„Evaluarea psihologică cu ajutorul testelor proiective, a minorului implicat în procese civile și penale”

Workshop-ul la care vă invităm să participați, se va desfășura pe două direcții, și anume:

Prezentarea Testelor de personalitate proiective  în general și a Testului Desenul familiei  în particular – descriere, administrare, cotare, interpretare/analiza propriu-zisă.

Încadrarea în materia Dreptului Familiei a cauzelor privind minorii, acțiunea în stabilirea autorității părintești și rolul expertizei psihologice a minorului, utilitatea concluziilor psihologului, aplicabilitatea interpretării Testului Desenul familiei în pronunțarea hotărârii judecătorești.

 

Oferta educațională  ›

ADMITERE    »

 

Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureș este acreditată instituțional de Parlamentul României și evaluată periodic de AHPGS, evaluator german al calității învățământului superior.

Dacă îți dorești să fii licențiat în  medicină, drept, științe economice, psihologie sau geografia turismului  te așteptăm alături de noi!