Istoricul universității

UNIVERSITATEA ”DIMITRIE CANTEMIR”

ACREDITATĂ   prin Legea nr. 136 / 2005, publicată în Monitorul Oficial, nr. 434 / 20.05.2005

Începând cu anul 2005 Universitatea „Dimitrie Cantemir”, ca instituţie acreditată, organizează examene proprii de licenţă.

ISTORICUL UNIVERSITĂȚII
”DIMITRIE CANTEMIR”

Universitatea a debutat în peisajul educaţional românesc în anul 1991, fiind prima universitate particulară din Transilvania şi a doua din România.

Prin valorile pe care le promovează, Universitatea „Dimitrie Cantemir” ocupă un loc însemnat în peisajul educaţional-ştiinţific românesc.

Universitatea îşi direcţionează eforturile înspre linia contextului european, vizând formarea şi dezvoltarea unei Românii democratice în cadrul procesului de globalizare, oferind un spaţiu liber dezvoltării intelectuale şi creării unui cadru favorabil contactului între studenţii de diferite etnii.

Universitatea încurajează cele mai înalte aspiraţii, atât în rândul cadrelor didactice cât şi al studenţilor, prin provocarea acestora într-o continuă căutare culturală.

   

 Cunoscând o dezvoltare continuă, Universitatea a adăugat primei facultăţi înfiinţate – Facultatea de Drept, cu specializarea Drept, noi linii de dezvoltare universitară:

  • Facultatea de Ştiinţe Economice cu doua specializări: Finanţe-Bănci si Economia Comertului, Turismului şi Serviciilor
  • Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei cu specializarea: Psihologie
  • Facultatea de Geografie cu specializarea Geografia Turismului.

 Începând cu anul 2017, prin H.G. nr. 615/2017, s-au autorizat în cadrul Universității „Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș Facultatea de Medicină Dentară și Facultatea de Balneofiziokinetoterapie si Recuperare Medicală cu misiunea de a forma specialiști în acest domeniu.

Activitatea instructiv-educativă, teoretică şi aplicativ-practică a acestor facultăţi se desfăşoară în incinta Campusului „Dimitrie Cantemir”.

La dispoziţia cursanţilor se află o bază materială de studiu – la cele mai înalte standarde – permiţând un grad optim de educaţie teoretică şi de instruire practică, această din urmă efectuându-se şi în instituţii de profil cu care universitatea noastră a încheiat protocoale de colaborare: tribunalul, judecătoria, bănci, agenţii şi unităţi de turism, muzee, instituţii de învăţământ, etc.

Una dintre puţinele universităţi particulare cu campus propriu din România, Universitatea noastră pune la dispoziţia studenţilor, pe lângă biblioteca de specialitate cu 28.000 de volume – aflată în continuă expansiune, şi o sală de lectură cu o capacitate de 142 de locuri.

Personalul didactic al Universităţii este reprezentat prin cele 130 cadre didactice (profesori, conferenţiari, lectori şi asistenţi) foarte bine definite, atât din punct de vedere al cunoştinţelor pe care le au de oferit studenţilor, cât şi din punct de vedere al performanţelor pedagogice individuale.

Autori şi coautori ai peste 400 de cărţi şi tratate, cei peste 130 de profesori ai Universităţii pun la dispoziţia cursanţilor, prin intermediul Editurii „Dimitrie Cantemir”, manualele şi auxiliarele curriculare la majoritatea disciplinelor de specialitate ale celor patru facultăţi.

Succesul Universităţii este definit, atât prin faptul că peste 90% dintre absolvenţii facultăţilor sale au promovat examenul de licenţă la universităţi de prestigiu din România, cât şi prin eficienţa externă a instituţiei care relevă din procentul de absolvenţi care la această oră sunt încadraţi profesional în profilul pentru care Universitatea i-a pregătit.

Oferta educațională  ›

ADMITERE    »

 

Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureș este acreditată instituțional de Parlamentul României și evaluată periodic de AHPGS, evaluator german al calității învățământului superior.

Dacă îți dorești să fii licențiat în  medicină, drept, științe economice, psihologie sau geografia turismului  te așteptăm alături de noi!