Facultăți și Programe

FACULTATEA DE DREPT

Astăzi, în lumea în care trăim, dreptul vibrează în toate aspectele vieții.

Mesajul Decanului:

”Dacă înțelegi logica dreptului, poți să înțelegi întreaga structură a societății.
Și dacă poți să înțelegi lumea, poți să o schimbi. Iar dacă poți să o schimbi,  poți să o stăpânești!”

PROGRAME ȘI SPECIALIZĂRI

DREPT

PROGRAM DE LICENȚĂ

4 ANI, CURS DE ZI
PROCEDURI JUDICIARE ȘI PROFESII LIBERALE

PROGRAM DE MASTERAT

1 AN, CURS DE ZI

DESPRE NOI


Facultatea de Drept, din cadrul Universității „Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș, s-a înființat în anul 1991, fiind prima Facultate de Drept fondațională din Transilvania și a doua din țară. Facultatea de Drept a fost acreditată prin Legea nr. 136/2005 şi are misiunea de a forma profesionişti în domeniul ştiinţelor juridice, la standarde internaţionale.

În cei 30 de ani de la întemeiere, Facultatea de Drept și-a construit o echipă puternică de cadre didactice, care sunt nu doar excelenți teoreticieni și cercetători ai fenomenului juridic, ci – în majoritatea lor – sunt și profesioniști ai dreptului, cu vastă experiență și prestigiu recunoscut în domeniile lor de activitate.

Studenții Facultății de Drept sunt tratați ca membri ai familiei academice „Dimitrie Cantemir”, iar procesul educațional se bazează pe echilibrul dintre teorie și practică. Atât studenții de la specializarea „Drept”, cât și masteranzii de la specializarea „Proceduri judiciare și profesii liberale” sunt încurajați și motivați să învețe să aplice cunoștințele dobândite în viața profesională și, totodată, să exploreze în profunzime subtilitățile dreptului, prin implicarea în cercetarea științifică.

Citește mai mult...

Cursurile și seminariile au un pronunțat caracter aplicativ, stimulează gândirea critică și independentă a studenților și îi implică pe aceștia în propriul lor proces de formare intelectuală și umană. Încurajăm confruntările de idei și discuțiile deschise, iar studenții noștri se angajează activ în dezbateri de spețe, simulări de procese, proceduri arbitrale și sesiuni de mediere, jocuri de roluri și alte metode moderne de învățare.

În lumea contemporană, studiile interdisciplinare/transdisciplinare sunt considerate cheia revigorării tuturor domeniilor cunoașterii și culturii umane. Facultatea de Drept din cadrul Universității „Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș oferă studenților săi numeroase zone de contact cu alte domenii științifice, precum: sociologia, psihologia, filosofia, etica, știința administrației, informatica, științele economice, politologia, relațiile internaționale și altele.

Infrastructura de care dispune Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureş şi, în cadrul acesteia, Facultatea de Drept, este reprezentată prin: laboratorul de criminalistică, laboratorul de informatică, Internet, Intranet şi biblioteca virtuală, sălile de curs şi de seminar moderne, dotate cu videoproiectoare şi reţea didactică computerizată.

Biblioteca „Serafim Duicu” are un bogat fond de carte juridică și reviste de specialitate.

În Campusul universitar, accesul la internet wireless este gratuit.

Campusul dispune de parcare proprie păzită, teren de sport cu gazon artificial și nocturnă, săli de sport și kinetoterapie, spații de relaxare, cabinet medical, cabinet de consiliere vocațională, bufet de incintă etc.

Studenții care nu sunt din Târgu-Mureș pot locui, pe durata studiilor, în Căminul studențesc „Dimitrie Cantemir”, unde dispun – pe lângă mobilierul și dotările specifice, noi și moderne, de televiziune prin cablu și conexiune permanentă la internet.

Toate acestea și multe alte facilități și dotări oferă condiţii optime organizării învăţământului. Întreaga infrastructură facilitează accesul studenţilor la suporturi de curs și seminar în format electronic și tipărit, note de curs, sinteze, teste de autoevaluare, pregătirea examenelor prin intermediul platformei eLearning-Teams

Activitatea de cercetare a corpului profesoral

Cadrele didactice ale Facultății de Drept din cadrul Universității „Dimitrie Cantemir” din Tîrgu Mureș sunt activ și permanent implicate în activitatea de cercetare. Rezultatele și realizările noastre științifice sunt vizibile și recunoscute pe plan național și internațional. Sintetic, profesorii noștri au elaborat și publicat:

 • Circa 200 de cărți (tratate, cursuri universitare, monografii etc.) și capitole din cărți publicate la edituri din România (Editura Academiei Române, Universul Juridic, CH Beck, University Press, Risoprint, Zethus, Editura Universităţii „Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași etc.);
 • Capitole în cărți apărute în străinătate, la edituri de mare prestigiu, precum Cambridge Scholars Publishing, Società Editrice il Mulino di Bologna sau Éditions Universitaires Européennes (Saarbrucken, Germania);
 • Aproximativ 450 de articole și studii publicate în reviste de specialitate de circulație internațională sau națională, care fac un proces de selecţie a revistelor pe baza unor criterii de performanță;
 • Peste 250 de comunicări științifice prezentate la conferințe, simpozioane, mese rotunde și alte manifestări științifice din țară și din străinătate.

De asemenea, cadrele didactice ale Facultății de Drept au fost implicate, de-a lungul timpului, în numeroase proiecte internaţionale de cercetare, dezvoltare și inovare, obţinute prin competiţie, pe bază de contract sau grant – în calitate de directori de proiect, experți sau membri în echipa de cercetare.

Simpozionul Științific anual al Universității – secțiunea Drept

Organizarea unui Simpozion Științific al Universității a devenit o tradiție, la puțin timp după înființarea instituției noastre de învățământ superior. An de an, profesori și cercetători se reunesc la acest eveniment de anvergură, pentru a-și comunica rezultatele cercetărilor cele mai recente, a face schimb de opinii și a dezbate chestiunile de actualitate din sfera lor de interes științific.

În cadrul Simpozionului, Facultatea de Drept găzduiește o secțiune dedicată cercetărilor juridice și interdisciplinare. O parte dintre comunicările științifice prezentate la secțiunea „Drept” sunt publicate în Academica Science Journal – Juridica Series (link către pagina dedicată).

Sesiunea de comunicări ştiinţifice ale studenţilor și masteranzilor – secțiunea Drept

Sesiunea de comunicări ştiinţifice ale studenţilor și masteranzilor este organizată sub egida Universității noastre încă din anul universitar 2008-2009.

Pentru studenții și masteranzii Facultății de Drept, aceasta este o oportunitate de a se implica în activitatea de cercetare științifică încă de pe băncile facultății, de a munci împreună cu profesorii lor la proiecte comune și de a crește din punct de vedere intelectual și profesional. Cele mai valoroase lucrări de cercetare realizate de studenți și masteranzi sunt premiate și sunt publicate în Academica Science Journal – Studia Series

Importanţa pregătirii practice în învăţarea dreptului este dincolo de orice discuţie: a fi jurist înseamnă a fi un om practic, care zilnic are de-a face cu situaţii sociale practice – conflicte între persoane reale, înţelegeri şi contracte, pretenţii şi daune, despăgubiri şi aşa mai departe. A şti ce spune legea nu este suficient pentru un tânăr jurist. Este de o importanţă covârşitoare să ştie ce să facă, şi să facă acele lucruri repede şi bine.

În consecință, Facultatea de Drept acordă o atenție deosebită și componentei practice a învățării, prin studierea deciziilor de justiție, prin exemple din activitatea profesională a cadrelor didactice, prin dezbaterea de spețe, prin diferite exerciții practice, jocuri de rol și simulări de procese sau sesiuni de arbitraj, mediere etc.

Studenții din anul terminal desfășoară un stagiu de practică obligatoriu de 240 de ore, dar și studenții din anii 1, 2 sau 3 pot opta pentru a face practică de specialitate, în baza unei convenții de practică, pe care o poți descărca aici .

Deseori, la cursurile Facultății de Drept sunt invitați judecători, procurori, avocați, specialiști din administrația publică sau mediatori, care să le împărtășească studenților din experiența lor practică și să îi ajute să își descopere vocația pentru o profesie juridică.

Organizăm periodic work-shop-uri, seminarii și ateliere, la care invităm să lucreze, alături de studenți, profesioniști din domeniul dreptului. Cu asemenea ocazii, studenții au avut ocazia să cunoască și să dialogheze cu personalități precum: înaltul reprezentant ONU pentru populație și probleme de securitate, președintele mediatorilor din Israel, om-budsmanul maghiar al drepturilor educaționale, președintele Consiliul Român de Mediere, decanul Baroului Mureș, președintele Judecătoriei Târgu Mureș, reprezentantul Direcției de Investigare și Combatere a Criminalității Organizate Mureș, etc.

Evenimente serbate pe plan internațional sau european, precum Ziua justiției civile, Ziua anticorupție ori Ziua antidrog constituie, pentru noi, prilejuri pentru alte întâlniri cu profesioniștii dreptului și pentru activități aplicative, la care se adăugă evenimente create special în sprijinul studenților, cum ar fi: Ziua carierei juridice – ocazie pentru tineri să primească informații practice și sfaturi utile despre examenele de admitere în profesie și strategia de studiu și să discute deschis cu colegii lor care au făcut deja primii pași în carieră despre dificultățile inerente accesului în profesiile juridice, dar și despre satisfacțiile pe care acestea le oferă celui perseverent și hotărât să reușească.

De asemenea, credem că este util ca studenții noștri să cunoască instanțele judecătorești și parchetele cu sediul în Târgu Mureș, scop în care am încheiat parteneriate instituționale și acorduri de colaborare cu aceste instituții și organizăm vizite de studiu, în care viitorii juriști pot lua contact direct cu activitatea judiciară și cu profesioniștii care activează în cadrul lor.

PROGRAMUL ACADEMIC - Planul de învățământ

Plan de învățământ – DREPT (pdf) ↵

Semestrul 1

 • Teoria generală a dreptului
 • Drept civil. Partea generală
 • Drept constituţional şi instituţii publice I
 • Engleză juridică I. Introducere.
 • Logică juridică
 • Istoria statului și dreptului românesc

Semestrul 2

 • Drept civil (Persoanele)
 • Drept constituţional şi instituţii publice II
 • Protecţia internaţională a drepturilor omului
 • Deontologie juridică
 • Drept roman
 • Engleză juridică II. Sistemul juridic britanic.
 • Sociologie juridică

Semestrul 3

 • Drept civil. Drepturile reale
 • Drept penal general I
 • Drept administrativ  I
 • Dreptul Uniunii Europene
 • Drept internaţional public
 • Engleză juridică III. Limbaj juridic pentru profesioniştii dreptului.
 • Bazele informaticii

Semestrul 4

 • Drept civil.Teoria generală a obligaţiilor
 • Drept penal general II
 • Drept administrativ II
 • Dreptul mediului
 • Engleză juridică IV. Sistemul juridic american
 • Drept financiar
 • Ştiinţa administraţiei

Semestrul 5

 • Drept civil (Contracte speciale)
 • Drept penal special I
 • Drept procesual penal I
 • Drept procesual civil I
 • Justiție restaurativă și medierea conflictelor
 • Criminologie
 • Dreptul familiei. Căsătoria

Semestrul 6

 • Drept civil. Succesiuni
 • Drept penal special II
 • Drept procesual penal II
 • Drept procesual civil II
 • Dreptul asigurărilor
 • Dreptul familiei.  Rudenia
 • Drept execuţional civil

Semestrul 7

 • Drept comercial I
 • Dreptul proprietăţii intelectuale
 • Dreptul muncii şi securităţii sociale I
 • Drept internaţional privat
 • Criminalistică
 • Drept funciar şi cadastru român
 • Proceduri civile speciale

Semestrul 8

 • Drept comercial II
 • Dreptul comerţului internaţional
 • Dreptul muncii şi securităţii sociale II
 • Dreptul european al concurenţei
 • Politologie
 • Practică de specialitate

 

Plan de învățământ – PJPL (pdf) ↵

Semestrul 1

 • Organizarea profesiilor juridice liberale şi procedurile acestora I
 • Jurisdicţii pentru minori şi familie
 • Adevăr şi valoare în teoria şi practica dreptului
 • Proceduri civile şi comerciale speciale aprofundate
 • Practică de specialitate

Semestrul 2

 • Proceduri judiciare în sistemul instituţional al Uniunii Europene
 • Jurisdicţii speciale în sistemul de drept românesc
 • Organizarea profesiilor juridice liberale şi procedurile acestora II
 • Proceduri alternative de soluţionare a litigiilor
 • Cercetare în vederea elaborării lucrării de disertaţie

 

 DATE DE CONTACT:


 

Secretariatul Universității :
Telefon:  +40365401127
E-mail:   universitate@cantemir.ro  

Secretariatul Facultății de Drept
Telefon: +40365801822
E-mail:   drept@cantemir.ro

 

ADMITERE  2021  »

Oferta educațională  »

 

Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureș este acreditată instituțional de Parlamentul României și evaluată periodic de AHPGS, evaluator german al calității învățământului superior.

Dacă îți dorești să fii licențiat în  medicină, drept, științe economice, psihologie sau geografia turismului  te așteptăm alături de noi!