Calendarul desfăşurării concursurilor
pentru ocuparea posturilor didactice scoase la concurs în semestrul I – an universitar 2022-2023

 

24 noiembrie 2022
Publicarea posturilor didactice vacante, scoase la concurs pe durată nedeterminată, în M.O. nr. 1250/24.11.2022, Partea a III-a
25 noiembrie 2022
Publicarea pe site-ul UDC a posturilor didactice  vacante, scoase la concurs
24 noiembrie 2022 – 11 ianuarie 2023
Înscrierea la concursul pentru ocuparea posturilor didactice pe durată nedeterminată
12 ianuarie 2023 – 13 ianuarie 2023
Funcționarea comisiilor de evaluare din cadrul facultăților: acordarea avizului cu privire la îndeplinirea standardelor de către candidați
16 ianuarie 2023
Aprobarea comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționare a contestațiilor de către Senatul UDC
16 ianuarie 2023 – 17 ianuarie 2023
Biroul juridic al UDC certifică îndeplinirea de către candidați a condițiilor legale de prezentare la concurs
18 ianuarie 2023
Anunţarea candidaţilor, prin afişare pe site-ul universității, pagina CONCURSURI PE POST, a îndeplinirii condiţiilor legale de prezentare la concurs
Transmiterea dosarelor candidaţilor către membrii comisiilor de concurs
26 ianuarie 2023
Desfăşurarea probelor concursurilor
27 ianuarie 2023
Afişarea rezultatelor concursurilor
30 ianuarie 2023 – 1 februarie 2023
Depunerea contestaţiilor
2 februarie 2023 – 3 februarie 2023
Soluționarea contestațiilor
6 februarie 2023 – 7 februarie 2023
Avizarea rapoartelor de concurs de către consiliile facultăţilor
februarie 2023
Aprobarea rapoartelor concursurilor de către Senatul UDC

Oferta educațională  ›

ADMITERE    »

 

Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureș este acreditată instituțional de Parlamentul României și evaluată periodic de AHPGS, evaluator german al calității învățământului superior.

Dacă îți dorești să fii licențiat în  medicină, drept, științe economice, psihologie sau geografia turismului  te așteptăm alături de noi!