Proiect: START IN BUSINESS

”START IN BUSINESS”

Finanțări nerambursabile de maxim 40.000 euro

Contact: startinbusiness@cantemir.ro
Telefon: 0745116996  Tel/Fax: 0365/430396

 

 

Anunț


Obiectivul general al proiectului

Formarea si dezvoltarea profesională în domeniul antreprenoriatului a grupului țintă în vederea înființării de noi întreprinderi si creării de noi locuri de muncă.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Dezvoltarea resursei umane cu un nivel înalt de calificare și competențe adaptate la cerințele pieței muncii în domeniul antreprenoriatului. Grupul țintă este format din 300 de persoane din Regiunea Centru, respectiv județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș si Sibiu;
2. Selectarea a minimum 33 de planuri de afaceri în vederea înființării a 33 de întreprinderi;
3. Activități de mentorat/consiliere pentru persoanele a căror planuri de afaceri au fost selectate în vederea acordării de ajutor de minimis;
4. Implementarea planurilor de afaceri, monitorizarea schemei de minimis și a funcționării celor 33 de întreprinderi înființate.

Potențialii beneficiarii ai finanțării în cadrul proiectul START IN BUSINESS:

GRUPUL ȚINTĂ al proiectului este format din persoane fizice care intenționează să înființeze o afacere (300 persoane), care se încadrează în următoarele categorii:

 • persoane care au un loc de muncă și intenționează să înființeze o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă (include și persoanele care desfășoară o activitate independentă – persoane fizice autorizate, titulari ai întreprinderilor individuale și membrii întreprinderilor familiale);
  • persoane inactive (persoanele inactive sunt persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 și 64 de ani care nu se încadrează nici în populația ocupată, nici în cea aflată în șomaj (de ex. studenți, persoane casnice);
  • șomeri.
  Persoanele din grupul țintă trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condițiile:
  – intenționează să înființeze o afacere non agricolă în mediul URBAN;
  – au domiciliul sau reședința în regiunea CENTRU (jud. Mureș, Covasna, Alba, Brașov, Harghita, Sibiu).

NU POT PRIMI FINANTARE in cadrul acestui proiect, tinerii NEETs (care nu urmează o formă de învățământ și nici nu au un loc de muncă).

ÎNSCRIERE:

Înscrierile se pot face în intervalul 1 – 28 februarie  2018 prin completarea  si transmiterea formularului de înscriere on-line  pe adresa de mail: startinbusiness@cantemir.ro


ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI

au în vederea parcurgerea următoarelor etape:

 

 • ETAPA I: FORMAREA ANTREPRENORIALĂ si SELECȚIA PLANURILOR DE AFACERI
  – Informarea publicului țintă cu privire la activitățile proiectului;
  – Selecția grupului țintă și organizarea programului de formare (Curs autorizat ”Competente antreprenoriale”);
  – Evaluarea si selecția planurilor de afaceri (33 planuri de afaceri vor fi selectate în vederea finanțării, iar alte 3 vor fi premiate cu o bursă de participare la un program de Business Coaching)
  – Derularea stagiilor de practică (în întreprinderi cu profil similar celui ales în planul de afaceri caștigător).
 • ETAPA II: IMPLEMENTAREA PLANURILOR DE AFACERI FINANȚAT SELECTATE
  – Acordarea de servicii de consultanță și consiliere (anterior înființării întreprinderilor);
  – Înfiintarea întreprinderilor și acordarea subvențiilor.
 • ETAPA III: MONITORIZAREA FUNCȚIONĂRII AFACERILOR FINANȚATE
  – Monitorizarea întreprinderilor nou înființate în perioada de sustenabilitate.

MECANISMUL DE FINANȚARE

al intreprinderilor nou înființate în cadrul proiectului vizează acordarea unei subvenții în valoare de maxim 40.000 euro, în două tranșe:
– Transa I – în valoare de maximum 75% din valoarea rezultată în Planul de afaceri;
– Transa II – restul de plată până la valoarea rezultată din Planul de afaceri (va fi acordată numai dacă antreprenorul realizează venituri din activitatea curentă de minim 30% din valoarea primei tranșe, în primele 12 luni de activitate).

CONDIȚII DE ÎNDEPLINIT

PENTRU ANTREPRENORII FINANȚAȚI prin proiect:

– Persoanele fizice care înființează afaceri si care sunt selectate pentru a beneficia de subvenția acordată prin proiect, nu pot avea calitatea de asociați majoritari în alte întreprinderi, la data semnării Contractului de subvenție;
– Intreprinderile nou create de persoanele fizice selectate în cadrul proiectului, trebuie să-și continue activitatea pentru o perioada de minimum 18 luni (din care 12 luni sunt sprijinite prin acordarea subvenției de 40.000 de euro);
– Persoanele fizice selectate în cadrul proiectului pentru acordarea subvenției nu pot avea calitatea de asociat, administrator, reprezentant legal sau angajat în cadrul mai multor întreprinderi înființate în cadrul POCU;
– Fiecare întreprindere nou înființată în cadrul proiectului va trebui sa aibă sediul social și punctul/punctele de lucru (dacă este cazul) în mediul urban, în regiunea CENTRU (jud. Mureș, Covasna, Alba, Brașov, Harghita, Sibiu);
– Fiecare întreprindere înființată în cadrul proiectului va trebui să angajeze cel puțin 2 persoane, în maxim 6 luni de la semnarea Contractului de subvenție;
– Persoanele angajate în întreprinderile nou înființate, vor avea obligatoriu domiciliul sau reședința în regiunea CENTRU, în mediul urban sau rural;
– La finalul celor 18 luni de monitorizare, întreprinderile nou înființate au obligația de a se asigura că numărul persoanelor angajate este cel puțin egal cu numărul total asumat inițial (cel puțin 2 persoane), indiferent de cauzele care au determinat o eventuală fluctuație a numărului de persoane angajate.

PARTENERIATUL PROIECTULUI

este format din:
– SAND MAR CONSULTING SRL – Lider de parteneriat;
– UNIVERSITATEA DIMITRIE CANTEMIR DIN TÂRGU MUREȘ – Partener 1 (coordonează activitățile pentru persoanele domiciliate/rezidente în județele MUREȘ și HARGHITA);
– UNIVERSITATEA ROMANO-GERMANA DIN SIBIU – Partener 2 (coordonează activitățile pentru persoanele domiciliate/rezidente în județele SIBIU și ALBA);
– CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE BRASOV – partener 3 (coordonează activitățile pentru persoanele domiciliate/rezidente în județele BRAȘOV și COVASNA).

„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României” „Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro”.

 Floare de colț-minune sub bolți!

Sub bolțile spectaculoase ale Hășmașului Mare, în orașul  Bălan (județul Harghita),  în  data de 4 noiembrie 2019,  a avut loc inaugurarea restaurantului Floare de colț, la 4 luni de la semnarea  contractului de subvenție  de către Top house food SRL în cadrul programului Start in business.

Micul oraș, cândva minier  azi in plin proces de redescoperire a valorilor naturii, beneficiază de două  dintre cele 33 idei de afaceri finanțate  în cadrul programului  START IN BUSINESS , proiect derulat in parteneriat de către SAND MAR CONSULTING SRL si UNIVERSITATEA DIMITRIE CANTEMIR din Târgu-Mureș, UNIVERSITATEA ROMANO-GERMANĂ din Sibiu si CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE BRASOV.

Cu ajutorul celor 40 000 euro primiți ca finanțare de către firma Top house food SRL restaurantul  Floare de colț, a fost dotat cu echipamente tehnologice de ultima generație și s-au creat 4 locuri de muncă.  Doamna antreprenor Kovacs Marcelina, administrator al societății, își propune sa-si specializeze si fidelizeze personalul  astfel încât cifra de afaceri să  crească, la fel ca si aria de deservire.

România are oameni minunați și antreprenori cu idei originale, iar visele lor se transformă acum în realitate datorită ajutorului pe care l-au primit, pentru a-și deschide propriile afaceri.