Termeni și condiţii

< Ultima actualizare: 20.09.2023 >

Prezentul document (împreună cu toate documentele menționate în acesta) stabileşte termenii și condiţiile care guvernează utilizarea acestui website – www.cantemir.ro  (în continuare „Website-ul’’).

Scopul Website-ului este de prezentare și promovare a Universității Dimitrie Cantemir Târgu Mureș

Vă rugăm să citiţi prezenții Termeni și Condiții, Politica de cookies-uri ↵  şi Politica de confidenţialitate ↵ înainte de a utiliza Website-ul. Prin accesarea și utilizarea Website-ului, recunoașteți în mod expres caracterul obligatoriu al acestor documente și vă asumați angajamentul de a le respecta.

  • 1. CINE SUNTEM NOI

Universitatea Dimitrie Cantemir Târgu Mureș, a a debutat în peisajul educațional românesc în anul 1991, fiind prima universitate particulară din Transilvania și a doua din România;

Acreditată în anul 2005 prin Legea nr.136/2005, publicată în Monitorul Oficial, nr.434/20.05.2005,  Universitatea ”Dimitrie Cantemir” este evaluată instituțional periodic de către AHPGS (Accreditation Agency in Health and Social Sciences), evaluator german al asigurării calității învățământului superior, oferind astfel servicii educaționale de calitate germană la prețuri românești;

Datele noastre de contact sunt:

Adresa sediului: Str. Bodoni Sandor, Nr. 3-5, Târgu Mureș, Mureș, România

Adresă de e-mail: dpo@cantemir.ro

Nr. de tel.: 0365 401 125

  • 2. PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

Universitatea este titularul exclusiv al tuturor drepturilor de proprietate intelectuală referitoare la conținutul Website-ului, inclusiv, fără a se limita la: articole, text, fotografii, ilustrații, muzică, clipuri audio și video, mărci comerciale, embleme și modele.

Vizitatorii Website-ului pot accesa, descărca şi tipări materialele publicate pe Website, în mod gratuit, exclusiv pentru uz personal şi doar în scop necomercial. Ca urmare a realizării oricăreia dintre aceste acțiuni, vizitatorilor Website-ului nu li se transmite sau recunoște nici un drept, titlu sau nu li se garantează nici un interes legitim cu privire la materialele publicate pe Website.

Nicio secțiune din conținutul Website-ului asupra căreia Universitatea are un drept de proprietate intelectuală nu poate fi reprodusă, distribuită sau publicată sub nici o formă, în nici un scop sau prin niciun mijloc, fără acordul prealabil scris al Universității. Prin urmare, vizitatorii Website-ului declară că, prin simpla utilizare a Website-ului înțeleg și consimt să nu copieze, modifice, vândă, distribuie, transmită, afișeze, reproducă, publice sau să nu creeze lucrări/opere/derivate pe baza informațiilor publicate pe Website.

  • 3. UTILIZAREA WEBSITE-ULUI

Prin utilizarea Website-ului vă obligați:
a)   Să nu efectuaţi vreo solicitare falsă. În cazul în care avem motive întemeiate să credem că aţi efectuat o astfel de solicitare, avem dreptul să nu răspundem acesteia şi să informăm în mod corespunzător autorităţile competente.
b)  Să ne furnizaţi număr matricol, CNP sau data nașterii şi/sau alte date de contact corecte şi exacte. Dacă nu ne furnizaţi toate informaţiile de care avem nevoie, este posibil să nu putem să răspundem solicitării dvs.

Prin utilizarea Website-ului în orice mod și scop, declarați că îndepliniți condițiile prevăzute de lege, respectiv că aveți capacitate de exercițiu pentru încheierea de acte juridice care nasc în sarcina dvs. obligațiile prevăzute în Termeni și condiții, Politica de confidențialitate și Politica de cookies-uri.

Prin intermediul Website-ului, Universitatea invită vizitatorul Website-ului, respectiv studenții la cunoașterea noutăților apărute cu privire la situația didactică, situația financiară a acestora, la ultimele concursuri organizate de Universitate, informații cu privire la înscrierile în programele de licență și masterat etc.. Vizitatorul, respectiv studenții vor contacta Universitatea utilizând oricare din datele de contact publicate pe Website și prevăzute la pct. 1 din prezenții Termeni și condiții).

  • 4. LIMITAREA RĂSPUNDERII

Universitatea nu își asumă răspunderea pentru nici un fel de daune pe care vizitatorul Website-ului, studentul sau oricare alt terț le poate suferi ca urmarea a utilizării Website-ului în orice mod sau scop sau ca rezultat al îndeplinirii conforme de către Universitate a oricăreia din obligațiile legale și/sau contractuale care îi revin.

Vizitatorul va utiliza serviciile oferite prin intermediul Website-ului în totalitate pe propria răspundere. Acesta este răspunzător pentru păstrarea confidențialității asupra informațiilor transferate/primite prin intermediul Website-ului și pentru prelucrarea acestora în conformitate cu dispozițiile legale în materia protecției datelor cu caracter personal.

  • 5. DREPTUL NOSTRU DE A MODIFICA TERMENII ȘI CONDIȚIILE

Avem dreptul de a revizui şi modifica Termenii și Condițiile în mod ocazional și discreționar.

Aveţi responsabilitatea de a citi în întregime Termenii și Condițiile, Politica de cookies-uri ↵  şi Politica de confidenţialitate ↵, întrucât aplicabilă va fi varianta actualizată a acestora, în vigoare la momentul utilizării Website-ului.

  • 6. LEGISLAȚIA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA

Utilizarea Website-ului şi încheierea, executarea și încetarea contractelor încheiate cu Universitatea prin intermediul Website-ului vor fi guvernate de legislaţia română.

Eventualele litigii care decurg din sau în legătură cu folosirea Website-ului sau cu încheierea, executarea și încetarea acestor contracte se vor soluționa pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

  • 7. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prelucrarea datelor cu caracter personal de către Universitate are loc cu respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, și de abrogare a Directivei nr. 95/46/CE (,,Regulamentul general privind protecția datelor’’) și a legislației naționale relevante în materia protecției datelor cu caracter personal.

Pentru a cunoaște mai mult detalii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, vă rugăm să consultați Politica de confidențialitate ↵  și  Politica de cookies-uri ↵

De asemenea pentru orice întrebări sau solicitări privind protecția datelor cu caracter personal vă rugăm să ne contactați la adresa de email: dpo@cantemir.ro.

Oferta educațională  ›

ADMITERE    »

 

Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureș este acreditată instituțional de Parlamentul României și evaluată periodic de AHPGS, evaluator german al calității învățământului superior.

Dacă îți dorești să fii licențiat în  medicină, drept, științe economice, psihologie sau geografia turismului  te așteptăm alături de noi!