Departamentul STRATEGII, PROGRAME ȘI PROIECTE

Strategii de dezvoltare

Chestionar  privind  ”Planul de mobilitate urbană durabilă” , Primăria Târgu Mureș

Primăria Municipiului Târgu Mureș invită cetățenii (elevii/studenți, profesorii, părinții etc) să completeze un chestionar necesar în procesul de actualizare a ”Planului de mobilitate urbană durabilă”.

Planul de mobilitate urbană durabilă (PMUD) reprezintă o documentație complementară strategiei de dezvoltare teritorială și

constituie instrumentul de planificare strategică teritorială prin care este corelată dezvoltarea spațială a localității cu nevoile de mobilitate și transport ale persoanelor și mărfurilor.

Durata de completare a celor 14 întrebări este de aprox. 10 minute.

Vă rugăm să  completați Chestionarul atașat, accesând link-ul de mai jos:

https://forms.gle/Tc882MtwqhXt3Nvo7

Proiect POR
„Crearea incubatorului de afaceri  în domeniul medical „DIMITRIE CANTEMIR”
-cod 124855-

 

Componentă 1 2.1.B. Incubatoare de afaceri

Axa Prioritară: Îmbunatațirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii

Operațiunea:  Consolidarea poziției pe piața a IMM-urilor în domeniile competitive identificate în SNC și PDR-uri

Schema de ajutor de stat: Schemă de ajutor de minimis pentru consolidarea poziției pe piață a IMM în domeniile competitive identificate în SNC și PDR, prin sprijinirea incubatoarelor de afaceri în cadrul POR 2014-2020 – PI 2.1.B,Schemă de ajutor de stat regional pentru  investiții pentru consolidarea poziției pe piață a IMM în domeniile competitive identificate în SNC și PDR, prin sprijinirea incubatoarelor de afaceri în cadrul POR

Lider: Fundația Dimitrie Cantemir, Tg.Mureș

Partener: Universitatea Dimitrie Cantemir Tg.Mureș

Obiectivul general:  Crearea si dezvoltarea incubatorului de afaceri in domeniul medical „Dimitrie Cantemir”

Obiectivele specifice ale proiectului

OS 1: Crearea infrastructurii Incubatorului specific domeniilor medicale;

OS 2: realizarea capacitații de lucru a incubatorului prin dotarea cu echipamente specifice domeniilor medicale: Stomatologie, Tehnică dentară, Imagistică dentară, Balneofiziokinetoterapie;

OS 3: dezvoltarea serviciilor de sprijin pentru firmele incubate.

Descrierea investiţiei

Incubatorul de afaceri în domeniul medical „DIMITRIE CANTEMIR” din Târgu Mureș (cu sediul în str. Bodoni Sandor, nr. 3-5, jud. Mureș) vizează sprijinirea de start-up-uri care activează în domeniile medicale:

-Stomatologie

-Tehnică dentară

-Imagistică dentară

-Balneofiziokinetoterapie

Incubatorul de afaceri în domeniul medical „DIMITRIE CANTEMIR” din Târgu Mureș sprijină întreprinderile nou-înființate cu activitate medicală, prin servicii integrate:

  • Închirierea unor spații dotate cu echipamente medicale specifice activităților de medicină dentară, tehnică dentară și Balneofiziokinetoterapie (include utilitățile și pază imobilului);
  • Servicii administrative – servicii de secretariat, recepție, servicii de tipărire, fax, scanare, copiere documente;
  • Servicii de asistență specifică antreprenoriatului (consiliere economică, juridică, formare profesională, informare privind oportunitățile de finanțare);
  • Servicii de dezvoltare profesională specifică (networking, acces la evenimente organizate de Administratorul incubatorului: congrese, semnării, reuniuni pe teme specifice medicale, utilizând inclusiv statutul Administratorului Incubatorului, de universitate cu facultăți de medicină).

Investiția constă în construcția clădirii (P+2) și dotarea cabinetelor medicale în vederea închirierii către firmele incubate cu echipamente specific celor 4 tipuri de activități medicale.

Spațiile administrative sunt destinate personalului administrativ (receptive, coordonator incubator) și cel de sprijin pentru firmele incubate (pentru oferirea serviciilor pentru firmele incubate).