Departamente

Departamentul Strategii, Programe și Proiecte

 • Colaborează cu senatul universității pentru elaborarea strategiei de dezvoltare și a planurilor de implementare, în concordanţă cu strategiile naționale și regionale, în colaborare cu toate celelalte departamente;
 • Acordă asistenţă tehnică şi coaching persoanelor responsabile cu elaborarea planurilor operaţionale;
 • Elaborează, pe baza evaluării nevoilor existente, proiecte în parteneriat cu ONG-uri/instituții publice;
 • Desfăşoară activităţi legate de implementarea proiectelor;
 • Elaborează procedurile de monitorizare, evaluare şi control ale proiectelor pe care le implementează;
 • Centralizează şi ţine evidenţa tuturor proiectelor pe care le gestionează;
 • Participă la organizarea de seminarii, simpozioane, în vederea promovării;
 • Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege sau conferite de conducerea instituţiei, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
 • Identifică şi colaborează cu organizaţiile neguvernamentale, cu alte persoane juridice pentru elaborarea si punerea in aplicare a proiectelor din domeniul său de activitate;
 • Proiecte Erasmus + , KA2-Parteneriate strategice
 • Oferă consiliere persoanelor cu dizabilități și promovează egalitatea de gen

EVENIMENTE organizate de Departamentul „Strategii, Programe și Proiecte”

Eveniment organizat în cadrul SESIUNII DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE A STUDENȚILOR UDC
desfășurat la Universitatea „Dimitrie Cantemir”din Târgu Mureș, în perioada 13-14 mai 2024

PREZENTARE:

WORKSHOP/ PADLET ↵

Biblioteca  „Serafim Duicu”
14 MAI 2024

Ora: 10.00 – 14.00
Departamentul Strategii, Programe și Proiecte
Deschidere: Conf. Univ. Dr. Rațiu Ramona, rector Interimar U.D.C.
Moderator: Conf. univ. dr. Sorina Mihaela Bălan

Workshop: „MANAGEMENTUL PROIECTELOR –  DE LA SCRIERE LA  IMPLEMENTARE”

Invitați: managerii unor proiecte de succes

10.00 – 11.00 – Prezentări de proiecte implementate cu succes
·   „Perspective și oportunități prin programele europene”. Claudia Duicu, manager ITC Edustem
·   „Educație prin parteneriate europene”. Cristiana Chira, manager Proiecte Europene, Colegiul Național Unirea Tg. Mureș
·   „Școala Încrederii – Școala Viitorului”. Carmen Nicoară, director Școala Gimnazială Petelea
·   „Inovații prin proiecte europene” Laura Cepoi, manager Proiecte Școala Postliceală Dimitrie Cantemir Tg. Mureș
·   „Minunata lume a proiectelor” Sorina-Mihaela Bălan

11.00 – 13.00 – Concurs de scriere proiecte

Participanți: Studenți, elevi, cadre didactice

Mentori echipe scriere proiecte:
1.   Claudia Duicu, manager  ITC Edustem
2.   Laura Cepoi, manager proiecte Școala Postliceală Dimitrie Cantemir Tg. Mureș
3.   Moldovan Ioan, director Departament Formare Profesională și Studii postuniversitare
4.   Alina Solovăstru, Facultatea de Științe Economice
5.   Cristina Murvai, profesor logoped C.J.R.A.E. Mureș
6.   Carmen Nicoară, director Școala Gimnazială Petelea

13.00 – 14.00 – Prezentarea ideilor de proiecte propuse
Jurizare:
·   Prof. Univ. Dr. Camelia Stanciu – Decan Facultatea de Psihologie
·   Conf. Univ. Dr. Laura Avram – Decan Facultatea de Științe Economice, Coordonator Erasmus
·   Conf. Univ. Dr. Sorina-Mihaela Bălan – Director Departament Strategii, Programe și Proiecte/ Facultatea de psihologie
·   Conf. Univ. dr. Ramona Feier – Facultatea de Medicină
·   Conf. Univ. Dr. Maria Oroian – Decan Facultatea de Geografie

Premierea participanților:
·   Conf. Univ. Dr. Doina David – Prorector științific, UDC Târgu Mureș / Facultatea de Drept

Materiale și prezentări:  vezi aici ↵

 

TEMA: „TEHNOLOGIA VIITORULUI SAU VIITORUL TEHNOLOGIEI”
Târgu Mureș, 24-25 mai 2024
Casa Corpului Didactic Mureş şi Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie
„George Emil Palade” Târgu Mureş,
în parteneriat cu
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj Napoca – Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei,
Universitatea „Dimitrie Cantemir” Târgu Mureş,
Universitatea „Sapientia”, Universitatea de Arte din Târgu Mureş,
cu sprijinul ISJ Mureş şi al altor organizaţii interesate în domeniul educaţiei şi cercetării,
organizează
a XI-a ediţie a Conferinţei naţionale „Creativitate şi inovaţie în educaţie”,
cu tema: „Tehnologia viitorului sau viitorul tehnologiei”
în perioada 24-25 mai 2024,
la Centrul UNiX al UMFST, Târgu Mureş, str. Victor Babeş nr. 15
OBIECTIVE:
● Promovarea demersului didactic creativ, inovativ ca expresie a activității de formare continuă și
a dezvoltării profesionale;
● Promovarea exemplelor de bune practici în contextul învățării față în față și online.
Conferința se adresează cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și universitar
(învățământ preșcolar, învățământ primar, învățământ gimnazial, învățământ liceal, consilieri şcolari,
psihologi, psihopedagogi, învățământ special, profesori documentariști și bibliotecari, alte categorii),
din ţară şi din străinătate.

CONFERINȚA NAȚIONALĂ „CREATIVITATE Șl INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE” (pdf.)

Institutul de Studii Multiculturale Alpha, în parteneriat cu Institutul de cercetări socio-umane „Gheorghe Șincai” al Academiei Române și cu Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș

organizează, în perioada 9-10 decembrie 2023, la Târgu Mureș,

Conferința internațională LITERATURE, DISCOURSE AND MULTICULTURAL DIALOGUE – ediţia a XI-a (LDMD 11)

Domenii de cercetare: filologie, comunicare, relații publice, jurnalism, istorie, geografie, psihologie, sociologie, relații internaționale, științele educației, studii europene, studii politice, ştiinte sociale

 „Săptămâna Italiană în lume”

Eveniment organizat de Asociația Italienilor din România, găzduit de Universitatea Dimitrie Cantemir

Prezentare de carte
Autor ANTONIO RIZZO
Sâmbătă, 21 octombrie 2023
Biblioteca Universității „Dimitrie Cantemir”

Programul evenimentului ↵

Apatiții media: www.zi-de-zi.ro ↵


 

ACTIVITĂȚI ale Departamentului „Strategii, Programe și Proiecte” – anul universitar 2023-2024

Având membri din rândul companiilor, universităților și centrelor de cercetare, CLUJ IT Cluster susține procesele de transformare digitală a țării încă din anul 2012 (Our Members – Cluj IT cluster). În luna noiembrie 2023,  Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgui Mureș  a aderat la CLUJ IT, cel mai reprezentativ cluster de profil din România.

In atenția celor interesați!

Invitația Clusterului IT la  trainingul „Transformarea digitală sustenabilă”

După o conferință de succes, cu peste 130 de participanți, continuăm seria de activități dedicate transformării digitale și inovațiilor în domeniul sustenabilității.

CLUJ IT Cluster organizează în zilele de 7 și 8 decembrie un training cu Mihai Svasta pe parcursul căruia veți avea ocazia să veniți în contact cu câteva exemple concrete de proiecte care au abordat acest subiect, dar și să interacționați direct cu unul din experții de top din România.

Evenimentul se întâmplă online, iar participarea este gratuită.
Înscrierile se fac la link-ul de mai jos:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1ErGcQI75Cs9kyLXKcH6tJafWTzK5eNqSZPyuL8jewWs24w/viewform

Informații!

Dacă vreți să aflați mai multe despre oportunitățile oferite de Clustet Cluj IT  accesați pagina News – Cluj IT cluster

Cea de-a patra întâlnire transnațională a proiectului  Erasmus +„Distance Educator -Training Educators of Aldults in The Digital Age”

Cea de-a 4-a întâlnire transnațională de proiect a „Educatorilor la distanță” a avut loc în perioada 28-29 noiembrie 2023, în inima Transilvaniei, la Târgu Mureș, România. Partenerii proiectului DE au stabilit ultimele detalii legate de finalizarea cu succes a proiectului.

De asemenea, în cadrul Conferinței Internaționale „Avantajele cunoașterii și comunicării științifice” organizată de către Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș, au fost prezentate organizațiile care fac parte din parteneriatul proiectului, principalele proiecte  derulate de către acestea și  perspectivele  pentru proiectele viitoare.

Rezultatele proiectului  Erasmus +„Distance Educator -Training Educators of Adults in The Digital Age” sunt:

 • IO1. Curriculum-ul DigiEduAdult pentru furnizorii de VET. Curriculum-ul definește cadrul de dezvoltare a conținutului de instruire.
 • IO2. Manualul DigiEduAdult și instrumentul de autoevaluare. Ghidul pentru formatorii,  este o metodologie individuală pentru învățământul la distanță.
 • I03: Aplicația DigiEduAdult pentru educatorii de adulți. Aplicația pentru telefoanele mobile, ”EduAdult” asigură căi de formare personalizate prin testarea inițială a cunoștințelor și conștientizării proceselor de digitalizare în rândul grupului țintă, educatori adulți, mentori, consultanți, aspiranți educatori etc.
  Organizațiile implicate în proiect sunt:​​ Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș (DCU) (România), KEK Tehnikes Sholes Epimelitiriou Irakleio (Grecia), Danmar Computers SP ZOO (DANMAR) (Polonia), GRANTXPERT Consulting Limited (Cipru) și Universitatea Vytautas Magnus (VMU) (Lituania).

Pagina web a proiectului: https://distance-educator.erasmus.site/

Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș prezentă la European Cooperation Networking (ECoN)

Departamentul Strategii, Programe și Proiecte a încheiat un parteneriat cu Rețeaua ECoN, promovată de PFE, APS TIA FORMAZIONE, EYEU, SOLIS și EXEO LAB, în scopul cooperării dintre membrii săi în cadrul finanțărilor UE.

În data de 1 Decembrie 2023, dna Conf. Univ Dr. Sorina-Mihaela BĂLAN a participat la Evenimentul de lansare a rețelei ECoN, organizat la Universitatea Roma Tre, la Departmentul de Științe Politice.

În cadrul evenimentului de lansare, fiecare membru și-a prezentat  ideile de proiecte Erasmus+ KA2 cu termenele de depunere luna martie 2024. Dintre cele 36 organizații participante doar două au fost universități.

Fiecare idee de proiect prezentată de fiecare organizație a  făcut referire la Finanțarea UE (Program, Apel de propuneri, Acțiune etc.);  Titlul ideii de proiect;  Obiectivele principale ale ideii de proiect;  Rezultate așteptate;  Structura provizorie a pachetelor de lucru și lista de rezultate;  Specificații privind cele mai potrivite profiluri ale partenerilor.

Propunerile Universității Dimitrie Cantemir, din Tg.Mureș  prezentate  au fost:

1.     „Empowering Educators: Navigating the Digital Transformation in the Digital World”. Proiectul, „Transformarea digitală în lumea digitală”, este o inițiativă in cadrul programului Erasmus+ Teacher Academies, care se concentrează pe promovarea parteneriatelor pentru excelență în educația STEAM (știință, tehnologie, inginerie, arte și matematică). Scopul este de a echipa educatorii și studenții din universitățile partenere cu abilitățile și cunoștințele necesare pentru a naviga pe peisajul digital în evoluție. Într-o lume în schimbare rapidă, transformarea digitală a devenit un motor cheie al inovației și progresului. Acest proiect dorește să promoveze recunoașterea importanței  integrării tehnologiilor digitale în educație, în special în domeniile STEAM, pentru a pregăti studenții pentru provocările erei digitale. Prin eforturi de colaborare și parteneriate, proiectul urmărește să îmbunătățească calitatea educației și să promoveze excelența în disciplinele STEAM.

2.     „Circular Horizons: Pioneering Sustainable Development through Circular Economy Practices”. Proiectul își propune să exploreze și să promoveze principiile economiei circulare în cadrul dezvoltării durabile. Economia circulară este o abordare holistică a managementului resurselor care urmărește să minimizeze deșeurile, să promoveze reutilizarea și să regenereze sistemele naturale. Această inițiativă vizează trei grupuri cheie de părți interesate: studenți și cercetători universitari, educatori și personal didactic precum și profesioniști din mediul de afaceri și din industrie.

3.     ART 4 PHYSICAL OR MENTAL HEALTH „Art for Wellness: Integrating Creative Expression for Physical and Mental Health”. Ideea acestui proiect este aceea a valorificării activităților artistice pentru sporirea bunăstării atât fizică, cât și mentală. Angajamentul proiectului este de a explora impactul pozitiv al artei asupra sănătății și abordarea holistică a bunăstării prin expresie creativă.

Mulți dintre participanți au fost interesați de noi parteneriate cu universitatea noastră!

Membrii  rețelei  ECoN se angajează să realizeze colaborarea și cooperarea reciprocă în participarea și depunerea proiectelor transnaționale în cadrul Programelor Europene și Internaționale (ERASMUS+, Horizon, LIFE, , INTERREG, AMIF etc.).

Workshopuri on – line pentru scrierea propunerilor de proiecte!

Invităm pe această cale colegii interesați de scrierea propunerilor de proiecte să participe la workshopurile on line, pe platforma TEAMS, care vor fi organizate de căre departamentul Strategii, Programe și Proiecte!!

Persona contact:
Director departament, Conf.Univ.Dr. Sorina-Mihaela BĂLAN
Tel: +40 744504549

Reteaua ECoN, Universitatea Roma TRE,Roma, Italia, Kickoff Meeting 1 decembrie 2024

Noutăți despre activitățile ECoN găsiți aici: http://www.econ-europeancooperationnetwork.eu

PARTENERII REȚELEI ECoN sunt:

 

Ghidul Erasmus+ se adresează organizațiilor și instituțiilor care doresc să prezinte o propunere de proiect pentru a primi sprijin financiar în cadrul cererii de propuneri în curs. Ele trebuie să îndeplinească condițiile de participare și de finanțare prezentate în ghid.

Documentul oferă informații privind prioritățile programului, acțiunile sprijinite, fondurile disponibile pentru fiecare acțiune și modalitățile de participare.

Link-uri utile:

↵ Ghidul programului Erasmus+ 
↵ ȘTIRE: Ghidul Programului Erasmus+ 2024

 

Workshopuri on – line pentru scrierea propunerilor de proiecte!

Invităm pe această cale colegii interesați de scrierea propunerilor de proiecte să participe la workshop-urile on-line care vor fi organizate de către departamentul Strategii, Programe și Proiecte, pe platforma TEAMS!

Persona contact:

Director departament, Conf.Univ.Dr. Sorina-Mihaela BĂLAN

Tel: +40 744504549

23-25 octombrie 2023

În perioada 23-25 octombrie 2023, D-na Cof. Univ. Dr. Sorina Mihaela Bălan desfășoară activități de predare la Universitatea ÇAĞ din Mersin, Turcia.

Prin această mobilitate membrii instituției gazdă ÇAĞ UNIVERSITY din Turcia, cât și cei ai Universității  Dimitrie Cantemir din Târgu Mureș sunt încurajați  să împărtășească cunoștințe despre propriile domenii de interes, să organizeze unele activități în domeniul psihologiei și să realizeze împreună proiecte , în cadrul Departamentului de Strategii, Programe și Proiecte.


 Director: Conf. dr. Sorina-Mihaela Bălan
E-mail:  proiecte@cantemir.ro; bsorinamihaela@yahoo.com
LinkedIn

Oferta educațională  ›

ADMITERE    »

 

Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureș este acreditată instituțional de Parlamentul României și evaluată periodic de AHPGS, evaluator german al calității învățământului superior.

Dacă îți dorești să fii licențiat în  medicină, drept, științe economice, psihologie sau geografia turismului  te așteptăm alături de noi!