Universitatea Dimitrie Cantemir - Târgu Mureș

Admitere – 2022

 ÎNSCRIEREA ȘI ÎNMATRICULAREA

Sesiunea I  04 – 29 Iulie 2022 ♦

Sesiunea II  05. 09. 2022 – 01. 10. 2022

 


 Oferta educațională »»»

 

ADMITERE LA PROGRAMELE DE LICENȚĂ – 2022  

 

Admiterea la programele de studii:
• Drept
• Geografia Turismului
• Psihologie
• Finanțe și Bănci
• Economia Comerțului Turismului și Serviciilor
se face pe baza mediei obținute la examenul de bacalaureat.

Admiterea se desfășoară conform următorului calendar:

Sesiunea I –  04-29 IULIE  2022

Sesiunea II – 5 SEPTEMBRIE – 1 OCTOMBRIE 2022

 

Admiterea la programele de studii din cadrul domeniului Sănătate:
• Medicină Dentară 
• Asistență de Profilaxie Stomatologică
• Balneofiziokinetoterapie și Recuperare Medicală
se organizează prin susținerea online a unui test grilă accesând platforma de examene a Universității sau cu prezenţă (onsite), în funcţie de situaţia epidemiologică la data susţinerii, conform următorului calendar:

• 04-22 IULIE 2022 
Înscrierea candidaților pe platforma de înscriere on-line.

• 23 IULIE 2022
Simularea examenului de admitere.
 (Anterior admiterii se organizează o simulare a examenului, pentru familiarizarea candidaților cu platforma informatică Teams.)

• 25 IULIE 2022, ora 10.00
Susținerea examenului de admitere.
Modalitatea de admitere (on-line sau on-site) se stabilește în raport cu situația epidemiologică anunțată anterior examenului, precum și în funcție de numărul de participanți, dacă aceștia au fost/nu vaccinați etc.

• 25 IULIE 2022, ora 14.00
Afișarea rezultatelor și formularea eventualelor contestații.
Contestațiile rezultatului se trimit la adresa de mail:  udc.medicina@targumures.onmicrosoft.com

• 25 IULIE 2022, ora 16.00
Afișarea rezultatelor finale (după soluționarea contestațiilor)

• 26-29 IULIE 2022
Confirmarea locurilor pe platforma de ADMITERE ON-LINE 
– achitarea primei rate din taxa de școlarizare;
– depunerea la sediul Universității a actelor în original din dosarul de înscriere;
– semnarea contractului de studii.

• 29 IULIE 2022
Afișarea rezultatelor finale pentru sesiunea IULIE 2022

 

 

Documentele de mai jos trebuie încărcate în format PDF. sau JPEG. pe platforma de înscriere.
Documentele care nu sunt lizibile nu pot fi validate!
Verificați cu atenție tot ce completați pe platforma înainte de a trece la pasul următor!
Dosarele care nu sunt completate corect vor fi invalidate astfel că trebuie reluat tot procesul de înscriere.

NIVEL LICENȚĂ

 1. Act de identitate (carte de identitate):
 2. Fotografie  tip buletin;
 3. Diploma de bacalaureat (față și verso)– pentru promoția 2022 adeverință eliberată de conducerea liceului absolvit;
 4. Foaia matricolă (toate paginile) – pentru promoțiile care au acest document emis;
 5. Certificat de naștere;
 6. Certificat de căsătorie (dacă este cazul);
 7. Adeverință de la medicul de familie din care rezultă starea de sănătate a candidatului;
 8. Atestat de echivalare a studiilor (original) emis de către Ministerul Educației pentru candidații care au susținut examenul de bacalaureat în afara României; (unde este cazul);
 9. Certificat de competență lingvistică (unde este cazul);
 10. Dovada achitării taxei de înscriere* – 100 lei

* Dovada plății  este necesară și trebuie încărcată pe platforma de ADMITERE ↵  atunci când plata este efectuată prin OP bancar sau la  casieria universității;
* Recomandăm plata direct în platforma de înscriere online – prin Netopia, pentru o procesare mai rapidă a dosarului dvs.

Acte necesare pentru înmatriculare:
(în original pentru conformitate)

Nivel licență 

 • Contractul de studii listat de pe platforma de admitere și semnat în 2 exemplare;
 • Cererea de înmatriculare listată de pe platforma de admitere și semnată în 2 exemplare;
 • Act de identitate;
 • Certificat de naștere;
 • Certificat de căsătorie (dacă este cazul);
 • Diploma de bacalaureat – pentru promoția 2022 adeverință eliberată de conducerea liceului absolvit;
 • Foaia matricolă – pentru promoțiile care au  acest document emis;
 • Adeverință de la medicul de familie din care rezultă starea de sănătate a candidatului;
 • Atestatul de echivalare a studiilor emis de către Ministerul Educației pentru candidații care au susținut examenul de bacalaureat în afara României;
 • Certificat de competență lingvistică
  Pentru admiterea la studii universitare cu predare în limba română, cetățenii străini au obligația să prezinte un certificat de competență lingvistică pentru limba română eliberat de către instituții abilitate ale M.E.
 • Dovada achitării taxei de înmatriculare – 100 lei
 • Dovada achitării primei rate* din taxa de școlarizare – 650 lei

* Dovada plății  este necesară și trebuie încărcată pe platforma de ADMITERE ↵  atunci când plata este efectuată prin OP bancar sau la  casieria universității;
* Recomandăm plata direct în platforma de înscriere online – prin Netopia, pentru o procesare mai rapidă a dosarului dvs.

ADMITERE  LA PROGRAMELE DE MASTERAT – 2022

 

Admiterea la specializările nivel master:

• Proceduri Judiciare și Profesii Liberale
FACULTATEA DE DREPT

• Gestiunea Financiară a Afacerilor
FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

• Resurse Turistice și Protecția Mediului
FACULTATEA DE  GEOGRAFIE

• Asigurarea Calității Învățământului
• Managementul Resurselor Umane
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI

 va consta din 100 % media examenului de licență.

 

Admiterea se desfășoară conform următorului calendar:

Sesiunea I –  04-29 IULIE  2022

Sesiunea II – 5 SEPTEMBRIE – 1 OCTOMBRIE 2022

Admiterea la programul

• Psihologie Clinică și Tehnici de Intervenție prin Consiliere și Psihoterapie
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI

constă într-un interviu, pe baza prezentării unui proiect de cercetare pe o tema aferentă domeniului psihologiei clinice. Candidatul alege și pregătește o temă din lista bolilor/afecțiunilor/tulburărilor psihologice.

Proiectul (pur ipotetic!) va avea maxim 4 pagini și va cuprinde:
• Obiectivul cercetării
• Ipoteze
• Eșantion
• Metode și tehnici de lucru
• Rezultate anticipate
• Bibliografie.
Susținerea proiectului se va face prin discuție liberă cu comisia, nu este nevoie pregătirea unei prezentări în Powerpoint, candidatul având posibilitatea de a avea asupra sa varianta tipărită a materialului conceput.

Admiterea se desfășoară conform următorului calendar general:

♦ Sesiunea I –  04-29 IULIE  2022

04–22 iulie 2022  Înscrierea candidaților pe platforma on-line
25 iulie 2022, orele 9  Admitere – Interviu
25 iulie 2022, ora 18  
Afișarea rezultatelor și formularea eventualelor contestații
26 iulie 2022, ora 10  Afișarea rezultatelor finale
26 iulie (ora 12) -29 iulie 2022  Confirmarea locurilor prin:
– depunerea la sediul Universității a actelor în original din dosarul de înscriere;
– dovada achitării primei rate din taxa de școlarizare;
– dovada achitării taxei de înmatriculare
– semnarea contractului de studii.
29 iulie 2022 Afișarea rezultatelor finale pentru sesiunea iulie 2022

Sesiunea II – 5 SEPTEMBRIE – 1 OCTOMBRIE 2022
În cazul neocupării tuturor locurilor la programele de mai sus, se organizează a
doua sesiune de admitere în luna septembrie 2022

vezi:   Calendar-admitere-PCTI  (pdf.)

Documentele de mai jos trebuie încărcate în format PDF. sau JPEG. pe platforma de înscriere.
Documentele care nu sunt lizibile nu pot fi validate!
Verificați cu atenție tot ce completați pe platforma înainte de a trece la pasul următor!
Dosarele care nu sunt completate corect vor fi invalidate astfel că trebuie reluat tot procesul de înscriere.

NIVEL MASTER

 1. Act de identitate (carte de identitate):
 2. Fotografie  tip buletin (se încarcă pe platforma de înscriere)
 3. Diploma de bacalaureat (față și verso)– pentru promoția 2022 adeverință eliberată de conducerea liceului absolvit;
 4. Foaia matricolă (toate paginile) – pentru promoțiile care au  acest document emis;
 5. Diploma de licență (față și verso)– pentru promoția 2022 adeverință eliberată de conducerea universității absolvite;
 6. Suplimentul la diploma de licență (toate paginile) – pentru promoțiile care au emisă diploma de licență;
 7. Certificat de naștere;
 8. Certificat de căsătorie (dacă este cazul);
 9. Adeverință de la medicul de familie din care rezultă starea de sănătate a candidatului;
 10. Atestat de echivalare a studiilor (original) emis de către Ministerul Educației pentru candidații care au susținut examenul de bacalaureat în afara României; (unde este cazul);
 11. Certificat de competență lingvistică (unde este cazul);
 12. Dovada achitării taxei de înscriere* – 100 lei

* Dovada plății  este necesară și trebuie încărcată pe platforma de ADMITERE atunci când plata este efectuată prin OP bancar sau la  casieria universității;
* Recomandăm plata direct în platforma de înscriere online – prin Netopia, pentru o procesare mai rapidă a dosarului dvs.

Acte necesare pentru înmatriculare:
(în original pentru conformitate)

NIVEL MASTER

 1. Contractul de studii listat de pe platforma de admitere și semnat în 2 exemplare;
 2. Cererea de înmatriculare listată de pe platforma de admitere și semnată în 2 exemplare;
 3. Act de identitate;
 4. Certificat de naștere;
 5. Certificat de căsătorie (unde este cazul);
 6. Diploma de bacalaureat;
 7. Foaia matricolă – pentru promoțiile care au  acest document emis;
 8. Diploma de licență – pentru promoția 2022 adeverință eliberată de conducerea universității absolvite;
 9. Suplimentul la diploma de licență – pentru promoțiile care au emisă diploma de licență;
 10. Adeverință de la medicul de familie din care rezultă starea de sănătate a candidatului;
 11. Dovada achitării taxei de înmatriculare – 100 lei
 12. Dovada achitării primei rate* din taxa de școlarizare – 700 lei

* Dovada plății  este necesară și trebuie încărcată pe platforma de ADMITERE atunci când plata este efectuată prin OP bancar sau la  casieria universității;
* Recomandăm plata direct în platforma de înscriere online – prin Netopia, pentru o procesare mai rapidă a dosarului dvs.

ADMITERE – DPPD – Nivel I
DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC

 

Programele de formare psihopedagogică de nivel I şi II, dureză un semestru/nivel, pe durata unui an.

ÎNSCRIEREA LA  NIVEL I DPPD – 2022

DPPD – ÎNSCRIERI LA PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ DE NIVEL I,
în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică în învățământul liceal/postliceal

PERIOADA DE ÎNSCRIERE: 5 septembrie 2022 – 23 septembrie 2022

MODALITATEA DE ÎNSCRIERE: online, prin intermediul adresei de email admitereudc@gmail.com, se transmit formularele, respectiv documentele scanate în format pdf/jpg.

PAȘII DE URMAT PENTRU ÎNSCRIERE:

1. Expedierea pe adresa de email admitereudc@gmail.com a documentelor personale (format: jpg, jpeg, pdf) necesare înscrierii:

– certificat de naştere;
– carte de identitate, precum şi dovadă de schimbare a numelui, după caz;
– diplomă de licenţă însoțită de foaia matricolă/suplimentul la diploma de licenţă;
– dovada plății taxei de înscriere 100 lei

DOCUMENTE SOLICITATE ÎN PLUS PERSOANELOR CARE AU STUDIAT ÎN ALTĂ ȚARĂ DECÂT ROMÂNIA
(cetăţenii români, ai Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană, ai statelor terțe)
– atestatul de echivalare sau recunoaştere pentru diplomele de licenţă obţinute în străinătate de către cetăţenii români, ai Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană, în baza cărora se realizează admiterea, emis de Centrul Naţional de Recunoaştere şiEchivalare a Diplomelor, în copie certificată „conform cu originalul” de instituţia organizatoare a programului de formare;
– atestatul de echivalare sau recunoaştere pentru diplomele de master obţinute în străinătate de către cetăţenii români, ai Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană, în baza cărora se realizează admiterea, emis de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, în copie certificată „conform cu originalul” de instituţia organizatoare a programului de formare.
– scrisoarea de acceptare la studii pentru cetăţenii statelor terţe care solicită înscrierea pentru a parcurge programul de formare psihopedagogică în regimul cursurilor postuniversitare. Pentru eliberarea acesteia se vor parcurge etapele prevăzute de legislaţia în vigoare. Universităţile transmit direcţiilor de specialitate din Ministerul Educaţiei Naţionale lista cu cetăţenii din statele terţe admişi la acest program, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
– certificatul de competenţă lingvistică de nivel C1, eliberat de instituţiile de învăţământ acreditate care organizează cursul pregătitor pentru învăţarea limbii române, în cazul candidaţilor la programele de formare psihopedagogică şcolarizate în limba română şi care nu prezintă acte de studii eliberate de unităţi/instituţii de învăţământ din România sau din străinătate cu predare în limba română.

2. Verificarea  și validarea documentelor.

3. Primirea și completarea fișei de interviu de către fiecare candidat si retrimiterea ei pe adresa de email admitereudc@gmail.com
Evaluarea interviului de către comisia de admitere și transmiterea răspunsului ”Admis/Respins” către candidat.

4. Cei admiși vor primi în format electronic, spre a fi completate și retrimise apoi pe adresa de email admitereudc@gmail.com, următoarele documente:
– Fișa date personale
– Cerere înscriere nivel I
– Contract de studii nivel I
– Declarație de consimțământ
– Adresa de email student
La aceste documente se adaugă dovada plății primei rate din taxa de școlarizare, în valoare de 750 lei.

* Plata poate fi făcută prin virament bancar în contul Universității nr. RO78BTRLRONCRT030564100D, deschis la Banca Transilvania.

* Pentru o plată valabilă, dispoziția de plată trebuie să cuprindă următoarele informații:
– numele și prenumele studentului:〈numele la naștere, numele  după căsătorie în paranteză, inițiala numelui tatălui, prenume;
– destinația sumei plătite
– dacă plata este făcută de către o altă persoană, se va specifica în numele cui se face plata, cu toate detaliile de mai sus.
ex: Popescu (Strejan) F. Mihaela,  DPPD,  NIVEL II POSTUNIV.  rata I / taxa școlarizare

DPPD – Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic  ↵

 • TAXA DE ÎNSCRIERE NIVEL I: 100 LEI
 • TAXA DE ȘCOLARIZARE NIVEL I: 3000 de lei – plătibilă în patru rate a câte 750 de lei fiecare
 • TAXA EXAMEN FINAL NIVEL I: 500 de lei

 

– Rate DPPD:

– rata I.          – la înscriere (după validarea dosarului)

Taxele anuale de studii se achită în 6 rate.
Prima rată de se achită la înmatriculare, iar următoarele rate se achită conform cererii de înscriere anuale.

 

TAXELE DE ȘCOLARIZARE APLICABILE ÎNCEPÂND CU ANUL UNIVERSITAR 2022-2023

Vezi pagina: Taxe studii ↵

 

⇓  ÎNSCRIE-TE AICI  ⇓

 

 • (Platforma de înscriere on-line este funcțională doar în perioada sesiunilor de admitere!)

CENTRUL DE ASISTENȚĂ ADMITERE:
Biblioteca „Serafim Duicu” între orele 10.00-15.30 / Luni-Vineri, în campusul Universității „Dimitrie Cantemir”, str. Bodoni Sandor 3-5.
(Înscrierea sau confirmarea locului  se poate face online și la biblioteca universității pentru a putea fi asistați acolo unde întâmpinați greutăți)

CONTACT ADMITERE:
Telefon: 0771098927   Luni-Vineri / 10.00-18.00
( în cazul în care suntem angajați într-o altă convorbire vă rugăm să lăsați un mesaj pe WhatsApp și vă soluționăm problema în cel mai scurt timp posibil)

E-mail: admitereudc@gmail.com


 

Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureş, evaluată instituţional asupra calităţii educaţiei de către o agenţie din străinătate (AHPGS – Accreditation Agency in Health and Social Sciences / Akkreditierungs – Agentur im Bereich Gesundheit und Soziales din Germania) , îți oferă oportunitatea de a păși cu dreptul spre viitor, urmând una dintre specializările puse la dispoziție de cele 5 facultăți din cadrul instituției noastre.

 

Dacă îți dorești să fii licențiat în  medicină, drept,  economie, psihologie sau geografia turismului,
locul tău este AICI!

Alege drumul cel mai sigur, spre o carieră de succes!

 

 

 

 

Oferta educațională  ›

ADMITERE  2022-2023  »

 

Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureș este acreditată instituțional de Parlamentul României și evaluată periodic de AHPGS, evaluator german al calității învățământului superior.

Dacă îți dorești să fii licențiat în  medicină, drept, științe economice, psihologie sau geografia turismului  te așteptăm alături de noi!