”Egalitatea de gen în alegerea și exercitarea profesiei”

• În atenția studenților din anii terminali, specializările Psihologie, Științe Economice, Geografie și Drept

 

Centrul de Dezvoltare și Informare Inovativă (CDII)
Organizează WORKSHOP ONLINE cu tema
EGALITATEA DE GEN ÎN ALEGEREA ȘI EXERCITAREA PROFESIEI

 

Moderatori:
Manager proiect: lect. univ. dr Sorina Bălan
Prorector: conf. univ. dr. Doina David
Data și ora:  Vineri, 19 februarie 2021, orele 16,00-18,30
Platforma Microsoft  Teams
Invitați:
• Studenții Universității „Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș
(anii terminali, specializările: Psihologie, Științe Economice, Geografie și Drept)
• Membrii echipei de implementare a proiectului: Practica inovativă a studenților – UDC

 

 

Oferta educațională  ›

ADMITERE    »

 

Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureș este acreditată instituțional de Parlamentul României și evaluată periodic de AHPGS, evaluator german al calității învățământului superior.

Dacă îți dorești să fii licențiat în  medicină, drept, științe economice, psihologie sau geografia turismului  te așteptăm alături de noi!