Facultatea de Geografie

Geografia este unul dintre domeniile de studiu cele mai interesante. Într-o lume interdependentă, depindem de un mediu fizic din ce în ce mai fragil, ale cărui interacţiuni complexe necesită o analiză sofisticată şi o gestionare delicată. Aceste aspecte prezintă provocări intelectuale şi practice de primă importanţă şi se află printre problemele centrale ale geografiei moderne.

Facultatea de Geografie oferă o specializare de licenţă – Geografia turismului – şi una de master –Resurse turistice şi protecţia mediului.

Abordarea pluridisciplinară a proceselor şi a fenomenelor geografice (geografică, socială şi economică) oferă o perspectivă complexă asupra domeniului de studiu.

Obiectivul celor 11 cadre didactice titulare, doctori în Geografie, Istorie, Economie, este oferirea unor cursuri dinamice şi practice, cu scopul formării de specialişti cu pregătire superioară în domeniul turismului, în concordanţă cu cerinţele pieţei şi cu modificările recente din mediul socio-economic.

Specializările noastre pregătesc studenţii pentru oportunităţi de angajare atât în sectorul public, cât şi în cel privat, în: analiză, evaluarea şi gestionarea resurselor turistice, hidrologie, meteorologie, cartografiere, analiză regională, organizarea spaţiului, mediu, analiză spaţială, economică şi geodemografica etc., precum şi pentru studii postuniversitare în domeniul Geografiei.

  • Specializări: Geografia turismului
  • Durata studiilor: 3 ani, curs de zi
  • Profesia: Manager în turism
  • Oportunităţi de plasament: manager în turism, coordonator activităţi ecoturistice, director de hotel, pensiune, restaurant, agenţie de turism, meteorolog, hidrolog, agent de turism, ghid şi agent protecţia mediului.

Cu toate că este o facultate tânără în peisajul românesc, Facultatea de Geografie are deja o recunoaştere naţională, având o activitate susţinută în toate direcţiile de cercetare şi educaţie.

În ultimii ani, odată cu creşterea numărului de studenţi, a crescut şi importanţa acestei facultăţi în cadrul universităţii. Ca urmare a unor modificări majore în învăţământul superior din România, catedra a aplicat o nouă politică în implementarea unor noi metode didactice şi a pus accentul pe practica de specialitate.

O atenţie deosebită a fost dată şi îmbunătăţirii bazei didactice şi tehnice, în vederea realizării unui învăţământ şi a unei cercetări de performanţă.

Activitatea studenţilor este continuată şi în cadrul unor organizaţii studenţeşti, care oferă complementaritate procesului didactic (cercul de turism). Astfel, această secţie oferă posibilitatea cunoaşterii resurselor turistice naturale şi antropice din România, obiectivele turistice importante descoperite de studenţi fiind: Delta Dunării, Valea Prahovei, Munţii Carpaţi, zona Maramureşului, mănăstirile Moldovei.

În vederea facilitării dobândirii cunoştinţelor practice, de-a lungul timpului facultatea a fost înzestrată cu unele dotări specifice cum ar fi: laboratoarele de geografie fizică, cartografie, teledetectie şi GIS, cabinete de geografie umană şi geografia turismului, staţie meteorologică experimentală.

Planul de învăţământ

Geografie fizică generală; Cartografie – Reprezentări cartografice în turism; Geografia umană generală; Geografia generală a turismului; relieful şi valorificarea lui în turism; Resurse de apă şi valorificarea lor în turism; Potenţial climatic şi valorificarea lui în turism; Economia turismului; Geografia fizică a României; Cultură şi civilizaţie în spaţiul românesc; Tehnici multimedia în turism; Practică de specialitate; Limba engleză; Regiuni geografice şi turistice ale lumii; Geografia umană a României; Ecoturism; Geografia regională a României; Geografia hazardelor şi riscurilor; Management turistic; Culturi şi civilizaţii ale antichităţii; Etnografie şi toponimie; Aplicaţie practică; Turism rural; Sisteme informaţionale geografice; Organizarea spaţiului geografic; Potenţialul turistic al României; Geografia circulaţiei; Organizare şi prognoze în turism; Istoria artei şi a religiilor; zone şi arii protejate – valorificarea lor în turism; Managementul calităţii în turism; tehnici de negociere şi comunicare; Prospectare turistică; Limba franceză.

Programe de cercetare ştiinţifică

– Studierea piemonturilor din nordul munţilor Şureanu-Cindrel (M-ţii Carpaţi). Resurse ale depozitelor aluvionale;

– Evoluţia Bisericii Române unite (greco-catolică) din zona Mureş-Târnave în timpul regimului comunist;

– Istoria locală şi potenţialul ei în activităţile de turism;

– Stadiul populaţiei şi aşezărilor din Compartimentul nordic al Câmpiei Transilvaniei;

– Evaluarea potenţialului turistic al resurselor antropice în depresiunea Transilvaniei;

– Evaluarea potenţialului turistic al resurselor naturale şi antropice în Munţii Călimani;

– Resursele de apă din Bazinul Târnavelor şi valorificarea lor în perspectiva dezvoltării durabile;

– Metode de reglare a circuitelor hidrice naturale.