Filodiritto Proceedings

„The Opportunities of Multidisciplinary Knowledge”

(Târgu Mureș, România, 21 noiembrie 2022) – GY21

Volumul de față se dorește a fi un adevărat puzzle al cunoașterii în care multidisciplinaritatea  nu face altceva decât să creeze puzzle-lul ca un sinonim pentru cunoașterea științifică care presupune omogenitate și eterogenitate, în demararea unei investigații științifice, ca o condiție necesară, sine qua non, pentru posibilitatea creșterii, divesificării, aprofundării acesteia. Ceea ce considerăm cel mai important de evidențiat în această incursiune multidisciplinară propusă în acest volum  este faptul că, știința și cunoașterea științifică nu este cantitate nici progresie ca proces linear, ci este complexitate, diversitate și calitate, calitatea de tablou divers fiind  format din fragmente, din puzzle-luri  științifice propuse de noi, din conceptualizări și interpretări teoretice intra- sau extra-paradigmatice.

Voi încheia această succintă argumentare cu următoarele considerații despre cunoaștere: K. Popper arată: „Ideea este că ori de câte ori propunem o soluție la o problemă, trebuie să ne străduim din răsputeri să răsturnăm soluția găsită, mai degrabă decât să o apărăm. Puțini dintre noi, din nefericire, practică acest precept; dar alții, din fericire, vor suplini carențele noastre critice dacă noi eșuăm”.

Prorector Științific,
Doina David

e-book pdf. (10,9 M) ↵