Practica inovativă a studenților UDC

Actualitate
Practica inovativă a studenților – UDC

Data postare «07.06.2021»

  Anunț     

          

Internship – iunie 2021

 

Ești student la Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș?

Ești înscris în grupul țintă al proiectului sau intenționezi să te înscrii în anul universitar 2021 – 2022?

Dacă răspunsul tău este DA, ești interesat să participi la un program de internship?

 • Ce poți să faci?

Trimite o scrisoare de intenție și un Curriculum Vitae la adresa de email: gt.practica.inovativa.udc@gmail.com

Etapa 1: 10.06.2021 – 30.06.2021 – transmiterea documentelor (scrisoare de intenție și CV);

Etapa 2: 01.07.2021 – 15.07.2021 – participarea la interviu.

 

 • Comisia de preselecție a participanților:

Președinte: Sorina Mihaela Bălan – manager proiect

Președinte executiv: Mircea Simionescu – responsabil internship

Membri:

Alexandru Bogdan Murgu – responsabil relații cu organizațiile
Maria Oroian – coordonator practică la angajatori (tutori instruire practică)
Laura Avram – asistent IT

Membru supleant / contestații: David Doina – mentor practică

 

Centrul de Dezvoltare și Informare Inovativă al UDC
Din cadrul PROIECTULUI POCU : PRACTICA INOVATIVĂ A STUDENȚILOR  organizează WORKSHOP-ul  cu tema

 

COMPETENȚE DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ UTILE ÎN CARIERĂ

Data:  Joi, 27 mai 2021, orele 16-18, Platforma Teams

Organizator: Conf. univ. dr. Adela Moraru

 • Grup țintă: studenți și masteranzi ai Universității Dimitrie Cantemir din Târgu Mureș, specialiști în domeniu
 • Se va intra pe baza conturilor individuale Microsoft Teams

Invitați, în ordinea prezentărilor:

CUVÂNT DE DESCHIDERE – ora 16.00-16.15

 • Prof. univ. dr. Simionescu Mircea, Rector al UDC Târgu Mureș

Responsabil internship, Practica Inovativă a Studenților-UDC

Universitatea Dimitrie Cantemir Târgu Mureș

 • Lector univ. dr. Bălan Sorina-Mihaela

Manager proiect Practica Inovativă a Studenților-UDC

Universitatea Dimitrie Cantemir Târgu Mureș

 • Conf. univ. dr. Adela Moraru

Responsabil CDII, Practica Inovativă a Studenților-UDC
Universitatea Dimitrie Cantemir Târgu Mureș

“Cercetarea științifică și descoperirea propriilor valențe profesionale”– ora 16,15-16,30

Conf.univ. dr. Doina David, Prorector al UDC

Mentor stagii de practică, Practica Inovativă a Studenților-UDC

Universitatea Dimitrie Cantemir Târgu Mureș

Asistent univ. dr. Andrei Murgu

Responsabil practică/Expert juridic, Practica Inovativă a Studenților- UDC

Universitatea Dimitrie Cantemir Târgu Mureș

“Utilizarea designului experimental cu un singur subiect în intervenția psihoterapeutică”- ora 16.30-17.00

Lect. univ. dr. Traian Moldovan

Universitatea de Arte din Târgu Mureș

“Competențe de cercetare științifică utile în carieră. Paradigma scientist-practitioner” – ora 17.00-17.30

Conf. univ. dr. Adela Moraru
Responsabil CDII, Practica Inovativă a Studenților-UDC
Universitatea Dimitrie Cantemir Târgu Mureș

“Chestionar de auto-evaluare a competențelor de cercetare științifică” – ora 17.30-17.45

Conf. univ. dr. Adela Moraru
Responsabil CDII, Practica Inovativă a Studenților-UDC
Universitatea Dimitrie Cantemir Târgu Mureș

Colaboratori in cercetare CDII:

Student Mathe Annamaria, anul 2

Student Chirteș Raul- Darius,  anul 2

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea Dimitrie Cantemir Târgu Mureș

CONCLUZII – ora 17.45-18.00

Conf. univ. dr. Adela Moraru
Responsabil CDII, Practica Inovativă a Studenților-UDC
Universitatea Dimitrie Cantemir Târgu Mureș

 

În cadrul PROIECTULUI PRACTICA INOVATIVĂ A STUDENȚILOR – UDC se organizează WORKSHOP-ul  cu tema

„Internship și practică – Oportunități de lansare în carieră”

Data: 19 mai 2021, intre orele 16-17

Organizatori:

Lector univ. dr. Sorina-Mihaela BĂLAN, manager de proiect
Prof. univ. dr. Mircea SIMIONESCU – responsabil internship
Conf. univ. dr. Alexandru Bogdan MURGU- responsabil relații cu organizațiile
Conf. univ. dr. Maria Oroian- responsabil tutori stagii de practica la organizații

 

În cadrul PROIECTULUI PRACTICA INOVATIVĂ A STUDENȚILOR – UDC se organizează WORKSHOP-ul  cu tema

„ Învățare inovativă prin întreprinderea simulată”

Data: Miercuri, 19 Mai 2021 , orele 17-19,  Platforma Microsoft Teams

Organizatori:

Lector univ. dr. Sorina- Mihaela BALAN, manager de proiect
Conf. univ. dr. Doina David – Mentor, responsabil practică
Prof. univ. dr. Adriana Tomulețiu, responsabil practică la universitate
Asist. univ. dr. Andrei Murgu – Jurist, responsabil practică

 

Centrul de Dezvoltare Inovativă al UDC
Din cadrul PROIECTULUI PRACTICA INOVATIVĂ A STUDENȚILOR UDC organizează WORKSHOP-ul  cu tema

„Educație pentru Bunăstare Fizică, Emoțională și Spirituală”

 

Data: joi, 22 aprilie 2021, orele 16-19   Platforma Microsoft Teams

 

Organizator: Lector univ. dr. Sorina-Mihaela BĂLAN

 • Grup țintă: studenți și masteranzi ai Universității Dimitrie Cantemir din Târgu Mureș, specialiști în domeniu
 • Se va intra pe baza conturilor individuale Microsoft Teams

Invitați, în ordinea prezentărilor:

CUVÂNT DE DESCHIDERE – ora 16.00-16.15

Lector univ. dr. Sorina-Mihaela BĂLAN
Manager Proiect, Practica Inovativă a Studenților-UDC
Universitatea Dimitrie Cantemir Târgu Mureș

Prezentatori/moderatori
Geo Dinescu și Marin Fagu – Actori la Teatrul pentru Copii și Tineret Colibri – Craiova

„Educație pentru performanță și lansare: Ghidul obiceiurilor sănătoase pentru un creier productiv”

„Dezvoltarea inteligenței emoționale prin teatru”

 • Georgiana Dinescu, actor-păpușar la Teatrul pentru Copii și Tineret Colibri – Craiova
  Expert în Teatru, Profesor asociat al Facultății de Teatru, Universitatea de Arte din Târgu Mureș
  Experiență în Terapia prin intermediul artelor la copii
 • Marin Fagu, actor-păpușar la Teatrul pentru Copii și Tineret Colibri – Craiova
  Expert în Teatru
  Experiență în Tehnologii Digitale în Spectacolul Contemporan

„Importanța dezvoltării educației sexuale în toate etapele vieții”

 • Designer Tiberiu Dăncilă, cofondator Ceramic Sparrow  www.ceramicsparrow.com
  Specializat în imaginea de publicitate, colaborator al Morishka Hub www.morishka.com
  Profesor de arte vizuale la Liceul Cronos www.scoalacronos.ro
  Experiență în educație sexuală (comportament responsabil privind HIV/SIDA/ITS la Centrul Educația 2000+ și voluntariat la Ernst-Kirchweger-Haus)

„Educația spirituală în scopul dezvoltării personale”

 • Fizician Enache Aurel, cercetător în Fizica Fundamentală și aplicată:
  Teorii de unificare, Teorii gravitaționale, Teorii ale mecanicii cuantice.
  Autor de tehnologii aplicate în domeniul energiei vidului cuantic. Tehnologii aplicabile pe scară industrială patentate internațional.
  Expert în nanotehnologii aplicate.
  În paralel profesor de fizică la LTA Bărcănești Prahova (primul an)
  Experiență în cercetare Fizica Fundamentală – 34 ani.

WORKSHOP ONLINE: ”COMPETENȚE TRANSVERSALE ÎN DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ ”    –   〈24.02.2021〉
• În atenția studenților din anii terminali, specializările Psihologie, Științe Economice, Geografie și Drept

 

Centrul de Dezvoltare și Informare Inovativă (CDII)
Organizează  WORKSHOP ONLINE  cu tema

COMPETENȚE TRANSVERSALE ÎN DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ ↵
PROGRAMUL WORKSHOPULUI ↵

 

Moderatori:
• Coordonator practică la Universitate: Prof.univ.dr. Adriana Tomulețiu
• Responsabil CDII – Conf. univ. dr. Adela Moraru
Data și ora:  Vineri, 26 februarie 2021
Orele: 16.00 – 18.30   Platforma Microsoft Teams

 

Invitați:
• Studenții Universității Dimitrie Cantemir (invitați prin Teams)
• Membrii echipei de implementare a proiectului

 

WORKSHOP ONLINE: ”EGALITATEA DE GEN ÎN ALEGEREA ȘI EXERCITAREA PROFESIEI”    –   〈17.02.2021〉
• În atenția studenților din anii terminali, specializările Psihologie, Științe Economice, Geografie și Drept

 

Centrul de Dezvoltare și Informare Inovativă (CDII)

Organizează WORKSHOP ONLINE cu tema
EGALITATEA DE GEN ÎN ALEGEREA ȘI EXERCITAREA PROFESIEI

 

Moderatori:
Manager proiect: lect. univ. dr Sorina Bălan
Prorector: conf. univ. dr. Doina David
Data și ora:  Vineri, 19 februarie 2021, orele 16,00-18,30
Platforma Microsoft  Teams
Invitați:
• Studenții Universității „Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș
(anii terminali, specializările: Psihologie, Științe Economice, Geografie și Drept)
• Membrii echipei de implementare a proiectului: Practica inovativă a studenților – UDC

 

Organizare eveniment informare grup țintă privind beneficiile proiectului „Practica Inovativă a Studenților  –      〈22.12.2020〉

Evenimentul va avea în data de 22 Decembrie 2020, între orele 16.00 – 18.00, pe platforma Teams: Eveniment informare grup tintă proiect 130510 ↵

Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș anunță desfășurarea evenimentului on line de informare a proiectului cu titlul „Practica Inovativă a Studenților – UDC” (Cod SMIS 130510), număr contract de finanțare Cod apel: POCU/626/6/13/, proiect co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020.
Obiectivul general al proiectului constă în creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar din Universitatea Dimitrie Cantemir din Târgu Mureș (UDC), care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.
Agenda evenimentului:
PARTEA I-A – pentru toți participanții
 1.Prezentare generală proiect și a echipei de implementare – Bălan Sorina-Mihaela, Simionescu Mircea (4 min);
2.Detalii privind selecția grupului țintă GT- Alina Solovastru (5 min);
3.Activități de informare proiect – propunere realizare secțiune de promovare-on line și secțiune Întrebări Frecvente – Avram Laura (5 min);
4.Activitățile de practică / internship pentru studenții UDC – Tomulețiu Adriana, Oroian Maria, Murgu Alexandru, Savu Lucian (10 min);
5.Practica studenților de la specializarările PSIHOLOGIE – Mihaela Stoica (3 min);
6.Practica studenților de la specializarea DREPT – Andrei Murgu, David Doina (3 min);
7.Întreprinderile simulate – Ciotea Margareta (5 min);
8.Consiliere în carieră – Cotruș Andrei (5 min);
9.Centrul de dezvoltare și informare inovativă (CDII) – Adela Moraru, Carmen Popa (5 min);
10.Platforma de tip e-jobs – Ciotea Valentin (5 min);
11.Discuții finale (10 min).
PARTEA A II – A – Înscriere în grupul țintă – sesiune de îndrumare de completare documente (de la ora 17).
Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la:
adresa de mail: practica.inovativa.udc@gmail.com
pagina web: https://cantemir.ro/practica-inovativa-a-studentilor-udc/ ↵

Persoane de contact:
Balan Sorina-Mihaela, Manager de proiect
Laura Avram, Asistent IT
Alina Solovastru, Responsabil GT

Anunț, în atenția studenților UDC          〈14.12.2020〉

Înscriere pentru seria I, desfășurată în anul universitar 2020-2021

Cine se poate înscrie?
Studenții UDC, nivel licență și master, specializarea: Psihologie, Drept, Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor; Finanțe și Bănci și Geografie.
Ce beneficii am?
1. Îmi derulez practica obligatorie în colaborare cu potențiali angajatori;
2. Învăț cum să îmi înființez propria firmă;
3. Am acces la informații utile elaborării lucrărilor de licență și disertație;
4. Sunt inclus în baze de date ale angajatorilor – de tip e-jobs;
5. Beneficiez gratuit de consiliere și orientare profesională;
6. Pot să îmi testez abilitățile pentru cariera pe care am ales-o;
7. Beneficiez de o bursă de 2000 de lei la finalizarea activităților din proiect.
Care e perioada de înscriere? 
04.12.2020 – 15.01.2021
Cum mă pot înscrie?
1. Descarc fișierul word de aici »»» Formular GRUP ȚINTĂ , 〈pdf〉 ↵
2. Completez formularul de înscriere cu informațiile solicitate;
3. Salvez fișierul word cu numele meu;
4. Transmit acest formular împreună cu următoarele documente: copie după cartea de identitate, certificatul de naștere, certificatul de căsătorie la această adresă de mail  gt.practica.inovativa.udc@gmail.com.

Mai multe informații despre proiect  » » » Practica inovativă a studenților – UDC – Universitatea Dimitrie Cantemir ↵

Anunț, în atenția studenților UDC    〈04.12.2020〉

Înscriere în proiect

Pentru înscriere în proiect vă rugăm să completați, în format electronic, formularul grup țintă și să-l transmiteți pe email la adresa: gt.practica.inovativa.udc@gmail.com  ,împreună cu o copie după cartea de identitate, certificatul de naștere și certificatul de căsătorie.

Perioada de transmitere a formularului de înscriere este 04.12.2020 – 15.01.2021.