Erasmus+

Deplasări Erasmus+

⇓  ANUNȚURI  ⇓

Data: 29.05.2024

DRAGI STUDENȚI,
Vă informăm că, în perioada 30.05.2024 – 07.06.2024 se organizează o SESIUNE DE DEPUNERE
CERERI PENTRU MOBILITĂȚI DE STUDIU ȘI PLASAMENT (PRACTICĂ ERASMUS+) pentru studenții de la UDC Târgu Mureș.

Numărul de locuri disponibile pentru mobilități studențești este de 70.

Informațiile detaliate legate de accesarea unei mobilități de studiu/plasament în cadrul
programului Erasmus+ sunt publicate pe site-ul universității la secțiunea Erasmus+
https://cantemir.ro/relatii-internationale/erasmus/.

În cazul în care doriți să efectuați o mobilitate Erasmus+, vă rugăm să completați Formularul
de candidatură accesând linkul de mai jos sau prin scanarea codului QR:
https://forms.office.com/e/hjxCNmy1UV  

În perioada 10.06.2024 – 11.06.2024, comisia de selecție va analiza cererile depuse și va
repartiza locurile disponibile, în mod proporțional, în funcție de numărul de studenți activi,
pe fiecare specializare în parte și pe fiecare an de studiu, nivel licență și master.

Rezultatele concursului de selecție vor fi postate pe site-ul universității UDC la secțiunea
Erasmus+.

Persoanele selectate vor fi îndrumate în vederea completării tuturor documentelor necesare
participării la mobilitățile studențești.
Notă: cererile trimise sub o altă formă decât cea solicitată în anunț, nu se vor lua în considerare.

Departamentul de relații internaționale
Biroul Erasmus+

International Relations Office, Dimitrie Cantemir University, Târgu Mureș, 3-5, Bodoni Sandor st, 540545,
Romania, Office: +40 365801822, Fax: +40 365401125, erasmus.cantemir@gmail.com

Home

Anunt cadre didactice UDC 06.11.2023 (pdf.) ↵

Nr. înreg. 1057/06.11.2023

MOBILITĂȚI ERASMUS+ PENTRU ANGAJAȚII UDC
anul universitar 2023-2024

 

Stimați colegi,

Vă informăm că, în perioada 06.11.2023 – 11.12.2023 se organizează o SESIUNE DE DEPUNERE CERERI PENTRU MOBILITĂȚI ERASMUS + pentru cadrele didactice ale UDC Târgu Mureș.

Numărul de locuri disponibile pentru mobilități de staff este de 40.
Aceste mobilități pot fi efectuate până la data de 31.07.2024.

Etape de parcurs:

1 – completarea, în format on line, a formularului de candidatură, până la data de 11.12.2023, ora 24, accesând linkul sau prin scanarea codului QR:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=vFJaxabvi0-NEiUxaxEyRb1wGSC-h2BOjLCYzMYrDe5UMFJET0ozT1NUQjVWNllVMkhUT1ozNVNZQi4u

2-  obținerea unei scrisori de invitație/acceptare din partea instituției partenere/gazdă cu mențiunea perioadei mobilității de predare/formare –  după încheierea procesului de selecție;

3 – pregătirea planului de predare/formare împreună cu instituția parteneră/gazdă. Subiectele conținute în programul de predare trebuie să facă parte din curricula universității gazdă;

4 –  vizarea planului de predare/formare de către Biroul Erasmus al UDC și instituția parteneră/gazdă – cel târziu cu o săptămână înainte de plecarea în mobilitate;

5 – încheierea contractului financiar – cel târziu cu o săptămână înainte de plecarea în mobilitate;

6 – depunerea la Biroul Erasmus, la întoarcerea din mobilitate, în termen de 5 zile calendaristice de la revenirea în țară, a următoarelor documente:
– certificatul de participare eliberat de instituția parteneră care să ateste realizarea programului convenit;
– documente justificative de transport /cazare;
– decont.

Pentru eventualele nelămuriri vă puteți adresa Biroului Erasmus+ la adresa de email:  erasmus.cantemir@gmail.com

Departamentul de relații internaționale
Biroul Erasmus+

 

Lista universităților partenere – programul Erasmus+

 

DEPLASĂRI – Documente și condiții

Condițiile de participare la mobilitățile studenţeşti

Pentru  a  candida  la  concursurile  de  selecție în vederea obținerii unei mobilități în cadrul Programului Sectorial ERASMUS+, solicitanții trebuie să  îndeplinească  simultan următoarele  condiții:
– Să fie student activ la Universitatea Dimitrie Cantemir din Târgu Mureș;
– Să fie absolvent cel puțin al primului an de studiu;
– Să fie integraliști după prima sesiune de examene;
– Au primit acceptul unor instituții partenere interesate să primească studenți la studiu în cadrul programului Erasmus +;
Dosarul de concurs al candidatului este corect și complet întocmit și a fost depus în termen, în intervalul de timp stabilit la nivelul Universității.
Notă:  Selecția are loc la nivelul facultății care oferă  mobilitatea. Se poate candida doar pentru nivelul de studiu la care sunteți înmatriculat.
Un student poate beneficia de mai multe mobilități Erasmus cu condiția să  nu depășească  in total 12 luni de mobilitate pentru fiecare ciclu de studiu (licenţă, master).
Grantul de mobilitate acordat studenților pentru mobilitățile de studiu este de 600 € pe lună pentru mobilitățile efectuate în țările europene. Excepție fac țările Bulgaria, Croația, Cehia, Estonia, Lituania, Letonia, Polonia, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Turcia, pentru care grantul de mobilitate este de 540 € pe lună.
Studenții cu nevoi speciale se vor adresa biroului Erasmus pentru mai multe informații legate de regimul de finanțare.

Concursul de selecție – se organizează în două etape și anume:
-În perioada mai – iulie al fiecărui an pentru studenții de la toate ciclurile de învățământ, licență și master, care doresc să efectueze stagii de studiu în primul semestru sau întregul an universitar;
– În perioada octombrie – noiembrie al fiecărui an pentru studenții de la toate ciclurile de învățământ, licență și master, care doresc să efectueze stagii de studiu în al doilea semestru.

Criterii de selecție
– Să aibă rezultate academice bune în anul universitar anterior;
– Să prezinți o cerere / scrisoare de motivație.

Criterii de departajare
– Nu au mai beneficiat de mobilități Erasmus+ până în prezent;
– Selecția studenților care candidează pentru mobilitate Erasmus + se realizează în ordinea strict descrescătoare a mediei obținute în ultimul semestru, până la epuizarea fondurilor disponibile.

Componența dosarului de înscriere la concursul de selecție:
– Fișa candidatului;
– Adeverință de la secretariat din care să rezulte că sunteți integraliști;
– CV format europass în limba engleză;
– Cerere către departamentul Erasmus;
– Scrisoare de acceptare de la universitatea parteneră la care se va derula mobilitatea, cu specificarea perioadei mobilității;
– Learning agreement for studies;
– Acord de garantare;
– Copie dupa carte de identitate student și carte de identitate garant;
– Copie dupa contul bancar;
– Contract financiar (se completează la departamentul Erasmus);

Comisia de selecție pentru mobilitățile de studii și plasament este compusă din:
Președintele comisiei de selecție:
Conf. univ. dr. Flavia Ramona Rațiu, Rector
Membrii comisiei de selecție:
Prof. univ. dr. Mihai Vodă, Director Relații Internaționale
Conf. univ. dr. Laura Avram, Coordonator Instituțional Erasmus+

Condițiile de participare la mobilitățile studenţeşti
Pentru a candida la concursurile de selecție în vederea obținerii unei mobilități în cadrul Programului Sectorial ERASMUS+, solicitanții trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiții:
– Să fie student activ la Universitatea Dimitrie Cantemir din Târgu Mureș;
– Dosarul de concurs al candidatului este corect și complet întocmit și a fost depus în termen, în intervalul de timp stabilit la nivelul Universității.

Notă: 
Perioada unei mobilități de plasament este de minim 2 luni și maximim 12 luni.
Un student poate beneficia de mai multe mobilități Erasmus cu condiția să nu depășească în total 12 luni de mobilitate pentru fiecare ciclu de studiu (licenţă, master).
Stagiile de practică Erasmus+ se pot desfășura, cu acordul facultății la care este înmatriculat studentul, în orice perioadă a anului academic (1 octombrie – 30 septembrie). Excepție fac studenții de la facultatea de medicină care vor putea derula asemenea stagii de practică doar în perioadele de vacanță.
Pentru stagiile de practică ale absolvenților, candidatura se poate depune doar cât timp contractul de studiu este valid (înainte de susținerea lucrării de licență/disertație).
Plata primei tranșe a grantului (80% din grantul total), înainte de plecarea în mobilitate, este condiționată de predarea tuturor documentelor de participare la mobilități.
Grantul de mobilitate acordat studenților pentru mobilitățile de plasament este de 750 € pe lună pentru mobilității le efectuate în țările europene. Excepție fac țările Bulgaria, Croația, Cehia, Estonia, Lituania, Letonia, Polonia, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Turcia, pentru care grantul de mobilitate este de 690 € pe lună.
Studenții cu nevoi speciale se vor adresa biroului Erasmus pentru mai multe informații legate de regimul de finanțare.

Coordonatorii Erasmus pe facultăți sunt:
Facultatea de Științe Economice: lect. univ. dr. Smaranda Vancea, smarandavancea@yahoo.com
Facultatea de Psihologie: lect. univ. dr. Anca Nemeș, a.m.nemes@gmail.com
Facultatea de Drept: prof. univ. dr. Brândușa Gorea, brindusagorea@yahoo.com
Facultatea de Geografie: lect. univ. dr. Radu Negru, negrug@yahoo.com
Facultatea de Medicină: Sorana Bucur, bucursoranamaria@gmail.com

Concursul de selecție – se organizează în două etape și anume:
În perioada mai – iulie al fiecărui an pentru studenții de la toate ciclurile de învățământ, licență și master, care doresc să efectueze stagii de plasament în primul semestru sau întregul an universitar;
În perioada octombrie – noiembrie al fiecărui an pentru studenții de la toate ciclurile de învățământ, licență și master, care doresc să efectueze stagii de plasament cu începere în al doilea semestru.
Pentru stagiile de plasament selecția se poate face și pe măsură ce se obține acceptul de primire a studenților în stagii de practică în cadrul programului Erasmus + pe tot parcursul anului academic, până la epuizarea fondurilor disponibile.

Criterii generale de selecție:
Să aibă rezultate academice bune în anul universitar anterior;

Criterii de departajare:
–        Nu au mai beneficiat de mobilități Erasmus+ până în prezent;
–        Sunt integraliști;
–        Selecția studenților care candidează pentru mobilitate Erasmus + se realizează în ordinea strict descrescătoare a mediei obținute în ultimul semestru, până la epuizarea fondurilor disponibile.

Componența dosarului de participare la mobilități (înainte de plecarea în mobilitate):
1. Formular de candidatură (docx.)↵;
2. Scrisoare de acceptare (docx.)↵ de la universitatea parteneră sau societatea la care se va derula mobilitatea, cu specificarea perioadei mobilității, semnat și ștampilat de coordonatorul de practică (tutore, mentor, persoană împuternicită);
3. Learning agreement for traineeships (docx.)↵– secțiunea Before the Mobility (completat împreună cu coordonatorul Erasmus pe facultăți), semnat de student și cele două instituții implicate;
4. Acord de garantare (docx.)↵;
5. Copie după carte de identitate student și carte de identitate garant;
6. Un document care să conțină codul IBAN al unui cont în Euro  deschis obligatoriu pe numele beneficiarului bursei, în care va fi virată suma aferentă bursei Erasmus (80% din sumă la plecare în mobilitate, iar restul de 20% la întoarcerea din mobilitate, dacă sunt respectate toate clauzele prevăzute în contractul financiar);
7. Contract financiar (docx.)↵ (se completează la departamentul Erasmus);
8. Dovada încheierii unei asigurări de sănătate, asigurări civile și de accident;
9.Completarea testului online de evaluare a competențelor lingvistice – linkul se va primi pe adresa de e-mail trecută în formularul de candidatură. Testul de limbă este obligatoriu și trebuie finalizat înainte de plecarea în mobilitate (cu excepția vorbitorilor nativi);
10. Declarație de confidențialitate (docx.)↵ privind prelucrare date personale.

În timpul mobilității:
În prima lună a mobilităţii puteţi cere modificări ale acordului de practică la secțiunea During the Mobility (modificările trebuie aprobate de către coordonatorul Erasmus).
Veţi urma un curs online de limbă străină dacă în urma testării lingvistice s-a considerat oportun să vi se aloce un astfel de curs.
Se pot trimite cerere de prelungire / reducere a duratei mobilităţii cu cel puțin 30 de zile înainte de data preconizată iniţial pentru finalizarea mobilităţii. Cererile de prelungire/reducere a duratei mobilităţii sunt analizate individual. Cererile aprobate de prelungire pot să fie cu grant sau cu 0 grant. Reducerea duratei mobilităţii va duce automat la o reducere a grantului. Durata minimă a unei mobilităţi de practică este 2 luni.

 La întoarcerea din mobilitate, studenții vor prezenta următoarele documente:
11.   Learning agreement for traineeships (docx.)↵ – secțiunea After the Mobility, semnat de coordonatorul de practică (tutore, mentor, persoană împuternicită);
12.   Adeverință / Certificat de participare (docx.)↵ din care să rezulte clar perioada de practică efectuată, semnat și ștampilat de coordonatorul de practică (tutore, mentor, persoană împuternicită);
13.   Documente legate de deplasare (bilete de călătorie, facturi de cazare etc.);
14.   Se va completa un raport final al participantului (chestionar UE online) privind mobilitatea realizată – linkul se va primi pe adresa de e-mail trecută în formularul de candidatură.

Atenţie!  Plata tranşei a doua se va face numai după ce dosarul este complet, ceea ce include și completarea chestionarului online (obligatoriu la finele mobilităţii).

Alte informații utile:
·    Carta Studentului Erasmus (pdf.)↵

·    Regulament selecție candidaturi (pdf.)↵
·    Regulament de recunoaștere mobilitate (pdf.)↵

Comisia de selecție pentru mobilitățile de studii și plasament este compusă din:
Președintele comisiei de selecție:
Conf. univ. dr. Flavia Ramona Rațiu, Rector
Membrii comisiei de selecție:
Prof. univ. dr. Mihai Vodă, Director Relații Internaționale
Conf. univ. dr. Laura Avram, Coordonator Instituțional Erasmus+

 

  Documente:
1. Formular candidatură;
2. Programul de predare pentru mobilitati  (Formulare):
•  între țările programului (UE)  (docx.) ↵
 cu țări partenere (Non-UE)  (docx.) ↵
3. Cerere plată grant Erasmus+ (docx.) ↵
4. Contract financiar (docx.) ↵

Condiţii de participare la mobilităţile de predare:
Pentru a candida la concursurile de selecţie în vederea obţinerii unei mobilităţi în cadrul Proiectului ERASMUS+, solicitanţii trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiţii:
– pot beneficia de mobilități Erasmus doar angajații care au funcția de bază la Universitatea Dimitrie Cantemir;
– vor avea prioritate cei care nu au beneficiat de mobilităţi Erasmus;
– selecţia are loc la nivel centralizat in cadrul Departamentului de Relatii Internationale.
– termen depunere dosare  conform anunțurilor de selecție postate la secțiunea anunțuri

Primele lucruri pe care trebuie să le decideţi sunt:
1. Semestrul în care veţi efectua mobilitatea de predare (TA):
– poate fi efectuată până la data de 30 septembrie pentru anul academic în curs
– mobilitatea de predare (TA) nu poate fi efectuată la universitatea parteneră  în perioadele de vacanţă, sesiuni de examene sau practică,  la sfârşit de săptămână;
2.  Perioada exactă a mobilităţii:
– durata minimă a unei mobilităţi este de 2 zile pentru mobilitatile intre tarile programului (UE)  si 5 zile pentru mobilitatile cu tarile partenere (Non-UE);
– numărul mobilităţilor este stabilit explicit prin acordul bilateral care stă la baza fiecărei mobilităţi din Programul Sectorial ERASMUS+(acest număr este raportat la ANPCDEFP în luna februarie şi aprobat de către aceasta);

Demersuri în vederea obţinerii Dispoziţiei Rectorului
Aprobarea deplasării de către Rectorul și Decanul facultăţii  şi depunerea lui la DRI (Departamentul Relații Internaţionale) împreună cu:
– copie a invitaţiei oficiale;
– programul de predare cu minim 8 ore aprobat de universitatea parteneră (LA-TA secțiunea Before the Mobility)
– formularul pentru Contractul Financiar  (se va completa împreună cu coordonatorul ERASMUS de la facultate)

Documente necesare la decont:
– certificat de participare semnat la universitatea parteneră care atestă perioada deplasării şi minim 8 ore de predare;
– programul de predare semnat la universitatea parteneră;
– declaraţie cu datele de intrare şi ieşire – Formular decont (docx.) ↵;
– documente justificative deplasare / cazare

Documente:
1. scrisoare de intenție
2. programul de training pentru mobilitati (formulare):
• intre tarile programului (UE) (docx.)
• cu tari partenere (Non-UE) (docx.)
3. cere plată grant erasmus+ (docx.)
4. contract financiar (docx.) ↵.

 

Condiţiile de participare la mobilităţile de training

Pentru a candida la concursurile de selecţie în vederea obţinerii unei mobilităţi în cadrul Proiectului ERASMUS+, solicitanţii trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiţii:
– pot beneficia de mobilități Erasmus doar angajații care au funcția de bază la Universitatea Dimitrie Cantemir;
– selecţia are loc la nivel centralizat in cadrul Departamentului de Relatii Internationale;

 

Primele lucruri pe care trebuie să le decideţi sunt:

1. Semestrul în care veţi efectua mobilitatea de staff training;
poate fi efectuată până la data de 30 septembrie 2023 pentru anul academic 2022/2023;
2. Perioada exactă a mobilităţii:
– durata minimă a unei mobilităţi este de 2 zile pentru mobilitatile intre tarile programului (UE) si 5 zile pentru mobilitatile cu tarile partenere (Non-UE);
– numărul mobilităţilor este stabilit explicit prin acordul bilateral care stă la baza fiecărei mobilităţi din Proiectul ERASMUS+ (acest număr este raportat la ANPCDEFP în luna februarie şi aprobat de către aceasta);

Demersuri în vederea obţinerii Dispoziţiei Rectorului:

Etapele care trebuie parcurse în vederea obţinerii Dispoziţiei Rectorului sunt:
– aprobarea deplasării de către Rectorul universității şi depunerea lui la DRI (Departamentul Relatii Internaţionale) împreună cu:

– programul de staff training  aprobat de universitatea parteneră (Learning Agrement – sectiunea Before The Mobility);
– formularul pentru Contractul Financiar  (se va completa împreună cu coordonatorul ERASMUS de la facultate).

Documente necesare la decont:

 • certificat de participare semnat la universitatea parteneră care atestă perioada deplasării;
 • programul de staff training  semnat la universitatea parteneră;
 • declaraţie cu datele de intrare şi ieşire (Formular decont) (docx.) ↵;

arhiva anunțuri – candidaturi/ selecții mobilități erasmus+

DRAGI STUDENȚI,

Vă informăm că, în perioada 22.05.2023 – 04.06.2023 se organizează o SESIUNE DE DEPUNERE CERERI PENTRU MOBILITĂȚI DE STUDIU ȘI PLASAMENT (PRACTICĂ ERASMUS+) pentru studenții de la UDC Târgu Mureș.

Numărul de locuri disponibile pentru mobilități studențești este de 75.

În cazul în care doriți să efectuați o mobilitate Erasmus+, vă rugăm să completați Formularul de candidatură accesând linkul de mai jos sau prin scanarea codului QR:

https://forms.office.com/e/EiWWfQGzCf        

 

 

În perioada 05.06.2021 – 11.06.2021, comisia de selecție va analiza cererile depuse și va repartiza locurile disponibile, în mod proporțional, în funcție de numărul de studenți activi, pe fiecare specializare în parte și pe fiecare an de studiu, nivel licență și master.

Rezultatele concursului de selecție vor fi postate pe site-ul universității UDC la secțiunea Erasmus+.

Persoanele selectate vor fi îndrumate în vederea completării tuturor documentelor necesare participării la mobilitățile studențești.

Notă: cererile trimise sub o altă formă decât cea solicitată în anunț, nu se vor lua în considerare.

In perioada 21.11.2022 – 20.12.2022 se organizează o SESIUNE DE DEPUNERE CERERI PENTRU MOBILITĂȚI ERASMUS + UE și NON UE, pentru personalul de la UDC Târgu Mureș.

MOBILITĂȚI ERASMUS+ PENTRU PERSONALUL UDC (pdf.) ↵

 

Vă informăm că, în perioada 10.11.2022 – 09.12.2022 se organizează o SESIUNE DE DEPUNERE CERERI PENTRU MOBILITĂȚI DE STUDIU ȘI PLASAMENT (PRACTICĂ ERASMUS+) pentru studenții de la UDC Târgu Mureș.

Numărul de locuri disponibile pentru mobilități studențești este de 12.

MOBILITĂȚI ERASMUS+ DE STUDII ȘI PLASAMENT PENTRU STUDENȚII UDC (pdf.) ↵

〈Data: 30.05.2022 〉

DRAGI STUDENȚI,
Vă informăm că, în perioada 30.05.2022 – 12.06.2022 se organizează o SESIUNE DE DEPUNERE
CERERI PENTRU MOBILITĂȚI DE STUDIU ȘI PLASAMENT (PRACTICĂ ERASMUS+) pentru studenții de la UDC Târgu Mureș.

Numărul de locuri
disponibile pentru mobilități studențești este de 48.

În cazul în care doriți să efectuați o mobilitate Erasmus+, vă rugăm să completați Formularul de candidatură accesând linkul  https://forms.office.com/r/5kB6GTdAaT  sau prin scanarea codului QR:  

În perioada 13.06.2021 – 21.06.2021, comisia de selecție va analiza cererile depuse și va repartiza locurile disponibile, în mod proporțional, în funcție de numărul de studenți activi, pe fiecare specializare în parte și pe fiecare an de studiu, nivel licență și master.
Rezultatele concursului de selecție vor fi postate pe site-ul universității UDC la secțiunea Erasmus+.
Persoanele selectate vor fi îndrumate în vederea completării tuturor documentelor necesare participării la mobilitățile studențești.
Notă: cererile trimise sub o altă formă decât cea solicitată în anunț, nu se vor lua în considerare.

Departamentul de relații internaționale
Biroul Erasmus+

MOBILITĂȚI ERASMUS+ DE STUDII ȘI PLASAMENT PENTRU STUDENȚII UDC (pdf.) ↵

〈Data: 04.10.2021 〉

ÎN ATENȚIA CADRELOR DIDACTICE DE LA

UNIVERSITATEA „DIMITRIE CANTEMIR” din Târgu Mureș

SELECŢIE PENTRU MOBILITĂŢI DE PREDARE ALE CADRELOR DIDACTICE

 

Stimați colegi,

Vă invităm să vă depuneți candidatura pentru o mobilitate de predare în cadrul Programului Erasmus+ 2021-2022. Universitatea noastră dispune de 15 mobilități de predare la universități partenere din spațiul UE și 12 mobilități la universități din țări partenere  non-UE.

 

Criteriile ce vor fi avute în vedere la selecție vor fi următoarele:

 • să fie angajați cu funcția de bază la Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș;
 • contribuția la dezvoltarea programului Erasmus+ (încheierea de acorduri bilaterale);
 • aportul la derularea programului Erasmus+ şi menţinerea relaţiilor de colaborare cu universităţile partenere;
 • derularea de activități didactice cu studenții străini Erasmus+ sosiți la universitatea noastră în ultimii trei ani;
 • abilităţile şi competenţele lingvistice ale cadrelor didactice;
 • vor avea prioritate cei care nu au beneficiat de mobilităţi Erasmus;
 • selecţia are loc la nivelul biroului Erasmus în baza unui orar ce se va comunica ulterior;

Note:

 • nu se pot realiza mobilități la universități partenere cu care Universitatea „Dimitrie Cantemir” nu are acord;
 • lista universităților partenere cu care Universitatea are acord încheiat se poate consulta pe site-ul universitatii

https://cantemir.ro/relatii-internationale/erasmus/universitati-partenere-erasmus/

 • informații legate de țările partenere (non-UE) sunt:

Dosarele de candidatură se vor transmite până pe data de 5 noiembrie 2021 la adresa erasmus.cantemir@gmail.com și vor conține:

 1. Scrisoarea de intenție;
 2. Programul de predare (Teaching Programme) – formular ce se poate descarcă de pe site-ul universității.

 

 

Data: 04.10.2021

Cu mulțumiri pentru colaborare,
conf.univ.dr. Laura Avram
Coordonator Instituțional Erasmus +

 

Anexa_V_Staff_Mobility_Agreement_teaching_KA107_2019 (pdf.) ↵

 

〈Data: 14.06.2021 〉

Vă informăm că începând cu luna iunie 2021 se reiau mobilitățile Erasmus+ de plasament (practică) pentru studenți, care au fost suspendate din cauza pandemiei COVID-19.
Astfel, în perioada 15.06.2021 – 30.06.2021 se organizează o SESIUNE DE SELECȚIE MOBILITĂȚI DE PRACTICĂ ERASMUS+ pentru un număr de 40  mobilități studențești.
În vederea efectuării unei mobilități de plasament în cadrul programului Erasmus+,  vă rugăm să parcurgeți cu atenție informațiile publicate (mai jos) la secțiunea Deplasări studenți (Plasamente)
În cazul în care doriți să efectuați o mobilitate Erasmus+, vă rugăm să completați în format electronic  următoarele documente:

După completare, listați documentul și semnați în albastru.
Formulare completate și semnate vor fi scanate și transmise pe adresa erasmus.cantemir@gmail.com până la data de 28.06.2021.
În perioada 29.06.2021 – 30.06.2021, comisia de selecție va analiza documentele depuse și va comunica rezultatele concursului de selecție. Persoanele selectate vor fi îndrumate în vederea completării tuturor documentelor necesare participării la mobilitățile studențești.

Departamentul de relații internaționale
Biroul Erasmus+

Rezultatele selecției pentru acordarea de burse de mobilități Erasmus+ de tip plasament

Încheiat astăzi, 30.06.2021, cu ocazia stabilirii rezultatelor selecției pentru acordarea de burse de mobilități Erasmus+ de tip plasament, anul universitar 2020-2021

Pentru concursul de selecție au fost depuse 70 de dosare de candidatură de către studenții de la Facultatea de Medicină.

Criteriile de selecție au fost următoarele:

–          Să fie studenți activi, înscriși la UDC Târgu Mureș;

–          Să fie integraliști.

Au avut prioritate studenții care nu au mai participat la mobilități Erasmus+.

Selecția studenților a fost efectuată respectând calendarul afișat, procedurile de selecție precum și Regulamentul privind organizarea și funcționarea Departamentului de Relații Internaționale și a Biroului Erasmus+ din cadrul Universității Dimitrie Cantemir din Târgu Mureș.

Au fost selectați un număr de 48 de studenți pentru care s-au aprobat mobilități de tip plasament de 2 luni (60 de zile). Mobilitatea poate fi realizată doar în perioada vacanței de vară, între 05.07.2021 și 01.10.2021.

STUDENȚII SELECTAȚI PENTRU MOBILITĂȚI DE PLASAMENT

 

Nr.crt Nr. matricol Specializare Anul de studiu
1. 300MD132 MD I
2. 300MD167 MD I
3. 300MD130 MD I
4. 300MD127 MD I
5. 300MD148 MD I
6. 300MD140 MD I
7. 300MD62 MD II
8. 300MD91 MD II
9. 300MD119 MD II
10. 300MD86 MD II
11. 300MD73 MD II
12. 300MD85 MD II
13. 300MD57 MD II
14. 300MD111 MD II
15. 300MD58 MD II
16. 300MD95 MD II
17. 300MD71 MD II
18. 300MD61 MD II
19. 300MD110 MD II
20. 300MD103 MD II
21. 300MD112 MD II
22. 300MD104 MD II
23. 300MD70 MD II
24. 300MD105 MD II
25. 300MD34 MD III
26. 300MD38 MD III
27. 300MD41 MD III
28. 300MD42 MD III
29. 300MD46 MD III
30. 300MD35 MD III
31. 300MD36 MD III
32. 300MD47 MD III
33. 300MD25 MD III
34. 300MD17 MD IV
35. 300MD50 MD IV
36. 300MD49 MD IV
37. 300MD6 MD IV
38. 300MD11 MD IV
39. 300MD16 MD IV
40. 302SP19 ASP I
41. 302SP16 ASP I
42. 302SP6 ASP I
43. 302SP4 ASP I
44. 302SP2 ASP I
45. 301BF8 BFK II
46. 301BF26 BFK II
47. 301BF2 BFK II
48. 301BF19 BFK II

 

Membrii comisiei declară pe propria răspundere că nu au existat conflicte de interese.

 

Comisia de selecție

Președintele comisiei de selecție:

prof.univ.dr. Mircea Simionescu, Rector

Membrii comisiei de selecție:

conf. univ. dr. Mihai Vodă, Director Relații Internaționale
conf. univ. dr. Laura Avram, Coordonator Instituțional Erasmus+
lect. univ. dr. Sorana Bucur, Coordonator Erasmus+, Facultatea de Medicină