Strategii de dezvoltare
 /  Strategii de dezvoltare

Proiect POR „Crearea incubatorului de afaceri în domeniul medical "DIMITRIE CANTEMIR"- cod 124855”

Componentă 1 2.1.B. Incubatoare de afaceri

Axa Prioritară: Îmbunatațirea competitivitații întreprinderilor mici și mijlocii

Operațiunea:  Consolidarea poziției pe piața a IMM-urilor în domeniile competitive identificate în SNC și PDR-uri

 

Schema de ajutor de stat: Schemă de ajutor de minimis pentru consolidarea poziției pe piață a IMM în domeniile competitive identificate în SNC și PDR, prin sprijinirea incubatoarelor de afaceri în cadrul POR 2014-2020 – PI 2.1.B,Schemă de ajutor de stat regional pentru  investiții pentru consolidarea poziției pe piață a IMM în domeniile competitive identificate în SNC și PDR, prin sprijinirea incubatoarelor de afaceri în cadrul POR

 

Lider: Fundația Dimitrie Cantemir, Tg.Mureș

Partener: Universitatea Dimitrie Cantemir Tg.Mureș

Obiectivul general:  Crearea si dezvoltarea incubatorului de afaceri in domeniul medical „Dimitrie Cantemir”

 

Obiectivele specifice ale proiectului

OS 1: Crearea infrastructurii Incubatorului specific domeniilor medicale;

OS 2: realizarea capacitatii de lucru a incubatorului prin dotarea cu echipamente specifice domeniilor medicale:Stomatologie, Tehnica dentara, Imagistica dentara, Balneofiziokinetoterapie;

OS 3: dezvoltarea serviciilor de sprijin pentru firmele incubate.

Descrierea investiţiei

Incubatorul de afaceri în domeniul medical „DIMITRIE CANTEMIR” din Târgu Mureș (cu sediul în str. Bodoni sandor, nr. 3-5, jud. Mureș) vizează sprijinirea de start-up-uri care activează în domeniile medicale:

  • Stomatologie
  • Tehnică dentară
  • Imagistică dentară
  • Balneofiziokinetoterapie

 

Incubatorul de afaceri în domeniul medical „DIMITRIE CANTEMIR” din Târgu Mureș sprijină întreprinderile nou-înființate cu activitate medicală, prin servicii integrate:

Ø  Închirierea unor spații dotate cu echipamente medicale specifice activităților de medicină dentară, tehnică dentară și Balneofiziokinetoterapie (include utilitățile și pază imobilului);

Ø  Servicii administrative – servicii de secretariat, recepție, servicii de tipărire, fax, scanare, copiere documente;

Ø  Servicii de asistență specifică antreprenoriatului (consiliere economică, juridică, formare profesională, informare privind oportunitățile de finanțare);

Ø  Servicii de dezvoltare profesională specifică (networking, acces la evenimente organizate de Administratorul incubatorului:congrese, semnării, reuniuni pe teme specifice medicale, utilizând inclusiv statutul Administratorului Incubatorului, de universitate cu facultăți de medicină).

 

Investiția constă în construcția clădirii (P+2) și dotarea cabinetelor medicale în vederea închirierii către firmele incubate cu echipamente specific celor 4 tipuri de activități medicale.

Spațiile administrative sunt destinate personalului administrativ (receptive, coordonator incubator) și cel de sprijin pentru firmele incubate (pentru oferirea serviciilor pentru firmele incubate).