Strategii, Programe si Proiecte

Activitățile Departamentului Strategii, Programe și Proiecte

  • Colaboreaza cu senatul universitatii pentru elaborarea strategiei de dezvoltare și a planurilor de implementare, în concordanţă cu strategiile naționale și regionale, în colaborare cu toate celelate departamente;
  • Acordă asistenţă tehnică şi coaching persoanelor responsabile cu elaborarea planurilor operaţionale;
  • Elaborează, pe baza evaluarii nevoilor existente, proiecte în parteneriat cu ONG-uri/institutii publice, etc;
  • Desfăşoară activităţi legate de implementarea proiectelor;
  • Elaborează procedurile de monitorizare, evaluare şi control ale proiectelor pe care le implementează;
  • Centralizează şi ţine evidenţa tuturor proiectelor pe care le gestionează;
  • Participă la organizarea de seminarii, simpozioane, în vederea promovării;
  • Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege sau conferite de conducerea instituţiei, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
  • Identifică şi colaborează cu organizaţiile neguvernamentale, cu alte persoane juridice pentru elaborarea si punerea in aplicare a proiectelor din domeniul său de activitate;
  • Proiecte Erasmus + , KA2-Parteneriate strategice

Contact:

Persoană de contact:
Lector, Dr Sorina-Mihaela BĂLAN, director DSPP
Email: bsorinamihaela@yahoo.com
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/bsorinamihaela/
Telefon: + 40-744504549
Universitatea “Dimitrie Cantemir” din Tîrgu Mureș
Strada Bodoni Sandor, nr.3-5, Sala B33
Tîrgu Mureș, România
E-mail: proiecte@cantemir.ro