Departamentul de Relații Internaționale

Relații Internaționale

UDC este dedicată îndeplinirii standardelor europene în domeniul educației. În acest sens, unul dintre obiectivele de bază ale UDC este de a-și internaționaliza activitatea academică prin facilitarea și extinderea cooperării transnaționale, în special cu instituțiile europene de învățământ superior, studenții și personalul acestora, pentru a dezvolta o “dimensiune europeană” prin activități Erasmus și alte acțiuni în contextul Programului de învățare pe tot parcursul vieții.

Cooperarea inter-universitară europeană, oferită de LLP și promovată de Comisia Europeană și, în principal, de programul Erasmus reprezintă o oportunitate excelentă pentru integrarea UDC în spațiul european al învățământului superior.

În acest sens, strategia generală și obiectivele universității noastre sunt:
– să continue să promoveze educația și formarea modernă, pe baza celor mai recente realizări științifice și tehnice, și să îmbunătățească în continuare asigurarea calității;
– promovarea și realizarea obiectivelor programului Erasmus și, de asemenea, îndeplinirea obiectivelor stabilite în cadrul programului de învățare pe tot parcursul vieții;
– consolidarea numărului de acorduri bilaterale deja existente între universitatea noastră și universitățile internaționale.

Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș, prima universitate privată din Transilvania și cea de-a doua din România, a fost înființată în 1991 și funcționează ca o universitate privată acreditată prin Legea nr. 136/2005 ,

Universitatea este evaluată instituţional asupra calităţii educaţiei de către o agenţie din străinătate » » » AHPGS – Accreditation Agency in Health and Social Sciences / Akkreditierungs – Agentur im Bereich Gesundheit und Soziales din Germania ↵ 

Universitatea „Dimitrie Cantemir” (UDC) este deja un furnizor de educație de calitate, care oferă cursuri universitare de licență pentru o comunitate largă de studenți, într-un mediu ce le oferă susținere și ocrotire. Scopul său este să devină mai bun, mai puternic și mai distins prin educația, cercetarea și valorile pe care le promovează.

UDC le oferă studenților o bază materială de studiu la cele mai înalte standarde, facilitând un nivel optim de educație și instruire teoretică și practică, acestea din urmă fiind efectuate, pe bază de acord, în instituții specializate.

BIBLIOTECĂ

Fiind printre puținele universități private din România cu campus propriu, UDC le oferă studenților o bibliotecă cu peste 34.000 de volume și o sală de lectură modernă. Toți elevii au acces la întreaga bază de date a universității.

PERSONALUL ACADEMIC

Peste 60 de cadre didactice cu normă întreagă (profesori universitari, profesori asociați, lectori și asistent profesori) au o înaltă calificare profesională și pedagogică și exploatează metode interactive, precum și noile tehnologii în activitatea lor.
Autori și coautori ai unui număr impresionant de cărți, manuale și articole de cercetare, cadrele didactice le furnizează studenților materialele de studiu necesare, care sunt publicate în reviste, jurnale și edituri re cunosunoscute la nivel național și internațional

RELAȚIILE INTERNAȚIONALE LA UDC

UDC este dedicată îndeplinirii standardelor europene în domeniul educației. În acest sens, unul dintre obiectivele de bază ale UDC este de a-și internaționaliza activitatea academică prin facilitarea și extinderea cooperării transnaționale, în special cu instituțiile europene de învățământ superior, studenții și personalul acestora, pentru a dezvolta o “dimensiune europeană” prin activități Erasmus și alte acțiuni în contextul Programului de învățare pe tot parcursul vieții.
Cooperarea interuniversitară europeană, oferită de LLP și promovată de Comisia Europeană și, în principal, de programul Erasmus reprezintă o oportunitate excelentă pentru integrarea UDC în spațiul european al învățământului superior.
În acest sens, strategia generală și obiectivele universității noastre sunt:
– să continue să promoveze educația și formarea modernă, pe baza celor mai recente realizări științifice și tehnice, și să îmbunătățească în continuare asigurarea calității;
– promovarea și realizarea obiectivelor programului Erasmus și, de asemenea, îndeplinirea obiectivelor stabilite în cadrul programului de învățare pe tot parcursul vieții;
– consolidarea numărului de acorduri bilaterale deja existente între universitatea noastră și universitățile

 1. Instructori competenți și personal de sprijin care nu dețin doar o calificare profesională relevantă, ci sunt și ei experimentați în industria țintă;
 2. Echipamente performante;
 3. Programe atractive care combină prelegeri tradiționale cu proiecte de colaborare și cooperare;
 4. Acces la biblioteca universitară, precum și cărți de curs și alte materiale de predare / învățare create de personalul didactic al universității;
 5. Proiecte interesante și aplicații pe teren în perioada de practică;
 6. Excelente oportunități de cercetare: rezultatele dvs. de cercetare pot fi comunicate la Sesiunea anuală de cercetări efectuate de studenți și publicate în Proceduri;
 7. Posibilitatea de a studia în străinătate pentru un semestru sau de a obține plasamente prin intermediul schimburilor Erasmus;
 8. Cazare într-un cămin studențesc modern; Prețuri accesibile pentru alimente și cazare;
 9. Competiții sportive și activități culturale și sociale extracurriculare organizate de universitate;
 10. Personal administrativ prietenos și amabil, dornic să vă ajute îndiferent de problemă

FACULTATEA DE DREPT

 • Program de studiu: Drept

Master:

 • Proceduri judiciare şi profesii liberale

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE
Programe de studiu:

 • Finanţe şi bănci
 • Economia comerţului, turismului şi serviciilor (program de studiu cu predare și în limba engleză)

Master:

 • Gestiunea financiară a afacerilor

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI

 • Program de studiu: Psihologie

Master :

 • Managementul resurselor umane
 • Psihologie clinică şi tehnici de intervenţie prin consiliere şi psihoterapie
 • Asigurarea calităţii învăţământului

FACULTATEA DE GEOGRAFIE

 • Program de studiu: Geografia turismului

Master:

 • Resurse turistice şi protecţia mediului

FACULTATEA DE MEDICINĂ
Programe de studiu:

 • Medicină Dentară
 • BalneofizioKinetoterapie și Recuperare Medicală
 • Asistență  de Profilaxie Stomatologică

 

ADMITERE  2021  »

Oferta educațională  »

 

Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureș este acreditată instituțional de Parlamentul României și evaluată periodic de AHPGS, evaluator german al calității învățământului superior.

Dacă îți dorești să fii licențiat în  medicină, drept, științe economice, psihologie sau geografia turismului  te așteptăm alături de noi!