♦ Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic – DPPD