Informații Publice

Organizarea alegerilor pentru ocuparea funcțiilor de conducere din cadrul Universității Dimitrie Cantemir din Târgu Mureș


 FEBRUARIE 2024

Alegeri pentru mandatul 2024 – 2029

În anul 2024 se vor desfășura alegeri pentru structurile și funcțiile de conducere ale Universității Dimitrie Cantemir din Târgu Mureș, primul demers fiind stabilirea modalității de desemnare a rectorului.

Referendumul universitar pentru alegerea modalității de desemnare a Rectorului pentru mandatul 2024-2029

La data de 11 martie 2024 se va desfășura Referendumul prin care se stabilește dacă rectorul este desemnat printr-un concurs public în baza unei metodologii aprobate de senatul universitar nou-ales, ori prin votul universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice titulare şi cercetătorilor titulari precum și al reprezentanţilor studenţilor din Senatul universitar şi din Consiliile facultăţilor.

Referendumul se va desfășura în intervalul orar 8.00 – 20.00,  la secția de votare organizată în Campusul Dimitrie Cantemir din Târgu Mureș, strada Bodoni Sandor nr. 3-5.

La referendum vor vota cadrele didactice și cercetătorii titulari precum și reprezentanţii studenţilor din Senatul universitar şi din Consiliile facultăţilor, toți fiind înscriși pe Listele de vot care pot fi consultate la Secretariatul Biroului Electoral (Biblioteca Serafim Duicu, dna Balogh Judit) începând cu 16.02.2024.

În zilele de 22.02, 27.02 și 04.03.2024 sunt organizate dezbaterile publice pentru informarea comunității academice cu privire la referendum, dezbateri ce vor avea loc în Biblioteca Universitară Serafim Duicu, începând cu ora 12.

 IULIE 2020

Rezultatul alegerilor desfășurate în Universitatea Dimitrie Cantemir (Iulie 2020)

 

REZULTATUL ALEGERILOR  >>>

HOTĂRÂREA nr. 82 din 30.06.2020 , privind organizarea alegerilor pentru ocuparea funcțiilor de conducere din cadrul Universității Dimitrie Cantemir din Târgu Mureș

 

În conformitate cu dispoziţiile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, precum şi cu cele ale Cartei Universitare, Senatul Universităţii „Dimitrie Cantemir” din Tîrgu-Mureş, adoptă în unanimitate de voturi prezenta

 

H O T Ă R Â R E

82 din 30.06.2020

 

  1. Organizarea alegerilor pentru ocuparea funcțiilor de conducere din cadrul Universității Dimitrie Cantemir din Tîrgu Mureș, care vor avea loc vineri, 3 iulie 2020, în intervalul cuprins între orele 09.00 – 12.00, la secția de votare din Camera de primire de la intrarea în Campusul Dimitrie Cantemir.
  2. Aprobarea Calendarului alegerilor, a Regulamentului de organizare și desfășurare a alegerilor, precum și componența Biroului electoral, documente anexate prezentei hotărâri.
  3. Desemnarea prof. univ. dr. Teodor Bodoașcă, Președintele Senatului Universitar, să exercite atribuțiile funcției de rector până la confirmarea noului rector ales.

 

Preşedintele Senatului Universităţii „Dimitrie Cantemir” din Tîrgu-Mureş

prof. univ. dr. Teodor Bodoașcă

Regulamentul propriu de organizare a alegerilor pentru ocuparea funcțiilor de conducere din cadrul Universității „Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureş

 

REGULAMENT  >>>

 

Componența Biroului electoral universitar responsabil pentru organizarea alegerilor din cadrul Universității „Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureş, 3 iulie 2020 

 

   COMPONENȚA  BIROULUI  ELECTORAL UNIVERSITAR  >>>  

CALENDARUL  desfășurării alegerilor în Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș pentru desemnarea membrilor consiliilor facultăților/departamentelor, Senatului și a Rectorului

 

CALENDAR >>>

Hotărârea Consiliului de Administrație al Universității de validare a candidaturii d.lui prof.univ.dr. Mircea Simionescu pentru funcția de Rector

 

 HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  >>>

Hotărârea Biroului Electoral Universitar de validare a candidaturilor pentru funcțiile de membrii în Consiliile facultăților/Departamentelor și ai Senatului

 

HOTĂRÂREA BIROULUI ELECTORAL >>>

Lista cuprinzând toate persoanele cu drept de vot (cadre didactice și studenți)

 

Metodologia de selecție a decanilor și directorilor de departamente în cadrul Universității ” Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș

 

METODOLOGIA  >>>

Oferta educațională  ›

ADMITERE    »

 

Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureș este acreditată instituțional de Parlamentul României și evaluată periodic de AHPGS, evaluator german al calității învățământului superior.

Dacă îți dorești să fii licențiat în  medicină, drept, științe economice, psihologie sau geografia turismului  te așteptăm alături de noi!