Deplasări Erasmus+

⇓  ANUNȚ  ⇓

〈Data: 14.06.2021 〉

Vă informăm că începând cu luna iunie 2021 se reiau mobilitățile Erasmus+ de plasament (practică) pentru studenți, care au fost suspendate din cauza pandemiei COVID-19.
Astfel, în perioada 15.06.2021 – 30.06.2021 se organizează o SESIUNE DE SELECȚIE MOBILITĂȚI DE PRACTICĂ ERASMUS+ pentru un număr de 40  mobilități studențești.
În vederea efectuării unei mobilități de plasament în cadrul programului Erasmus+,  vă rugăm să parcurgeți cu atenție informațiile publicate (mai jos) la secțiunea Deplasări studenți (Plasamente)
În cazul în care doriți să efectuați o mobilitate Erasmus+, vă rugăm să completați în format electronic  următoarele documente:

După completare, listați documentul și semnați în albastru.
Formulare completate și semnate vor fi scanate și transmise pe adresa erasmus.cantemir@gmail.com până la data de 28.06.2021.
În perioada 29.06.2021 – 30.06.2021, comisia de selecție va analiza documentele depuse și va comunica rezultatele concursului de selecție. Persoanele selectate vor fi îndrumate în vederea completării tuturor documentelor necesare participării la mobilitățile studențești.

Departamentul de relații internaționale
Biroul Erasmus+

Rezultatele selecției pentru acordarea de burse de mobilități Erasmus+ de tip plasament

Încheiat astăzi, 30.06.2021, cu ocazia stabilirii rezultatelor selecției pentru acordarea de burse de mobilități Erasmus+ de tip plasament, anul universitar 2020-2021

Pentru concursul de selecție au fost depuse 70 de dosare de candidatură de către studenții de la Facultatea de Medicină.

Criteriile de selecție au fost următoarele:

–          Să fie studenți activi, înscriși la UDC Târgu Mureș;

–          Să fie integraliști.

Au avut prioritate studenții care nu au mai participat la mobilități Erasmus+.

Selecția studenților a fost efectuată respectând calendarul afișat, procedurile de selecție precum și Regulamentul privind organizarea și funcționarea Departamentului de Relații Internaționale și a Biroului Erasmus+ din cadrul Universității Dimitrie Cantemir din Târgu Mureș.

Au fost selectați un număr de 48 de studenți pentru care s-au aprobat mobilități de tip plasament de 2 luni (60 de zile). Mobilitatea poate fi realizată doar în perioada vacanței de vară, între 05.07.2021 și 01.10.2021.

STUDENȚII SELECTAȚI PENTRU MOBILITĂȚI DE PLASAMENT

 

Nr.crt Nr. matricol Specializare Anul de studiu
1. 300MD132 MD I
2. 300MD167 MD I
3. 300MD130 MD I
4. 300MD127 MD I
5. 300MD148 MD I
6. 300MD140 MD I
7. 300MD62 MD II
8. 300MD91 MD II
9. 300MD119 MD II
10. 300MD86 MD II
11. 300MD73 MD II
12. 300MD85 MD II
13. 300MD57 MD II
14. 300MD111 MD II
15. 300MD58 MD II
16. 300MD95 MD II
17. 300MD71 MD II
18. 300MD61 MD II
19. 300MD110 MD II
20. 300MD103 MD II
21. 300MD112 MD II
22. 300MD104 MD II
23. 300MD70 MD II
24. 300MD105 MD II
25. 300MD34 MD III
26. 300MD38 MD III
27. 300MD41 MD III
28. 300MD42 MD III
29. 300MD46 MD III
30. 300MD35 MD III
31. 300MD36 MD III
32. 300MD47 MD III
33. 300MD25 MD III
34. 300MD17 MD IV
35. 300MD50 MD IV
36. 300MD49 MD IV
37. 300MD6 MD IV
38. 300MD11 MD IV
39. 300MD16 MD IV
40. 302SP19 ASP I
41. 302SP16 ASP I
42. 302SP6 ASP I
43. 302SP4 ASP I
44. 302SP2 ASP I
45. 301BF8 BFK II
46. 301BF26 BFK II
47. 301BF2 BFK II
48. 301BF19 BFK II

 

Membrii comisiei declară pe propria răspundere că nu au existat conflicte de interese.

 

Comisia de selecție

Președintele comisiei de selecție:

prof.univ.dr. Mircea Simionescu, Rector

Membrii comisiei de selecție:

conf. univ. dr. Mihai Vodă, Director Relații Internaționale
conf. univ. dr. Laura Avram, Coordonator Instituțional Erasmus+
lect. univ. dr. Sorana Bucur, Coordonator Erasmus+, Facultatea de Medicină

Condițiile de participare la mobilitățile studenţeşti

Pentru  a  candida  la  concursurile  de  selecție în vederea obținerii unei mobilități în cadrul Programului Sectorial ERASMUS+, solicitanții trebuie să  îndeplinească  simultan următoarele  condiții:
– Să fie student activ la Universitatea Dimitrie Cantemir din Târgu Mureș;
– Să fie absolvent cel puțin al primului an de studiu;
– Să fie integraliști după prima sesiune de examene;
– Au primit acceptul unor instituții partenere interesate să primească studenți la studiu în cadrul programului Erasmus +;
Dosarul de concurs al candidatului este corect și complet întocmit și a fost depus în termen, în intervalul de timp stabilit la nivelul Universității.
Notă:  Selecția are loc la nivelul facultății care oferă  mobilitatea. Se poate candida doar pentru nivelul de studiu la care sunteți înmatriculat.
Un student poate beneficia de mai multe mobilități Erasmus cu condiția să  nu depășească  in total 12 luni de mobilitate pentru fiecare ciclu de studiu (licenţă, master).
Grantul de mobilitate acordat studenților pentru mobilitățile de studiu este de 520 € pe lună pentru mobilitățile efectuate în țările europene. Excepție fac țările Bulgaria, Croația, Cehia, Estonia, Lituania, Letonia, Polonia, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Turcia, pentru care grantul de mobilitate este de 470 € pe lună.
Studenții cu nevoi speciale se vor adresa biroului Erasmus pentru mai multe informații legate de regimul de finanțare.

Concursul de selecție – se organizează în două etape și anume:
-În perioada mai – iulie al fiecărui an pentru studenții de la toate ciclurile de învățământ, licență și master, care doresc să efectueze stagii de studiu în primul semestru sau întregul an universitar;
– În perioada octombrie – noiembrie al fiecărui an pentru studenții de la toate ciclurile de învățământ, licență și master, care doresc să efectueze stagii de studiu în al doilea semestru.

Criterii de selecție
– Să aibă rezultate academice bune în anul universitar anterior;
– Să prezinți o cerere / scrisoare de motivație.

Criterii de departajare
– Nu au mai beneficiat de mobilități Erasmus+ până în prezent;
– Selecția studenților care candidează pentru mobilitate Erasmus + se realizează în ordinea strict descrescătoare a mediei obținute în ultimul semestru, până la epuizarea fondurilor disponibile.

Componența dosarului de înscriere la concursul de selecție:
– Fișa candidatului;
– Adeverință de la secretariat din care să rezulte că sunteți integraliști;
– CV format europass în limba engleză;
– Cerere către departamentul Erasmus;
– Scrisoare de acceptare de la universitatea parteneră la care se va derula mobilitatea, cu specificarea perioadei mobilității;
– Learning agreement for studies;
– Acord de garantare;
– Copie dupa carte de identitate student și carte de identitate garant;
– Copie dupa contul bancar;
– Contract financiar (se completează la departamentul Erasmus);

Comisia de selecție pentru mobilitățile de studii și plasament este compusă din:
Președintele comisiei de selecție:
prof.univ.dr. Mircea Simionescu, Rector
Membrii comisiei de selecție:
conf.univ.dr. Mihai Vodă, Director Relații Internaționale
conf.univ.dr. Laura Avram, Coordonator Instituțional Erasmus+

Condițiile de participare la mobilitățile studenţeşti

Pentru  a  candida  la  concursurile  de  selecție în vederea obținerii unei mobilități în cadrul Programului Sectorial ERASMUS+, solicitanții trebuie să  îndeplinească  simultan următoarele  condiții:
– Să fie student activ la Universitatea Dimitrie Cantemir din Târgu Mureș;
– Să fie integraliști;
– Au primit acceptul unor instituții – partener interesate să primească studenți în practică în cadrul programului Erasmus +;
– Dosarul de concurs al candidatului este corect și complet întocmit și a fost depus în termen, în intervalul de timp stabilit la nivelul Universității.
Notă:  Selecția are loc la nivelul facultății care oferă  mobilitatea. Se poate candida doar pentru nivelul de studiu la care sunteți înmatriculat.
Perioada unei mobilități de plasament este de minim 2 luni și maximim 12 luni.
Un student poate beneficia de mai multe mobilități Erasmus cu condiția să  nu depășească  în total 12 luni de mobilitate pentru fiecare ciclu de studiu (licenţă, master).
Stagiile de practică  Erasmus+  se  pot  desfășura,  cu  acordul  facultății  la  care  este  înmatriculat  studentul,  în  orice  perioadă  a  anului  academic  (1 octombrie – 30 septembrie). Excepție fac studenții de la facultatea de medicină care vor putea derula asemenea stagii de practică doar în perioadele de vacanță.
Grantul de mobilitate acordat studenților pentru mobilitățile de plasament este de 720 € pe lună pentru mobilității le efectuate în țările europene. Excepție fac țările Bulgaria, Croația, Cehia, Estonia, Lituania, Letonia, Polonia, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Turcia, pentru care grantul de mobilitate este de 670 € pe lună.
Studenții cu nevoi speciale se vor adresa biroului Erasmus pentru mai multe informații legate de regimul de finanțare.

Concursul de selecție – se organizează în două etape și anume:

  • În perioada mai – iulie al fiecărui an pentru studenții de la toate ciclurile de învățământ, licență și master, care doresc să efectueze stagii de plasament în primul semestru sau întregul an universitar;
  • În perioada octombrie – noiembrie al fiecărui an pentru studenții de la toate ciclurile de învățământ, licență și master, care doresc să efectueze stagii de plasament cu începere în al doilea semestru.
    Pentru stagiile de plasament selecția se poate face și pe măsură ce se obține acceptul de primire a studenților în stagii de practică în cadrul programului Erasmus + pe tot parcursul anului academic, până la epuizarea fondurilor disponibile.

Criterii de selecție
Să aibă rezultate academice bune în anul universitar anterior;

Criterii de departajare
Nu au mai beneficiat de mobilități Erasmus+ până în prezent;
Selecția studenților care candidează pentru mobilitate Erasmus + se realizează în ordinea strict descrescătoare a mediei obținute în ultimul semestru, până la epuizarea fondurilor disponibile.

Componența dosarului de înscriere la concursul de selecție
– Formular de candidatură – descarcă documentul: (doc.x) ↵
– Adeverință de la secretariat din care să rezulte că sunteți integraliști;
– CV format europass în limba engleză;
– Scrisoare de acceptare de la universitatea parteneră sau societatea la care se va derula mobilitatea, cu specificarea perioadei mobilității – descarcă documentul: (doc.x) ↵
– Learning agreement for training;
– Acord de garantare;
– Copie după carte de identitate student și carte de identitate garant;
– Copie după contul bancar;
– Contract financiar (se completează la departamentul Erasmus);
– Dovada încheierii unei asigurări civile și de accident (pentru plasament).

Comisia de selecție pentru mobilitățile de studii și plasament este compusă din:
Președintele comisiei de selecție:
prof.univ.dr. Mircea Simionescu, Rector
Membrii comisiei de selecție:
conf.univ.dr. Mihai Vodă, Director Relații Internaționale
conf.univ.dr. Laura Avram, Coordonator Instituțional Erasmus+

  Documente:

-Formular de înscriere pentru cadrele didactice  (Dispozitia Rectorului)  (docx.);
-Programul de predare pentru mobilitati  (Formulare):
intre tarile programului (UE)  (docx.);
cu tari partenere (Non-UE)  (docx.);

Condiţii de participare la mobilităţile de predare:
Pentru a candida la concursurile de selecţie în vederea obţinerii unei mobilităţi în cadrul Proiectului ERASMUS+, solicitanţii trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiţii:
pot beneficia de mobilități Erasmus doar angajații care au funcția de bază la Universitatea Dimitrie Cantemir;
vor avea prioritate cei care nu au beneficiat de mobilităţi Erasmus;
selecţia are loc la nivel centralizat in cadrul Departamentului de Relatii Internationale.
termen depunere dosare pentru anul universitar 2019-2020 – 08 noiembrie 2019

Primele lucruri pe care trebuie să le decideţi sunt:
1. Semestrul în care veţi efectua mobilitatea de predare (TA)
poate fi efectuată până la data de 30 septembrie 2020 pentru anul academic 2019/2020
mobilitatea de predare (TA) nu poate fi efectuată în perioadele de vacanţă, sesiuni de examene sau practică de la universitatea parteneră, sfârşit de săptămână;
2.  Perioada exactă a mobilităţii.
durata minimă a unei mobilităţi este de 2 zile pentru mobilitatile intre tarile programului (UE)  si 5 zile pentru mobilitatile cu tarile partenere (Non-UE);
numărul mobilităţilor este stabilit explicit prin acordul bilateral care stă la baza fiecărei mobilităţi din Programul Sectorial ERASMUS+(acest număr este raportat la ANPCDEFP în luna februarie şi aprobat de către aceasta);

Demersuri în vederea obţinerii Dispoziţiei Rectorului :
– aprobarea deplasării de către Rectorul facultăţii  şi depunerea lui la DRI (Departamentul Relatii Internaţionale) împreună cu:
– copie a invitaţiei oficiale;
– programul de predare cu minim 8 ore aprobat de universitatea parteneră (LA-TA sectiunea Before the Mobility)
– formularul pentru Contractul Financiar  (se poate obţine de la coordonatorul ERASMUS de la facultate)

Documente necesare la decont:
copie după Dispoziţia Rectorului;
certificat de participare semnat la universitatea parteneră care atestă perioada deplasării şi minim 8 ore de predare;
programul de predare semnat la universitatea parteneră;
declaraţie cu datele de intrare şi ieşire – Formular decont (docx.);

Documente:
-Formular de cerere pentru personalul academic Dispozitia Rectorului
-Programul de training pentru mobilitati (formulare):
intre tarile programului (UE) (docx.);
cu tari partenere (Non-UE) (docx.);

Condiţiile de participare la mobilităţile de training

Pentru a candida la concursurile de selecţie în vederea obţinerii unei mobilităţi în cadrul Proiectului ERASMUS+, solicitanţii trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiţii:
pot beneficia de mobilități Erasmus doar angajații care au funcția de bază la Universitatea Dimitrie Cantemir;
selecţia are loc la nivel centralizat in cadrul Departamentului de Relatii Internationale;
termen depunere dosare pentru anul universitar 2019-2020 – 08 noiembrie 2019;

Primele lucruri pe care trebuie să le decideţi sunt:

1. Semestrul în care veţi efectua mobilitatea de staff training;
poate fi efectuată până la data de 30 septembrie 2020 pentru anul academic 2019/2020;
2. Perioada exactă a mobilităţii.
durata minimă a unei mobilităţi este de 2 zile pentru mobilitatile intre tarile programului (UE) si 5 zile pentru mobilitatile cu tarile partenere (Non-UE);
numărul mobilităţilor este stabilit explicit prin acordul bilateral care stă la baza fiecărei mobilităţi din Proiectul ERASMUS+ (acest număr este raportat la ANPCDEFP în luna februarie şi aprobat de către aceasta);

Demersuri în vederea obţinerii Dispoziţiei Rectorului:

Etapele care trebuie parcurse în vederea obţinerii Dispoziţiei Rectorului sunt:
– aprobarea deplasării de către Decanul facultăţii şi depunerea lui la DRI (Departamentul Relatii Internaţionale) împreună cu:
– programul de staff training  aprobat de universitatea parteneră (Learning Agrement – sectiunea Before The Mobility);
– formularul pentru Contractul Financiar  (se poate obţine de la coordonatorul ERASMUS de la facultate).

Documente necesare la decont:

  • copie după Dispoziţia Rectorului;
  • certificat de participare semnat la universitatea parteneră care atestă perioada deplasării;
  • programul de staff training  semnat la universitatea parteneră;
  • declaraţie cu datele de intrare şi ieşire (Formular decont) (docx.);