Informații studenți - Taxe studii

Plata taxelor de studii

Plățile  se efectuează prin virament bancar (rate, restanțe, taxa reexaminare, etc),
în contul Universității nr. RO78BTRLRONCRT030564100D, deschis la Banca Transilvania;

Pentru o plată valabilă, dispoziția de plată trebuie să cuprindă următoarele informații :
– numele și prenumele studentului, așa cum apare în catalog:〈numele la naștere, numele  după căsătorie – în paranteză, inițiala numelui tatălui, prenume; ex: Popescu (Strejan) F. Mihaela〉
– programul  de studii (specializarea) și anul.
– destinația sumei plătite (ex. taxă de studii, rata nr; taxă reexaminare, etc.).
– dacă plata este făcută de către o altă persoană, se va specifica în numele cui se face plata, cu toate detaliile de mai sus.

Informațiile referitoare la situația școlară, rate, plăți, schimbarea adresei de poștă electronică, adeverințe etc. se transmit doar personal, la solicitarea transmisă pe adresa de poștă electronică oficială a instituției: universitate@cantemir.ro

Pentru studenții Facultății de Medicină, informațiile referitoare la situația școlară, rate, plăți, schimbarea adresei de poștă electronică, adeverințe etc.  se transmit doar personal, la solicitarea transmisă pe adresa de poștă electronică: medicina.cantemir@gmail.com

 

 – Pentru buna desfășurare a examenelor din sesiunea a II-a, vă reamintim că participarea la acestea este condiționată de plata taxelor de școlarizare, conform contractului.

 – Plățile  pentru taxele de reexaminare  se efectuează cu minim 4 zile lucrătoare înainte de  data planificată a examenului.

TAXE STUDII PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2021 – 2022

 

TAXA DE ÎNSCRIERE  LA PROGRAMELE DE LICENȚĂ ȘI MASTER
Programe nonmedicale

 

 – Taxa de înscriere este de 100 lei și include contravaloarea documentelor necesare dosarului personal la înscriere și înmatriculare, precum și a carnetului și legitimației de student.

 – Taxele de școlarizare

La programele de licență, taxele anuale de studii sunt de 3.600 lei, formate din 6 rate a câte 600 de lei fiecare.

La programele de masterat, taxele anuale de studii sunt de 3.900 lei, formate din 6 rate a câte 650 de lei fiecare.

Contravaloarea examinării din primele două sesiuni ale anului universitar este cuprinsă în aceasta.

 – Rate (licență/master):

– rata   I.     – la înscriere pentru anul I, până la 30 septembrie 2021 pentru anul II-IV;
– rata  II.     – până la 30 octombrie 2021;
– rata III.    – până la 27 noiembrie 2021;
– rata  IV.    – până la 26 februarie 2022;
– rata  V.     – până la 31 martie 2022;
– rata VI.    – până la 29 aprilie 2022;

 

 

TAXELE PENTRU PROGRAMELE FACULTĂȚII DE MEDICINĂ   

 

1. Taxa de înscriere și examinare este de 500 lei.

2. Taxa de înmatriculare este de 100 lei și include contravaloarea documentelor necesare întocmirii dosarului personal de înmatriculare, precum și a carnetului și legitimației de student.

3. Taxele de școlarizare la programele Facultății de Medicină

 – La specializarea  Medicină Dentară, taxa de școlarizare pentru anul universitar 2021-2022, este de 5.000 euro/an (programul oferit este de 6 ani, costul total fiind de 30.000 euro).

 – La specializarea  Balneofiziokinetoterapie și Recuperare Medicală, taxa de școlarizare pentru anul universitar 2021-2022, este de 3500euro/an (programul oferit este de 3 ani, costul total fiind de 10.500 euro).

 – La specializarea  Asistență de Profilaxie Stomatologică  taxa de școlarizare pentru anul universitar 2021-2022, este de 3500euro/an (programul oferit este de 3 ani, costul total fiind de 10.500 euro).


OFERTA EDUCAȚIONALĂ  ›

Admitere 2021 – 2022  »

 

Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureș este acreditată instituțional de Parlamentul României și evaluată periodic de AHPGS, evaluator german al calității învățământului superior.

Dacă îți dorești să fii licențiat în  medicină, drept, științe economice, psihologie, geografia turismului sau inginerie*   te așteptăm alături de noi!