Facultatea de Științe Economice

Facultatea de Ştiinţe Economice funcţionează în cadrul Universităţii „Dimitrie Cantemir” din Tîrgu Mureş, începâand cu anul universitar 1992-1993, Universitatea fiind prima universitate particulară acreditată din Transilvania.

Această facultate funcţionează, în prezent, în baza Legii nr: 136/2005, având două programe la nivel de licenţă, Finanţe şi Bănci şi Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor, program introdus în 2002, ambele în limba română, ultimul şi în limba engleză, acreditat în 2012 de către AHPGS, si două programe la nivel de master, Gestiunea Financiară a Afacerilor şi Bănci şi Pieţe de Capital.

Misiunea noastră este de a furniza oportunităţi educaţionale diverse cu ajutorul acestor programe de specializare în domeniul economic, prin desfașurarea la nivel de performanţă academică, a activității didactice şi de cercetare ştiinţifică.

Studenţii îşi desfăşoară activităţile în spaţii complet dotate cu echipamente tehnologice utile pentru procesul de învăţare, fiind în permanență implicaţi în diverse proiecte, inclusiv în activităţi de cercetare ştiinţifică. De asemenea, ei beneficiază de oportunităţi de studiu şi de plasament, prin programul Erasmus +.

În urma absolvirii studiilor, studenţii reuşesc să se angajeze în domeniu, în proporţie de peste 80%, în primii doi ani după absolvire.

  • Specializări:
    • Finanţe şi bănci
    • Economia comerţului, turismului şi serviciilor
  • Durata studiilor: 3 ani, curs de zi
  • Profesia: Economist
  • Oportunităţi de plasament: economist în întreprinderi, bănci, instituţii financiare, de asigurări şi de turism, director economic, şef contabil, şef serviciu financiar, expert contabil, cenzor extern independent, evaluator şi auditor financiar-contabil, agent de bursă, cadru didactic.

Odată cu creşterea volumului şi complexităţii activităţilor economice, a importanţei actului decizional al conducerii, s-a manifestat, tot mai acut, necesitatea fundamentării pe baze ştiinţifice, a măsurilor de îmbunătăţire a stării economico-financiare la toate nivelurile de operare economică.

Pregătirea specialiştilor în domeniul ştiinţelor economice reprezintă o sarcină obligatorie pentru o societate dornică de prosperitate. În acest context, începând cu anul universitar 1992-1993, în cadrul Universităţii „Dimitrie Cantemir”, funcţionează Facultatea de Ştiinţe Economice.

Specializările facultăţii se adresează celor care vor să devină specialişti în domeniul financiar, al operaţiunilor bancare şi bursiere, pieţelor de capital, în domeniul conducerii activităţilor comerciale, de turism şi servicii, sau care doresc o profesie în domeniul aplicativ al economiei, contabilitate, control şi audit financiar-contabil, aplicaţii informatice de profil, evaluarea activelor imobilizate şi a întreprinderilor.

Facultatea are un corp profesoral valoros, alcătuit din: cadre didactice cu experienţă îndelungată la catedră şi în practică economico-financiară, cadre tinere de perspectiva, printre care se regăsesc şi absolvenţi ai propriei facultăţi, precum şi din oameni de ştiinţă din domeniu care lucrează în cercetare.

Activitatea ştiinţifică a cadrelor didactice este dublată de elaborarea de manuale, cărţi, tratate şi lucrări de specialitate pentru toate disciplinele prevăzute în planul de învăţământ.

Planul de învăţământ

Specializare: Finanţe şi Bănci

Economie politică, Informatică, Bazele contabilităţii, Matematică aplicată în economie, Limba engleză, Management, Istoria economică, Drept comunitar, Marketing, Finanţe publice, Statistică, Monedă şi credit, Gestiunea financiară a firmei, Limba engleză pentru afaceri, Contabilitatea instituţiilor de credit, Asigurări şi protecţie socială, Corespondenţă pentru afaceri în limba engleză, Relaţii financiare monetare internaţionale, Buget şi trezorerie publică, Sociologie, Evaluarea întreprinderii, Inginerie financiară, Asigurări comerciale, Preţuri şi concurenţă, Pieţe de capital, Investiţii, Gestiune bancară, Fiscalitate, Control şi audit financiar, Contabilitate managerială, Analiză economico-financiară, Drept comercial, Contabilitate financiară.

Specializarea: Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor

Economie politică, Informatică, Bazele contabilităţii, Matematică aplicată în economie, Limba engleză, Management, Istoria economică, Drept comunitar, Marketing, Finanţe publice, Statistică, Gestiunea financiară a firmei, Limba engleză pentru afaceri, Relaţii economice internaţionale, Asigurări şi protecţie socială, Corespondenţă pentru afaceri în limba engleză, Sociologie, Preţuri şi concurenţă, Contabilitate managerială, Bazele merceologiei, Economia serviciilor, Contabilitate financiară, Economia comerţului şi turismului, Merceologie alimentară, Tehnici promoţionale, Moneda şi credit, Ecoturism şi turism rural, Managementul resurselor umane, Managementul calităţii serviciilor, Comportamentul consumatorului, Asigurări comerciale, Relaţii valutar financiare internaţionale, Analiză economico financiară, Tehica operaţiunilor de turism, Mărfuri nealimentare şi siguranţa consumatorului.

Programe de cercetare ştiinţifică

– sistem integrat de urmărire a consumurilor de materiale, a consumurilor de SDV, în cadrul S.C. Sumel Electromures S.A.;

– Calculația costurilor de producţie de unicate, la atelierul SDV din cadrul S.C. Sumel Electromures S.A.;

– determinarea costurilor noncalităţii la producţia de ștanțe, în cadrul S.C. Sumel Electromures S.A.;

– studiu privind impactul lohn-ului în industria textilă asupra bugetului consolidat de stat;

– studiu privind rata reală a impozitului pe profit, diferenţiat pe microintreprineri şi întreprinderi mici şi mijlocii, şi impactul asupra bugetului de stat;

– studiu privind capacitatea contributivă la PIB a agenţilor economici de pe raza judeţului Mureş, cu posibilitatea de detaliere pe ramuri de activitate;

– studiu privind evaziunea fiscală în judeţul Mureş – parametrizarea şi sisteme de referinţă;

– studiu privind perfecţionarea sistemului informaţional al Finanţelor Publice şi reducerea paralelismului, balastului informaţional, şi al birocraţiei.