Profesor de Sprijin Pentru Persoanele cu Nevoi Speciale – Avizat de MECS
 /  Profesor de Sprijin Pentru Persoanele cu Nevoi Speciale – Avizat de MECS

Profesor de Sprijin Pentru Persoanele cu Nevoi Speciale – Avizat de MECS

 • Denumire curs:

  • Profesor de sprijin pentru persoanele cu nevoi speciale – avizat de MECS;

  Durata cursului:

  • 300 ore, 30 credite transferabile;

  Tip curs:

  • Cursuri postuniversitare;

  Pregătire:

  • Studii superioare;

  Descriere curs:

  • DISCIPLINELE CURSULUI POSTUNIVERSITAR:
  • Psihopedagogia persoanelor cu Cerinţe Educaţionale Speciale (CES);
  • Psihopedagogia intervenţiei timpurii;
  • Teoria și metodologia curriculum-ului;
  • Management educaţional;
  • Metode şi tehnici de cunoaştere a persoanelor cu CES;
  • Terapii corectiv-compensatorii la persoanele cu CES;
  • Teoria predării şi învăţării în educaţia incluzivă;
  • Metode şi tehnici de terapie a limbajului şi dezvoltarea vorbirii;
  • Consilierea familiei şi orientarea vocaţională a persoanelor cu CES;
  • Practică de specialitate;