Desfășurarea activității didactice în semestrul I. al anului universitar 2021-2022
  • Activitatea didactică în semestrul I. al anului universitar 2021-2022 pentru programele nonmedicale, se va desfășura:

– on-line (cursurile și seminariile) la toate programele de studiu;

Decizie a Consiliului de administrație al Universității „Dimitrie Cantemir”

 

  • Activitatea didactică în semestrul I  al anului universitar 2021-2022 pentru programele medicale, se va desfășura după scenariul 2, prezență fizică și online, astfel:

-în perioada 04.10.2021- 8.10.2021, on-line cursurile și activitățile practice la  specializările: Medicină dentară, Asistență de Profilaxie stomatologică, Balneofiziokinetoterapie și recuperare medicală.
– începând cu data de  04.10.2021,   cursurile  se vor desfășura on-line, iar  activitățile practice  se vor desfășura on-site după un orar ce urmează a fi anunțat (la specializările  Medicină dentară, Asistență de Profilaxie stomatologică, Balneofiziokinetoterapie și recuperare medicală)
Participarea studenților la orele respective va fi condiționată de prezentarea Certificatului COVID.

Decizie a Consiliului profesoral al Facultății de medicină, din data de 15.09.2021,
și a  Consiliului de administrație din data de 6 septembrie 2021

Oferta educațională  ›

ADMITERE    »

 

Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureș este acreditată instituțional de Parlamentul României și evaluată periodic de AHPGS, evaluator german al calității învățământului superior.

Dacă îți dorești să fii licențiat în  medicină, drept, științe economice, psihologie sau geografia turismului  te așteptăm alături de noi!