Departamente

Departamentul Strategii, Programe și Proiecte

  • Colaboreaza cu senatul universitatii pentru elaborarea strategiei de dezvoltare și a planurilor de implementare, în concordanţă cu strategiile naționale și regionale, în colaborare cu toate celelate departamente;
  • Acordă asistenţă tehnică şi coaching persoanelor responsabile cu elaborarea planurilor operaţionale;
  • Elaborează, pe baza evaluarii nevoilor existente, proiecte în parteneriat cu ONG-uri/institutii publice, etc;
  • Desfăşoară activităţi legate de implementarea proiectelor;
  • Elaborează procedurile de monitorizare, evaluare şi control ale proiectelor pe care le implementează;
  • Centralizează şi ţine evidenţa tuturor proiectelor pe care le gestionează;
  • Participă la organizarea de seminarii, simpozioane, în vederea promovării;
  • Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege sau conferite de conducerea instituţiei, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
  • Identifică şi colaborează cu organizaţiile neguvernamentale, cu alte persoane juridice pentru elaborarea si punerea in aplicare a proiectelor din domeniul său de activitate;
  • Proiecte Erasmus + , KA2-Parteneriate strategice

 

Oferta educațională  ›

ADMITERE  2023-2024  »

 

Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureș este acreditată instituțional de Parlamentul României și evaluată periodic de AHPGS, evaluator german al calității învățământului superior.

Dacă îți dorești să fii licențiat în  medicină, drept, științe economice, psihologie sau geografia turismului  te așteptăm alături de noi!