Studii postuniversitare

DEPARTAMENTUL DE FORMARE PROFESIONALĂ ȘI STUDII POSTUNIVERSITARE

Educația nu e atât artă, cât știință.” (Simion Mehedinți)

 

Departamentul de Formare Profesională și Studii Postuniversitare, răspunde cerințelor pieței, privind formarea profesională continuă, oferind:

Programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă reprezintă oferta educaţională pentru actualizarea/dezvoltarea unor competenţe ocupaţionale/profesionale noi.

Programele postuniversitare organizate de instituţiile de învăţământ superior acreditate se desfăşoară în baza unui regulament propriu de organizare şi desfăşurare aprobat de senatul universitar.

Au dreptul să participe la programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă absolvenţii care au cel puţin studii universitare cu diplomă de licenţă sau echivalentă.

Programele de conversie profesională se desfășoară pe baza unui regulament propriu de organizare si funcționare aprobat de senatul universitar, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Programele de conversie profesională au ca finalitate dobândirea de către cadrele didactice din învățământul preuniversitar de noi competențe pentru noi specializări si/sau ocuparea de noi funcții didactice, altele decât cele ocupate în baza formării inițiale.

Dosarul de înscriere la programul de conversie profesională va conține obligatoriu adeverința de cadru didactic în învățământul preuniversitar.

 Se organizează conform Ordonanței nr.129/2000, republicată, privind formarea profesională a adulților, prin programe de inițiere, calificare, recalificare, perfecționare, specializare, recunoscute atât national cât și în țări care au aderat Convenției de la Haga.

Se organizează cu tematică în diverse domenii de activitate de interes sau la solicitarea unor companii, instituții publice, pentru dezvoltarea profesională și personală a angajaților.

Oferta educațională

Curs de conversie profesională în - “Psihologie”

Curs postuniversitar - “Profesor de sprijin pentru persoanele cu nevoi speciale”

Curs de conversie profesională în “Geografie”

Curs de conversie profesională în „Economia comerțului, turismului și serviciilor”

Curs postuniversitar - “Expert în dezvoltare durabila”

Curs autorizat ANC - ”Responsabil protecția datelor cu caracter personal”

Cursuri

19 februarie 2021

Număr de ore: -

Nr. credite transferabile acordate de către M.E.N.: -

19 februarie 2021

Număr de ore: -

Nr. credite transferabile acordate de către M.E.N.: -

3 iulie 2017

Număr de ore: 120

Nr. credite transferabile acordate de către M.E.N.: -

1 martie 2018

Număr de ore: 50

Nr. credite transferabile acordate de către M.E.N.: 5

1 martie 2018

Număr de ore: 50

Nr. credite transferabile acordate de către M.E.N.: 6

(4 rămase)

CONTACT


Strada: Bodoni Sandor, nr.3-5, Târgu Mureș, România
Sala: B.14, etaj 1.
Telefon: 0770-141.947 +40365-430.396
E-mail: universitatedimitriecantemir@gmail.com; formare@cantemir.ro;

 

• Înscrierea se  face prin completarea și transmiterea formularului de înscriere, la adresa de email: universitatedimitriecantemir@gmail.com


Oferta educațională  ›

ADMITERE    »

 

Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureș este acreditată instituțional de Parlamentul României și evaluată periodic de AHPGS, evaluator german al calității învățământului superior.

Dacă îți dorești să fii licențiat în  medicină, drept, științe economice, psihologie sau geografia turismului  te așteptăm alături de noi!