Planificări examene


 

 • Pentru buna desfășurare a examenelor, vă reamintim că participarea la acestea este condiționată de plata  ratelor din taxa  de școlarizare, conform contractului.
 • Plata  taxelor  (rate, restanțe, taxa reexaminare, etc) se efectuează cu minim 4 zile lucrătoare înainte de  termen.
 • Plățile (rate, restanțe, taxa reexaminare, etc) se pot efectua  la casieria Universității, Luni-Vineri între orele 8.00-13.30 sau prin virament bancar, în contul Universității nr. RO78BTRLRONCRT030564100D, deschis la Banca Transilvania.
  Se consideră dată a plății data la care sumele achitate au intrat în contul Universității, conform extrasului de cont emis de instituția bancară.

 • Pentru o plată valabilă (prin virament bancar), dispoziția de plată trebuie să cuprindă următoarele informații:

Citește mai mult...

numele și prenumele studentului, așa cum apare în catalog:〈numele la naștere, numele  după căsătorie – în paranteză, inițiala numelui tatălui, prenume; ex: Popescu (Strejan) F. Mihaela〉

programul  de studii (specializarea) și anul.
destinația sumei plătite (ex: rata nr; taxă reexaminare, etc.).
– dacă plata este făcută de către o altă persoană, se va specifica în numele cui se face plata, cu toate detaliile de mai sus.
ex: Popescu (Strejan) F. Mihaela, Psi II, rata II / Popescu (Strejan) F. Mihaela, Psi II, reexam. II • Taxe reexaminare  (programe nonmedicale):
  – Prima reexaminare     – 100 lei
  – A doua reexaminare   – 150 lei
  – A treia reexaminare   – 200 lei
  – Sesiune specială         – 250 lei
 • Promovarea în anul următor de studii:
  Înscrierile în anul următor de studii, au loc în perioada 12.09 – 30.09.2022, la secretariatul facultăților, cam. B.22, et.II
  Pentru promovarea în anul următor de studii este obligatorie de obținerea a cel puțin 50% din numărul total de credite/an.
  Numărul creditelor aferente fiecărei materii este precizat în pagina  ⇒ PLANUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT
  Detalii legate de situația școlară se pot găsi în pagina   ⇒ SITUAȚII STUDENȚI

Facultatea de drept

Facultatea de Științe Economice

Facultatea de Geografie

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației

Facultatea de Medicină

DPPD - Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

 

Oferta educațională  ›

ADMITERE  2022-2023  »

 

Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureș este acreditată instituțional de Parlamentul României și evaluată periodic de AHPGS, evaluator german al calității învățământului superior.

Dacă îți dorești să fii licențiat în  medicină, drept, științe economice, psihologie sau geografia turismului  te așteptăm alături de noi!