Specializările și oportunitățile pe care le oferă cele două programe sunt următoarele:

Inginerie și management în alimentație publică și agroturism (4 ani):
  • dezvoltarea de afaceri în domeniile specificate;
  • accesarea de fonduri europene nerambursabile pentru inițierea propriilor afacerii;
  • accesul la locuri de muncă în instituții publice cu atribuții în domeniul politicilor agricole;
  • poziții executive sau de coordonare în societăţi comerciale cu profil agro-alimentar sau turistic;
  • accesul la locuri de muncă în structurile GAL, în instituții publice locale, asociații agricole etc.
Tehnologia informaţiei  (4 ani)
  • dezvoltarea propriei afaceri în domeniile tehnologiei informației și comunicării;
  • accesul la locuri de muncă în domeniul tehnologiei informației;
  • accesul la poziții profesionale de analist de sisteme informatice;
  • facilități multiple în ocuparea locurilor de muncă în domeniul tehnologiei informației.