Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră

Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră

Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC) este o structură a Universităţii Dimitrie Cantemir din Târgu Mureș înființat în baza:

OMEC nr. 650/19.11.2014 pentru aprobarea Metodologiei – cadru privind organizarea și funcționarea centrelor de consiliere și orientare in carieră, în sistemul de învăţământ superior din România.

OMECS nr. 3070/14.01.2015 pentru modificarea Metodologiei – cadru privind organizarea și funcționarea centrelor de consiliere și orientare în carieră.

CCOC are ca obiectiv fundamental oferirea de noi oportunităţi de angajare a studenților din sistemul educațional al Universității, prin activităţi de consiliere şi orientare în carieră care vizează:

· orientarea şi consilierea studenţilor astfel încât aceştia să fie capabili să îşi poată planifica şi gestiona în mod optim propriul traseu educaţional;

· reducerea abandonului universitar cauzat de motive profesionale sau de orientare în carieră, precum şi din motive personale sau de adaptare la mediul universitar;

· facilitarea relaţiei dintre studenţi şi piaţa muncii, astfel încât aceştia să cunoască nevoile şi provocările reale ale pieţei muncii;

· creşterea  angajabilităţii studenţilor în domeniile de studiu absolvite

Obiectivele Centrului de Consiliere și Orientare în Cariera sunt următoarele:

· informarea candidaților,  studenților  și absolvenților referitor la oferta educațională oferită de Universitate;

· consilierea studenților și absolvenților cu privire la cunoașterea profilului individual, a aspirațiilor profesionale, intereselor, motivației etc.;

· furnizarea de servicii specializate legate de problematica alegerii unei cariere;

· formarea și  dezvoltarea capacității de decizie responsabilă și informată asupra traseului academic și in carieră.

Echipa CCOC este formată din:

Director: Lector univ. dr. Andrei Cotruș – Psiholog specialist expert cu drept de supervizare în Psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională

Prof.univ.dr. Camelia Stanciu – Psiholog specialist expert cu drept de supervizare în Psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională

Prof.univ.dr. Tomulețiu Elena Adriana – doctor în sociologie