Examene Licență

Finalizare studii * Examene Licență 2021

CATALOGUL CU REZULTATELE OBȚINUTE LA EXAMENUL DE LICENȚĂ

 

În ședința Senatului universitar din 04.02.2021 s-au adoptat următoarele măsuri referitoare la susținerea examenelor de finalizare a studiilor din sesiunea iulie 2021:

– examenele de licență și disertație se vor desfășura exclusiv online, cu respectarea Metodologiei adoptate în concordanță cu dispozițiile Ordinului M.E.C. nr. 6125/2016 și  cu modificările aduse prin Ordinul M.E.C. nr. 3200/2021, conform structurii anului universitar;

– examenul de licență se desfășoară on line, pe platforma Teams, după cum urmează:

• FACULTATEA DE DREPT
– Programul  „Drept”- 13 Iulie 2021, ora 9.00
PLANIFICAREA ORELOR PRIVIND SUSȚINEREA LUCRĂRILOR DE LICENȚĂ (pdf.) ↵

• FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE
– Programele:
„Finanțe și Bănci” și „Economia Comerțului Turismului și Serviciilor”13 Iulie 2021, ora 8.00
PLANIFICAREA ORELOR PRIVIND SUSȚINEREA LUCRĂRILOR DE LICENȚĂ (pdf.) ↵

• FACULTATEA DE  GEOGRAFIE
– Programul  „Geografia Turismului”13 Iulie 2021, ora 9.00
PLANIFICAREA ORELOR PRIVIND SUSȚINEREA LUCRĂRILOR DE LICENȚĂ (pdf.) ↵

• FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI
– Programul  „Psihologie”12 – 13 Iulie 2021, ora 9.00
PLANIFICAREA ORELOR PRIVIND SUSȚINEREA LUCRĂRILOR DE LICENȚĂ (pdf.) ↵

 

  • Ordinea intrării candidaților la examenul de licență, la fiecare facultate, va fi afișată pe această pagină cu 24 de ore înainte de începerea examenului.

 

  • Examenul constă dintr-o probă unică, de susținere a lucrării de licență;

Taxa de finalizare a studiilor se menține la nivelul celei aprobate prin  Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 9/03.12.2012  >>>(pdf.):

  • 1.200 lei pentru examenul de licență;

 

 

↓ Ghid de elaborare a lucrărilor licență –
Teme lucrări – Componența comisiilor ↓

 

Examene Licență – 2020

 

SPECIFICAȚII
Absolvenții vor comunica cu coordonatorii științifici în vederea finalizării lucrărilor de licență/disertație.
Taxa cuprinde operațiunile de înscriere, procesarea documentelor, eliberarea certificatului de competență lingvistică și evaluarea examenului de licență/disertație.
Nivelul taxelor este: 1.200 lei pentru licență și 800 lei pentru disertație și  este stabilită prin Hotărârea Consiliului de Administrație al Universității nr. 9/03.12.2012, (pdf) >
Plata se face prin virament în contul: RO78BTRLRONCRT030564100D, deschis la Banca Transilvania.
Examenele vor fi susținute on-line prin intermediul aplicației Microsoft Teams.

 

ADMITERE  2021  »

Oferta educațională  »

 

Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureș este acreditată instituțional de Parlamentul României și evaluată periodic de AHPGS, evaluator german al calității învățământului superior.

Dacă îți dorești să fii licențiat în  medicină, drept, științe economice, psihologie sau geografia turismului  te așteptăm alături de noi!