Avizier

  1. În atenția anului 2 MRU – Psihologia motivării 02.11.2010

Vă atașez tematica și bibliografia cursului. Cei care prezintă pe parcursul cursului un proiect pe tematica cursului, vor fi notați și nota va fi considerată notă la examen. Ceilalți vor avea examen scris. Mihaela Stoica

Publicat de Lect.univ.dr. Mihaela Stoica

  1. În atenția DPPD, Managementul clasei de elevi 27.10.2009

V-am atașat tematica cursului și bibliografia. Cei care participă la curs și sustin un proiect pe tematica cursului vor fi notați și nota va fi considerată notă la examen; ceilalți vor susține un examen teoretic. Mihaela Stoica

Publicat de Lect.univ.dr. Mihaela Stoica