Departamentul de Formare Profesională și Studii postuniversitare

„Valoarea unui stat este proporţională cu organizarea ştiinţifică a educaţiei maselor”, şcoala devenind astfel, „unitatea de măsură a valorii relative a statelor şi popoarelor”.

Educaţia nu e atât artă, cât știinţă.”

(Simion Mehedinţi)

Despre noi:

Departamentul de Formare Profesională și Programe Operaționale, răspunde cerințelor pieței, privind forța de muncă, oferind cursuri de formare profesională continuă adulților, autorizate A.N.C. (Autoritatea Naţională a Calificărilor) – inițiere, specializare, perfecționare, recunoscute atât național, cât și în țări care au aderat Convenției de la Haga.

Cursurile postuniversitare sunt organizate conform metodologiei cadrului de organizare și funcționare a programelor postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă, aprobate de Senatul Universității și avizate de către MECTS, și se adresează absolvenților cu diplomă de licență, interesați de formarea și dezvoltarea continuă.

Workshop-urile, în diverse domenii de activitate, au ca scop întregirea procesului de învăţare.

Departamentul nostru este deschis parteneriatelor cu entitățile publice și private, interesate de pregatirea profesională a resursei umane.

Misiune:

Dezvoltarea unor programe și servicii de educație si formare profesională continuă, care să urmărească dezvoltarea capitalului uman și creșterea competitivității economice, în corelare cu cerințele pieței muncii, și care să răspundă necesităților în schimbare, ale unei economii și societăți bazate pe cunoaștere.

Contact

Adresa: Str. Bodoni Sandor,  Nr. 3-5,

Tirgu Mures, Judet Mures

CIF: 17694128

COD IBAN: RO46CARP027301320255RO01

TEL. 0365 730271

FAX: 0365 430396

E-MAIL:  formare@cantemir.ro;

Cursuri Formare Profesionala si Studii postuniversitare

Featured Courses: