Informații Publice

Proiecte în derulare

PROIECT   „STUDENT START-UP 1.0”

Proiectul „Student Start-up 1.0”, cod 142131, se adresează studenților de la două universități din Târgu-Mureș: Universitatea „Dimitrie Cantemir” și Universitatea de Arte, care doresc să își dezvolte competențele antreprenoriale și să-și înființeze propria afacere.

Obiectivele proiectului:

  • 342 de studenți, masteranzi şi doctoranzi beneficiari ai unui program integrat de formare antreprenorială, mentorat și consiliere;
  • dezvoltarea competențelor antreprenoriale, prin cursuri de formare antreprenorială acreditate de ANC;
  • minim 308 certificate ANC emise absolvenților;
  • minim 13 planuri de afaceri selectate pentru a primi sprijin și finanțare nerambursabilă între 40.000 și 100.000 de euro;
  • minim 65 de locuri de muncă create.

Proiectul este derulat de Asociația Culturală Amphion din Târgu Mureş, în parteneriat cu Universitatea „Dimitrie Cantemir” și Universitatea de Arte din Târgu Mureș, și este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 6: Educație și competențe, Apelul pentru proiecte: POCU/829/6/13 – Innotech Student.

Proiectul se derulează în perioada ianuarie 2022 – decembrie 2023 (24 de luni) şi beneficiază de finanțare în valoare totală eligibilă de 9.049.810,53 lei, din care finanțare din FSE 7.687.388,22 lei, contribuția națională 1.349.615,65 lei și cofinanțare de 12.806,66 lei.

Pentru informații despre programul de finanțare POCU 2014-2020, accesați www.fonduri-ue.ro/pocu-2014.

VIZITEAZĂ PAGINA PROIECTULUI: https://innotech.amphion.ro/

ÎNSCRIE-TE ÎN GRUPUL ȚINTĂ: https://innotech.amphion.ro/inscriere-grup-tinta/


 

PROIECT POCU/626/6/13/130510   ”PRACTICA INOVATIVĂ A STUDENȚILOR – UDC”

Proiectul “Practica inovativă a studenților – UDC”, proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020,  se derulează de către Universitatea “Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș, în calitatea sa de unic beneficiar al finanțării, în perioada 27.10.2020 – 26.10.2022.

Scopul proiectului: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar din Universitatea Dimitrie Cantemir din Târgu Mureș (UDC), care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

VIZITEAZĂ PAGINA PROIECTULUI >

”Relația dintre alexitimie, psihopatie și agresivitate în mediul carceral”
Std. Cojocaru Mihaela, anul II, programul de masterat ”Psihologie clinică și tehnici de intervenție”

Hotărâre privind Proiectul de Cercetare Științifică, (pdf) >

 

START IN BUSINESS

– Finanțări nerambursabile de maxim 40.000 euro –

Contact: startinbusiness@cantemir.ro
Tel.: 0745116996  Tel/Fax: 0365/430396

VIZITEAZĂ  PAGINA PROIECTULUI  >

 

 

Oferta educațională  ›

ADMITERE    »

 

Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureș este acreditată instituțional de Parlamentul României și evaluată periodic de AHPGS, evaluator german al calității învățământului superior.

Dacă îți dorești să fii licențiat în  medicină, drept, științe economice, psihologie sau geografia turismului  te așteptăm alături de noi!