Informații studenți

TAXELE DE ȘCOLARIZARE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2022-2023

 • Taxele anuale de studii se achită în 6 rate egale.
 • Taxa de înscriere și prima rată  se achită la înmatriculare, iar următoarele rate se achită conform calendarului din cererea de înscriere anuală.

NIVEL LICENȚĂ

* Taxa de înscriere este de 200 lei, pentru programele NON-MEDICALE !
* Taxa de studii  este 3.900/an (650 lei x 6 rate)


* Taxa de înscriere este de 500 lei, pentru programele MEDICALE !
* Taxa de studii:
– Medicină Dentară – 6000 euro/an
– Asistență  de Profilaxie Stomatologică – 3500 euro/an
– Balneofiziokinetoterapie și Recuperare Medicală– 3500 euro/an


NIVEL MASTER

* Taxa de înscriere este 200 lei
* Taxa de studii este 4.200/an  (700 lei x 6 rate)


Calendarul ratelor:
Achitarea taxelor de şcolarizare se va face eşalonat, la casieria Universităţii, după cum urmează:
– rata   I. – la înmatriculare (anul I) / la înscrierea în anul universitar curent (anii II-IV);
– rata  II. – până la 31 octombrie 2022;
– rata III. – până la 15 decembrie 2022;
– rata IV. – până la 28 februarie 2023;
– rata  V. – până la 31 martie 2023;
– rata VI. – până la 28 aprilie 2023;DPPD NIVEL I :
* Taxa de înscriere : 100 LEI (se va achita la casieria Universității)
* Taxa de școlarizare: 3000 de lei
– plătibilă în patru rate a câte 750 de lei fiecare
* Taxa examen final: 500 de lei

Calendarul ratelor DPPD:
– rata I.   – la înscriere (după validarea dosarului)
– rata II. – până la 28 octombrie 2022
– rata III. – până la 25 noiembrie 2022
– rata IV – până la 13 ianuarie 2023


 

 • Plățile (rate, taxe reexaminare, etc) se efectuează la casieria Universității Luni-Vineri , între orele 8.00-13.30 sau prin virament bancar, în contul Universității.
 • Plata taxei de școlarizare prin virament, în contul  deschis la Banca Transilvania  se efectuează cu 4 zile lucrătoare  înainte de data  afișată în calendar.
  Se consideră dată a plății data la care sumele achitate au intrat în contul Universității, conform extrasului de cont emis de instituția bancară.

LEI:      RO78BTRLRONCRT030564100D, deschis la Banca Transilvania, (cod fiscal 17694128)

EURO:    RO16BTRLEURCRT0305641007   (COD SWIFT BTRLRO22)

Pentru o plată valabilă, dispoziția de plată trebuie să cuprindă următoarele informații: Citește mai mult...


– numele și prenumele studentului, așa cum apare în catalog:
〈numele la naștere, numele  după căsătorie – în paranteză, inițiala numelui tatălui, prenume; ex: Popescu (Strejan) F. Mihaela〉
– programul  de studii (specializarea) și anul.
– destinația sumei plătite (ex. taxă de studii, rata nr; taxă reexaminare, etc.).
– dacă plata este făcută de către o altă persoană, se va specifica în numele cui se face plata, cu toate detaliile de mai sus.
〈Exemplu: Popescu (Strejan) F. Mihaela, Drept II, rata III 〉

 


În atenția studenților!

 • Pentru buna desfășurare a examenelor , vă reamintim că participarea la acestea este condiționată de plata taxelor de școlarizare, conform contractului.
 • Plățile  pentru taxele de reexaminare se efectuează cu minim 4 zile lucrătoare înainte de  data planificată a examenului.

 

Informațiile referitoare la situația școlară, rate, plăți, schimbarea adresei de poștă electronică, adeverințe etc. se transmit doar personal, la solicitarea transmisă pe adresa de poștă electronică oficială a instituției: universitate@cantemir.ro

Pentru studenții Facultății de Medicină, informațiile referitoare la situația școlară, rate, plăți, schimbarea adresei de poștă electronică, adeverințe etc.  se transmit doar personal, la solicitarea transmisă pe adresa de poștă electronică: medicina.cantemir@gmail.com

 • Taxe reexaminare  (programe nonmedicale):
  – Prima reexaminare      – 100 lei
  – A doua reexaminare    – 150 lei
  – A treia reexaminare    – 200 lei
  – Sesiune specială          – 250 lei
 • Taxe reexaminare  (programe medicale):  Medicină Dentară,  BFK, APS
  – Prima reexaminare      – 200 lei
  – A doua reexaminare    – 250 lei

Recuperarea absențelor la orele de practică și/sau laborator  (provenite din absențe nemotivate)

 • 50 lei

– Taxa este stabilită/oră fizică
– Recuperarea se face în conformitate cu programarea efectuată de cadrul didactic

Taxele pentru activitățile de secretariat și cele conexe activității de învățământ

Taxele pentru susținerea examenului de finalizare a studiilor

1.200 lei – Licență

800 lei – Master

TAXE STUDII PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2021 – 2022

TAXA DE ÎNSCRIERE  LA PROGRAMELE DE LICENȚĂ ȘI MASTER 2021-2022

(Programe nonmedicale )

 – Taxa de înscriere este de 100 lei și include contravaloarea documentelor necesare dosarului personal la înscriere și înmatriculare, precum și a carnetului și legitimației de student.

TAXELE DE  ȘCOLARIZARE LA PROGRAMELE DE LICENȚĂ ȘI MASTER 2021-2022

(Programe nonmedicale )

La programele de licență, taxele anuale de studii sunt de 3.600 lei, formate din 6 rate a câte 600 de lei fiecare.

La programele de masterat, taxele anuale de studii sunt de 3.900 lei, formate din 6 rate a câte 650 de lei fiecare.

Contravaloarea examinării din primele două sesiuni ale anului universitar este cuprinsă în aceasta.

 – Rate (licență/master):

– rata    I.    – la înscriere pentru anul I, până la 30 septembrie 2021 pentru anul II-IV;
– rata   II.     – până la 29 octombrie 2021;
– rata  III.    – până la 26 noiembrie 2021;
– rata  IV.    – până la 28 februarie 2022;
– rata   V.     – până la 31 martie 2022;
– rata  VI.    – până la 29 aprilie 2022;

 

Rate (licență/master):

– rata    I.    – la înscriere pentru anul I, până la 30 septembrie 2021 pentru anul II-IV;
– rata   II.     – până la 29 octombrie 2021;
– rata  III.    – până la 26 noiembrie 2021;
– rata  IV.    – până la 28 februarie 2022;
– rata   V.     – până la 31 martie 2022;
– rata  VI.    – până la 29 aprilie 2022;

 

TAXELE PENTRU PROGRAMELE FACULTĂȚII DE MEDICINĂ   

1. Taxa de înscriere și examinare este de 500 lei.

2. Taxa de înmatriculare este de 100 lei și include contravaloarea documentelor necesare întocmirii dosarului personal de înmatriculare, precum și a carnetului și legitimației de student.

3. Taxele de școlarizare la programele Facultății de Medicină

 – La specializarea  Medicină Dentară, taxa de școlarizare pentru anul universitar 2021-2022, este de 5.000 euro/an (conform contractului).
Programul oferit este de 6 ani, costul total fiind de 30.000 euro.

 – La specializarea  Balneofiziokinetoterapie și Recuperare Medicală, taxa de școlarizare pentru anul universitar 2021-2022, este de 3500euro/an (conform contractului).
Programul oferit este de 3 ani, costul total fiind de 10.500 euro.

 – La specializarea  Asistență de Profilaxie Stomatologică  taxa de școlarizare pentru anul universitar 2021-2022, este de 3500euro/an (conform contractului).
Programul oferit este de 3 ani, costul total fiind de 10.500 euro.

 • Sumele se achită în lei, la cursul stabilit de BNR la data plății.
  Plățile se efectuează prin virament bancar, în contul Universității nr. RO46CARP027301320255RO01RO deschis la Patria Bank Târgu Mureș

TAXE PENTRU CURSURILE DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ – DPPD –

(PENTRU CERTIFICARE ÎN PROFESIA DIDACTICĂ)
 NIVEL I POSTUNIVERSITAR – 2021-2022

 

Taxa de înscriere nivel I: 100 lei

Taxa de școlarizare nivel  I: 3000 de lei – plătibilă în patru rate a câte 750 de lei fiecare

Taxa examen final nivel I: 500 de lei

 

 

 – Rate DPPD:
– rata I.          – la înscriere
– rata II.        – până la 25 martie  2022
– rata III.       – până la 29 aprilie 2022
– rata IV        – până la 27 mai 2022

 

 

Oferta educațională  ›

ADMITERE  2022-2023  »

 

Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureș este acreditată instituțional de Parlamentul României și evaluată periodic de AHPGS, evaluator german al calității învățământului superior.

Dacă îți dorești să fii licențiat în  medicină, drept, științe economice, psihologie sau geografia turismului  te așteptăm alături de noi!