Departamentul de Formare Profesională și Studii Postuniversitare

Educaţia nu e atât artă, cât știinţă.” (Simion Mehedinţi)

Despre noi:

Departamentul de Formare Profesională și Studii Postuniversitare, răspunde cerințelor pieței, privind forța de muncă, oferind:

Cursuri postuniversitare  organizate conform metodologiei cadrului de organizare și funcționare a programelor postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă, aprobate de Senatul Universității și avizate de către MEN, și se adresează absolvenților cu diplomă de licență, interesați de formarea și dezvoltarea continuă.

Cursuri de formare profesională continuă, autorizate A.N.C. (Autoritatea Naţională a Calificărilor) – inițiere, specializare, perfecționare, calificare, recunoscute atât național, cât și în țări care au aderat Convenției de la Haga.

Workshop-uri, în diverse domenii de activitate, având ca scop dobândirea și dezvoltarea unor competențe.

Departamentul nostru este deschis parteneriatelor cu entitățile publice și private, interesate de pregatirea profesională a resursei umane.

Curs avizat M.E.C - “Profesor de sprijin pentru persoanele cu nevoi speciale”

  • Înscrierea se va face prin completarea si transmiterea formularului de înscriere, la adresa de email:
    universitatedimitriecantemir@gmail.com sau formare@cantemir.ro, tel. 0365/430396, 0745116996

Curs autorizat A.N.C - "Responsabil protectia datelor cu caracter personal"

Cursuri Formare Profesionala si Studii Postuniversitare

Featured Courses:

Contact

Adresa: Str. Bodoni Sandor,  Nr. 3-5,

Tirgu Mures, Judet Mures

CIF: 17694128

COD IBAN: RO46CARP027301320255RO01

TEL. 0365 730271

FAX: 0365 430396

E-MAIL:  formare@cantemir.ro;

universitatedimitriecantemir@gmail.com;