Istoricul Universității

UNIVERSITATEA „DIMITRIE CANTEMIR” este acreditată prin

Legea nr. 136/2005, publicată în Monitorul Oficial, nr. 434/20.05.2005.

 

 

Înființată în anul 1991, Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș a reușit să polarizeze de la înființare interesul tinerilor din zona centrală a Transilvaniei pentru programele de studii oferite, pentru calitatea învățământului asigurat în timp de un corp profesoral de excepție, fiind prima instituție de  învățământ superior particular din Transilvania și a doua din România. S-a pornit la drum cu convingerea că, la acel moment, așteptările de-a construi ceva nou, bun, modern, de calitate, au fost predilect de la zona privată care nu venea cu moștenirea birocratică, cu mentalitățile și bagajul uman și intelectual al trecutului. A fost un demers, nu doar tentant ci și fezabil. S-a crezut în posibilitatea acelui scenariu în care câțiva universitari energici, inteligenți și onești se asociază cu finanțatori înțelepți și pun bazele unui astfel de proiect, o micuță unitate academică de elită, cu un corp profesoral restrâns dar de top și cu studenți de cea mai buna calitate, selectați competitiv. Aceste deziderate își caută în continuare împlinirea, iar piața muncii se pronunță mereu dacă s-a reușit sau nu în ceea ce ne-am propus.

În spiritul tradiției, misiunea Universității „Dimitrie Cantemir” constă în satisfacerea cerințelor de competență ale mediului societal, prin asigurarea formării profesionale superioare, de nivel universitar și postuniversitar. Purtătoare de valori fundamentale, misiunea reflectă totodată, preocuparea pentru viitorul societății, prin trasarea direcțiilor de dezvoltare a acesteia în plan local, regional, național și internațional.

În structura Universității „Dimitrie Cantemir” sunt incluse facultăți, departamente, laboratoare, centru de cercetare, bibliotecă, cămin, bază sportivă, precum și servicii tehnice și administrative, editură și tipografie. Cele 5 facultăți din structura universității asigură 12 programe de studii pentru aproximativ 5.000 studenți din toți anii de studii.

Incepând cu anul 2017, prin H.G. nr. 615/2017, s-au autorizat în cadrul Universității „Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș Programul de Medicină dentară și Programul de Balneofiziokinetoterapie și recuperare medicală, în cadrul Facultății de Medicină, cu misiunea de a forma specialiști în acest domeniu.

Activitatea didactică din Universitatea „Dimitrie Cantemir” este organizată în paradigma Bologna, iar programele de studii corespund ciclurilor de licență și master. Interesată să răspundă cerințelor de pe piața muncii precum și necesității de formare și dezvoltare pe tot parcursul vieții, determinată de provocările complexe ale societății moderne, Universitatea „Dimitrie Cantemir” organizează programe de studii postuniversitare al căror obiectiv principal este actualizarea/dezvoltarea/perfecționarea pregătirii profesionale. Portofoliul de specializări oferite de Universitatea „Dimitrie Cantemir” răspunde nevoilor societății actuale, reflectând raporturile strânse pe care universitatea le întreține cu mediul socio-economic. Specializările sunt adaptate în permanență celor mai noi tendințe în domeniu, răspunzând cerințelor de pregătire teoretică și practică necesară inserției absolvenților pe piața muncii.

Universitatea „Dimitrie Cantemir” dispune de o infrastructură care garantează desfășurarea în foarte bune condiții a activităților didactice și de cercetare. Deopotrivă, sub aspect imobiliar și al echipamentelor, baza materială de excelență a universității reprezintă consecința preocupării de modernizare și realizare de investiții din ultima perioadă.

În deplină concordanță cu misiunea asumată și cu dorința de a se afirma la nivel internațional, Universitatea „Dimitrie Cantemir” dezvoltă în prezent relații de colaborare fructuoase cu peste 80 de universități din Europa, SUA, Asia, Africa, America de Sud și Canada, concretizate în acorduri de colaborare încheiate în cadrul unor programe din Uniunea Europeană sau în mod direct.