Facultăți și Programe

Facultatea de Geografie

Îndrăznește să descoperi, ai curaj să explorezi și voință să perseverezi în cercetarea geosistemelor viitorului!

Într-o lume interdependentă, depindem de un mediu fizic din ce în ce mai fragil, ale cărui interacţiuni complexe necesită o analiză sofisticată şi o gestionare delicată. Aceste aspecte prezintă provocări intelectuale şi practice de primă importanţă şi se află printre problemele centrale ale geografiei moderne.

 

Obiectivul celor 11 cadre didactice titulare, doctori în Geografie, Istorie, Economie, este oferirea unor cursuri dinamice şi practice, cu scopul formării de specialişti cu pregătire superioară în domeniul turismului, în concordanţă cu cerinţele pieţei şi cu modificările recente din mediul socio-economic.

Specializările noastre pregătesc studenţii pentru oportunităţi de angajare atât în sectorul public, cât şi în cel privat, în: analiză, evaluarea şi gestionarea resurselor turistice, hidrologie, meteorologie, cartografiere, analiză regională, organizarea spaţiului, mediu, analiză spaţială, economică şi geodemografica etc., precum şi pentru studii postuniversitare în domeniul Geografiei. Citește mai mult...

Cu toate că este o facultate tânără în peisajul românesc, Facultatea de Geografie are deja o recunoaştere naţională, având o activitate susţinută în toate direcţiile de cercetare şi educaţie.

În ultimii ani, odată cu creşterea numărului de studenţi, a crescut şi importanţa acestei facultăţi în cadrul universităţii. Ca urmare a unor modificări majore în învăţământul superior din România, catedra a aplicat o nouă politică în implementarea unor noi metode didactice şi a pus accentul pe practica de specialitate.

O atenţie deosebită a fost dată şi îmbunătăţirii bazei didactice şi tehnice, în vederea realizării unui învăţământ şi a unei cercetări de performanţă.

Activitatea studenţilor este continuată şi în cadrul unor organizaţii studenţeşti, care oferă complementaritate procesului didactic (cercul de turism). Astfel, această secţie oferă posibilitatea cunoaşterii resurselor turistice naturale şi antropice din România, obiectivele turistice importante descoperite de studenţi fiind: Delta Dunării, Valea Prahovei, Munţii Carpaţi, zona Maramureşului, mănăstirile Moldovei.

În vederea facilitării dobândirii cunoştinţelor practice, de-a lungul timpului facultatea a fost înzestrată cu unele dotări specifice cum ar fi: laboratoarele de geografie fizică, cartografie, teledetectie şi GIS, cabinete de geografie umană şi geografia turismului, staţie meteorologică experimentală.

Abordarea pluridisciplinară a proceselor şi a fenomenelor geografice (geografică, socială şi economică) oferă o perspectivă complexă asupra domeniului de studiu.

Programele Facultății de Geografie:

• Program de licență  (Durata studiilor: 3 ani, curs de zi)
Geografia turismului 

• Program master  (Durata studiilor: 2 ani, curs de zi)
Resurse turistice şi protecţia mediului

 • Curs de conversie profesională în  –  “Geografie” 
DETALII  ⇒   Departamentul de Formare Profesională și Studii Postuniversitare  ↵

Oportunităţi de plasament: manager în turism, coordonator activităţi ecoturistice, director de hotel, pensiune, restaurant, agenţie de turism, meteorolog, hidrolog, agent de turism, ghid şi agent protecţia mediului.

– Studierea piemonturilor din nordul munţilor Şureanu-Cindrel (M-ţii Carpaţi). Resurse ale depozitelor aluvionale;

– Evoluţia Bisericii Române unite (greco-catolică) din zona Mureş-Târnave în timpul regimului comunist;

– Istoria locală şi potenţialul ei în activităţile de turism;

– Stadiul populaţiei şi aşezărilor din Compartimentul nordic al Câmpiei Transilvaniei;

– Evaluarea potenţialului turistic al resurselor antropice în depresiunea Transilvaniei;

– Evaluarea potenţialului turistic al resurselor naturale şi antropice în Munţii Călimani;

– Resursele de apă din Bazinul Târnavelor şi valorificarea lor în perspectiva dezvoltării durabile;

– Metode de reglare a circuitelor hidrice naturale.

 


✵ Dorești să călătorești prin lume și să interacționezi cu persoane din diferite culturi?

✵ Dorești propria afacere ce oferă prin natura sa cunoaștere, relaxare, amintiri și vise realizate?

✵ Dorești  să creezi planuri de dezvoltare durabile, protecţie şi conservarea mediului şi peisajului geografic?

ORIENTEAZĂ-TE  SPRE  GEOGRAFIA TURISMULUI!

✪   Servicii educaționale de calitate germană la prețuri românești!

Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș este evaluată instituțional  asupra calitații educației de către o agenție din străinătate, (AHPGS – Accreditation Agency in Health and Social Science / Akkreditierungsagentur im Bereich Gesundheit und Soziales din Germania). ↵

 

 


 

Oferta educațională  ›

ADMITERE    »

 

Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureș este acreditată instituțional de Parlamentul României și evaluată periodic de AHPGS, evaluator german al calității învățământului superior.

Dacă îți dorești să fii licențiat în  medicină, drept, științe economice, psihologie sau geografia turismului  te așteptăm alături de noi!