorare şi intervenţie;

–  formarea unor aptitudini şi abilităţi de a utiliza metodele, mijloacele şi tehnicile cele mai adecvate de investigare în domeniul psihologiei;

Procesul de învăţământ se desfăşoară în baza Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi a Cartei Universităţii „Dimitrie Cantemir”, Regulamentului de ordine interioară, Regulamentului de organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru structurile şi funcţiile de conducere, Regulamentului privind activitatea studenţească, precum şi pe baza Procedurilor de sistem şi operaţionale, aferente Manualului calităţii.

Studiile universitare sunt organizate în limba română.

Programul de studii universitare de licenţă în Psihologie, aparţine domeniului de studii de licenţă „Psihologie”, din cadrul domeniului fundamental „Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei” şi se încadrează în ciclul I universitar, cu durata de 3 ani şi 180 de credite.

Programele de studii universitare de licenţă se adresează următoarelor grupuri ţintă:

– absolvenţi ai liceelor cu diplomă de bacalaureat;

– absolvenţi cu studii superioare, care urmăresc dezvoltarea unei cariere de succes în domeniul psihologic.

– angajaţi care activează în diferite domenii corelate cu specializarea existentă.

Procesul de învăţământ, după o fundamentare în primul an de studiu, are următoarele direcţii principale: psihologia educaţiei,  psihologia muncii şi organizaţională, şi psihologia clinică. In acest scop, planul de învăţământ este structurat pe discipline fundamentale, de specialitate, si cu caracter complementar. De asemenea, se pune accent pe disciplinele cu caracter practic, pentru a forma specialişti care să se integreze cât mai ușor în activitatea practică.

Absolvenţii specializării se vor putea integra in activitățile din cadrul diverselor ramuri ale vieţii sociale şi economiei naţionale, în principal în domeniul psihologiei, dar şi în instituțiile administraţiei locale şi teritoriale.

✪  Iei deciziile rațional sau emoțional?

✪  Eşti interesat/ă de aparenţe sau de ceea ce se află în spatele manifestărilor comportamentale ?

✪  Dorești să devii cea mai bună versiune a ta alături de un colectiv dinamic, ajutând în viitor persoane care au nevoie de tine?

Te așteptăm alături de noi!
✪   Servicii educaționale de calitate germană la prețuri românești!

Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș este evaluată instituțional  asupra calitații educației de către o agenție din străinătate, (AHPGS – Accreditation Agency in Health and Social Science / Akkreditierungsagentur im Bereich Gesundheit und Soziales din Germania). ↵

 


 

Oferta educațională  ›

ADMITERE    »

 

Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureș este acreditată instituțional de Parlamentul României și evaluată periodic de AHPGS, evaluator german al calității învățământului superior.

Dacă îți dorești să fii licențiat în  medicină, drept, științe economice, psihologie sau geografia turismului  te așteptăm alături de noi!