Informații studenți - Taxe studii

Plata taxelor de studii

Plățile  se efectuează prin virament bancar (rate, restanțe, taxa reexaminare, etc),
în contul Universității nr. RO78BTRLRONCRT030564100D, deschis la Banca Transilvania;

Pentru o plată valabilă, dispoziția de plată trebuie să cuprindă următoarele informații :
• Numele și prenumele studentului, așa cum apare în catalog: 〈numele la naștere, numele  după căsătorie – în paranteză, inițiala numelui tatălui, prenume; ex: Popescu (Strejan) F. Mihaela〉
• Programul  de studii (specializarea) și anul.
• Destinația sumei plătite (ex. taxă de studii, rata nr; taxă reexaminare, etc.).
• Daca plata este făcută de către o altă persoană, se va specifica în numele cui se face plata, cu toate detaliile de mai sus.

Informațiile referitoare la situația școlară, rate, plăți, schimbarea adresei de poștă electronică, adeverințe etc. se transmit doar personal, la solicitarea transmisă pe adresa de poștă electronică oficială a instituției : universitate@cantemir.ro

Taxe studii pentru anul universitar 2020 – 2021

  • La programele de licență, taxele anuale de studii sunt de 3.600 lei, formate din 6 rate a câte 600 de lei fiecare.
  • La programele de masterat, taxele anuale de studii sunt de 3.900 lei, formate din 6 rate a câte 650 de lei fiecare.

Rate (licență/master):
– rata   I.     – la înscriere pentru anul I, până la 30 septembrie 2021 pentru anul II-IV;
– rata  II.     – până la 30 octombrie 2020;
– rata III.    – până la 27 noiembrie 2020;
– rata IV.    – până la 26 februarie 2021;
– rata  V.     – până la 31 martie 2021;
– rata VI.    – până la 29 aprilie 2021;


  •  Pregătirea Personalului Didactic – DPPD
    2020-2021

– Program postuniversitar –
Taxele de studii pentru anul universitar 2020 – 2021  sunt de 1.000 lei/nivel, și sunt formate din 4 rate a câte 250 de lei fiecare.

Rate Nivelul I: 
– rata   I.   – la înscriere
– rata  II.  – până la 30 octombrie 2020
– rata III.  – până la 27 noiembrie 2020
– rata  IV. – până la 22 ianuarie 2021

Taxa finalizare studii –  150 lei  (DPPD – Nivelul I )

Rate Nivelul I I:
– rata   I.   – la înscriere  01 martie 2021
– rata  II.  – până la 12 martie 2021
– rata III.  – până la 09 aprilie 2021
– rata IV.  – până la 07 mai 2021

Taxa finalizare studii –  150 lei  (DPPD – Nivelul II )

!!! Pe perioada pandemiei nu se percep penalizări la taxele de școlarizare!


OFERTA EDUCAȚIONALĂ  ›

Admitere 2021 – 2022  »

 

Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureș este acreditată instituțional de Parlamentul României și evaluată periodic de AHPGS, evaluator german al calității învățământului superior.

Dacă îți dorești să fii licențiat în  medicină, drept, științe economice, psihologie, geografia turismului sau inginerie*   te așteptăm alături de noi!