Taxe studii

TAXELE DE ȘCOLARIZARE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2023-2024

 • Taxele anuale de studii se achită în 6 rate egale.
 • Taxa de înscriere și prima rată  se achită la înmatriculare, iar următoarele rate se achită conform calendarului din cererea de înscriere anuală.
 • Plățile (rate, taxe reexaminare, etc) se efectuează exclusiv la casieria Universității Luni-Vineri , între orele 8.00-14.00 cu excepția studenților Facultății de Medicină, care își vor achita taxele prin virament bancar, în contul precizat în cererea de înscriere anuală.
 • Neplata a două rate succesive ori desfăşurarea unor activităţi contrare Cartei şi altor reglementări interne ale Universităţii poate determina exmatricularea.

În atenția studenților!

 • Pentru buna desfășurare a examenelor , vă reamintim că participarea la acestea este condiționată de plata taxelor de școlarizare, conform contractului.
 • Plata  taxelor în perioada examenelor (rate, restanțe, taxa reexaminare, etc) se efectuează cu minim 4 zile lucrătoare înainte de  termen.

 

 


 • Informațiile referitoare la situația școlară, rate, plăți, schimbarea adresei de poștă electronică, adeverințe etc. se transmit doar personal, la solicitarea transmisă pe adresa de poștă electronică oficială a instituției: universitate@cantemir.ro
 • Pentru studenții Facultății de Medicină, informațiile referitoare la situația școlară, rate, plăți, schimbarea adresei de poștă electronică, adeverințe etc.  se transmit doar personal, la solicitarea transmisă pe adresa de poștă electronică: medicina.cantemir@gmail.com

 

TAXELE  DE ȘCOLARIZARE – CALENDARUL RATELOR

* Taxa de înscriere este de 200 lei, pentru programele NON-MEDICALE !
* Taxa de studii 2023-2024:
ANUL I –  5.400 /an  (900 lei x 6 rate egale)
ANUL II-IV – 4.800 / an (800 lei x 6 rate egale)


Calendarul ratelor 2022-2023:
Achitarea taxelor de şcolarizare se va face eşalonat, la casieria Universităţii, după cum urmează:
– rata   I. – la înmatriculare (anul I) / la înscrierea în anul universitar curent (anii II-IV);
– rata  II. – până la 31 octombrie 2022;
– rata III. – până la 15 decembrie 2022;
– rata IV. – până la 28 februarie 2023;
– rata  V. – până la 31 martie 2023;
– rata VI. – până la 28 aprilie 2023;

 • Neplata unei rate din taxa de şcolarizare atrage după sine neprimirea la examene şi perceperea unei penalităţi de întârziere de 0,25% /zi de întârziere din suma datorată, începând cu data scadenţei până la achitarea integrală a debitului;

* Taxa de înscriere este de 500 lei, pentru programele MEDICALE !
* Taxa de studii:
– Medicină Dentară – 6000 euro/an
– Asistență  de Profilaxie Stomatologică – 3500 euro/an
– Balneofiziokinetoterapie și Recuperare Medicală– 3500 euro/an

 • studenții Facultății de Medicină își vor achita taxele prin virament bancar, în contul precizat în cererea de înscriere anuală.
 • Neplata unei rate din taxa de şcolarizare atrage după sine neprimirea la examene şi perceperea unei penalităţi de întârziere de 0,25% /zi de întârziere din suma datorată, începând cu data scadenţei până la achitarea integrală a debitului;

* Taxa de înscriere este 200 lei
* Taxa de studii 2023-2024:
ANUL I –  5.700 /an  (950 lei x 6 rate egale)
ANUL II – 5.100 / an (850 lei x 6 rate egale)


Calendarul ratelor 2022-2023:
Achitarea taxelor de şcolarizare se va face eşalonat, la casieria Universităţii, după cum urmează:
– rata   I. – la înmatriculare (anul I) / la înscrierea în anul universitar curent (anii II-IV);
– rata  II. – până la 31 octombrie 2022;
– rata III. – până la 15 decembrie 2022;
– rata IV. – până la 28 februarie 2023;
– rata  V. – până la 31 martie 2023;
– rata VI. – până la 28 aprilie 2023;

 • Neplata unei rate din taxa de şcolarizare atrage după sine neprimirea la examene şi perceperea unei penalităţi de întârziere de 0,25% /zi de întârziere din suma datorată, începând cu data scadenţei până la achitarea integrală a debitului;

* Taxa de înscriere : 100 LEI (se va achita la casieria Universității)
* Taxa de școlarizare: 3000 de lei – plătibilă în patru rate a câte 750 de lei fiecare
* Taxa examen final: 500 de lei


Calendarul ratelor DPPD NIVEL II :
– rata I.   – la înscriere (după validarea dosarului)
– rata II. – până la 24 martie 2023
– rata III. – până la 28  aprilie 2023
– rata IV – până la 26 mai 2023

 • Neplata unei rate din taxa de şcolarizare atrage după sine neprimirea la examene şi perceperea unei penalităţi de întârziere de 0,25% /zi de întârziere din suma datorată, începând cu data scadenţei până la achitarea integrală a debitului;

Taxele pentru susținerea examenului de finalizare a studiilor

1.500  lei – Licență

1.200 lei – Disertație

Taxa pentru examenul de absolvire al cursurilor de CONVERSIE PROFESIONALĂ  este de 500 lei

 TAXE PENTRU ACTIVITĂȚILE DE SECRETARIAT 

 • Taxe reexaminare  (programe nonmedicale):
  – Prima reexaminare      – 100 lei
  – A doua reexaminare    – 150 lei
  – A treia reexaminare    – 200 lei
  – Sesiune specială          – 250 lei
 • Taxe reexaminare  (programe medicale):  Medicină Dentară,  BFK, APS
  – Prima reexaminare      – 200 lei
  – A doua reexaminare    – 250 lei

Recuperarea absențelor la orele de practică și/sau laborator  (provenite din absențe nemotivate)

 • 50 lei

– Taxa este stabilită/oră fizică
– Recuperarea se face în conformitate cu programarea efectuată de cadrul didactic

Oferta educațională  ›

ADMITERE  2023-2024  »

 

Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureș este acreditată instituțional de Parlamentul României și evaluată periodic de AHPGS, evaluator german al calității învățământului superior.

Dacă îți dorești să fii licențiat în  medicină, drept, științe economice, psihologie sau geografia turismului  te așteptăm alături de noi!