Departamentul STRATEGII, PROGRAME ȘI PROIECTE

Programe

Programul Junior Achievement Romania

Competițiile JA sunt cele mai mari competiții europene de antreprenoriat, adresate tinerilor care doresc să dezvolte un concept de business – competiția JA Business Plan Challenge 2019 – și să îl testeze ulterior pe piață prin lansarea și conducerea unei afaceri pilot sau a unui start-up, împreuna cu prietenii și colegii lor – competiția JA Company of the Year 2019 (Compania Anului).

Competițiile s-au desfășurat în perioada noiembrie 2018 – mai 2019. Competiția Compania Anului este inclusă în Calendarul competițiilor școlare internaționale, naționale și regionale 2019 (OMEN 3016/09.01.2019, anexa 5, poziția 128).

La secțiunea Studenți  au fost invitate să se înscrie echipe de 2-6 studenți (19-30 ani la 1 august 2019), înscriși în anul academic 2018-2019 într-o instituție acreditată de învățământ public sau privat din România. La nivelul RO au fost calificate 45 echipe dintre care 2echipe din cadrul UDC:

  1. Echipa MaLiMa -Studenţi: Mureşan Andreea, Drept anul II, Cojocariu Lăcrămioara, Drept anul II și  Murgu Andrei, Masterand Facultatea de Drept
  2. Echipa BioFruct- Studente: Crina Gabriela Moldovan și Precup Diana-Master, Facultatea de Știinte Economice, Master Gestiunea Financiară a Afacerii, anul I- Calificare la etapa națională.

Ce sunt Întreprinderile simulate?

Este o metoda interactiva de învățare care vizează dezvoltarea spiritului antreprenorial, prin integrarea si aplicarea interdisciplinara a cunoștințelor care asigura condiții pentru aprofundarea practică a competentelor dobândite de studenți în pregătirea profesională. Scopul acestei metode didactice este dezvoltarea competențelor de afaceri ale studenților, prin simularea proceselor si a activităților care au loc într-o firmă reală și relațiile acesteia cu alte firme si instituții.

Întreprinderea simulata facilitează învățarea și dezvoltarea cunoștințelor economice și juridice necesare într-o firmă reală, formând aptitudini și competențe care pot fi aplicate în toate domeniile economice și în toate pozițiile din cadrul unei întreprinderi.

Implementarea conceptului de “intreprindere simulată” își propune crearea modelului de întreprinzător dinamic, capabil sa dezvolte un nou proces de producție, sa aducă pe piața un nou produs sau serviciu sau sa descopere o noua cale de distribuție.

 

Rezultatele preconizate

  • Creșterea gradului de inserție pe piața muncii a absolvenților;
  • Reducerea perioadei de acomodare la locul de munca;
  • O mai buna adaptabilitate la schimbarea locului de munca;
  • Cunoașterea proceselor specifice unei companii;
  • Flexibilitate