Cămin studențesc

Căminul studenţesc „Dimitrie Cantemir” şi-a început activitatea odată cu debutul anului universitar 2002/2003, răspunzând necesităţii, din ce în ce mai stringente de a oferi elevilor şi studenţilor instituţiei noastre o locuinţă care să întrunească atributele utilităţii, ergonomiei şi economiei – în condiţiile în care tot mai mulţi studenţi provin din localităţile şi judeţele limitrofe.

Căminul conţine 63 de camere dispuse pe 5 nivele – fiecare cameră găzduind 3 cursanţi (184 de locuri în total) şi beneficiind de grup sanitar propriu (toaletă, duş, chiuvetă.)

Studentul are la dispoziţie pe lângă mobilierul specific, condiţii optime de microclimat precum şi o dotare care îmbină utilul cu funcţionalul.

Sistemul de încălzire, realizat prin microcentrale, permite reglajul la nivel de cameră. Acest sistem, alături de contorizarea consumurilor de gaz, apă şi curent electric, permite studentului autonomie şi controlul exact al consumului la utilităţi, toate contorizările fiind la nivel de cameră.

De asemenea fiecare student dispune, la nivel de cameră, atât de televiziune prin cablu cât şi de conexiune permanentă la internet.

„Orice student al instituţiei „Dimitrie Cantemir” Tîrgu Mureş are dreptul de a fi cazat în căminul instituţiei.

Metodologia de obţinere a unui loc în cămin constă în efectuarea unei cereri nominale simple care se va înainta Biroului Administrativ al Căminului, de către student. Cazarea se face în ordinea cronologică a solicitărilor, până la completarea locurilor. Aprobarea cererii este însoţită şi de repartizarea exactă a studentului şi se realizează în baza unui contract cu studentul.

Cererea se aprobă în funcţie de existenţa de locuri libere, de conduită şi situaţia şcolară a studentului. Studentul care a obţinut cazarea în cămin are datoria de a respecta prevederile „Regulamentului de Ordine Interioară al Căminului” şi de a achita taxa de cazare.

Taxa de cazare este reprezentată de suma de 200 RON/lună, la care se adaugă fracţiunea de o treime din cheltuielile de întreţinere a camerei (curent, apă, gaz).

Contractul de cazare se reînoieşte anual.