„Tratat teoretic și practic de contencios administrativ”

🏆 Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș este onorată să anunțe atribuirea de către Editura Universul Juridic din București, în data de 8 dec. 2022 a premiului ANIBAL TEODORESCU în domeniul dreptului public pentru lucrări altele decât cele din domeniul dreptului penal pentru lucrarea „Tratat teoretic și practic de contencios administrativ”, publicată de Editura Universul Juridic, domnului conf. univ. dr. Oliviu Puie (lucrare în 3 volume).
🏆 Premiul a fost decernat de către președintele Uniunii Juriștilor din România, prof. univ. dr. av. Ioan Chelaru. A fost evidențiat faptul că domnul conf. univ. dr. Oliviu Puie este cel mai prolific autor de carte juridică din țară. Menționăm cele 42 de monografii și tratate, peste 140 de articole și studii publicate în cele mai prestigioase reviste de specialitate : „Dreptul”, „Revista Română de Drept Privat”, „Pandectele Române”, „Revista Română de Jurisprudență”, „Revista Română de Executare Silită”.

Oferta educațională  ›

ADMITERE    »

 

Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureș este acreditată instituțional de Parlamentul României și evaluată periodic de AHPGS, evaluator german al calității învățământului superior.

Dacă îți dorești să fii licențiat în  medicină, drept, științe economice, psihologie sau geografia turismului  te așteptăm alături de noi!