Admitere - Facultatea de medicină

Programul de Balneofiziokinetoterapie și Recuperare Medicală

✪ Oferta educațională 2021-2022 ✪

✪ Dorești să ajuți persoane în îmbunătățirea stării de sănătate?

✪ Dorești să readuci zâmbetul pe buzele celor care au suferit  traumatisme  motorii?

✪ Devino un profesionist, învațând de la cei mai buni cum să îi ajuți pe cei în suferință!

Te așteptăm alături de noi!
Domeniul de licenţă

Sănătate

Specializare

Balneofiziokineto- terapie și recuperare medicală

Titlu academic

LICENTIAT IN FIZIOKINETOTERAPIE

Durata studiilor

3 ani, curs de zi

Înscrierea candidaţilor în platforma TEAMS

 • 12 – 30 Iulie 2021
 • 06 – 23 Septembrie 2021

Admiterea la programul de Balneofiziokinetoterapie și Recuperare Medicală constă în susținerea unui test grilă.
Testul se susține (în funcție de situația epidemiologică) online sau on-site.

 • Taxa de înscriere și examinare la concursul de admitere este 500 lei.
 •  Simularea examenului de admitere – 27 septembrie 2021, ora 10.00.
  Anterior admiterii se organizează o simulare a examenului, pentru familiarizarea candidaților cu platforma informatică Teams.
 • Susținerea examenului de admitere – 28 septembrie 2021, ora 11.
  Modalitatea de admitere (on-line sau on-site) se stabilește în raport cu situația
  epidemiologică anunțată anterior examenului, precum și în funcție de numărul de participanți, dacă aceștia au fost/nu vaccinați etc.
 • Afişarea rezultatelor – 29 septembrie 2021
  Pe site se vor afișa notele corelate cu numărul legitimației de concurs.
 • Contestaţii :
  Contestațiile rezultatului se pot formula în 29 septembrie 2021, în intervalul cuprins între orele 9:00 – 13:00, la adresa de mail: udc.medicina@targumures.onmicrosoft.com
 • Afişarea rezultatelor finale după contestaţii – 29 septembrie 2021
 • Confirmarea locurilor – 29 septembrie – 8 octombrie 2021

Procedura de confirmare a locurilor și înmatricularea se desfășoară în intervalul cuprins între 29 septembrie 2021 și 8 octombrie 2021 și constă în depunerea la secretariatul facultății a :
actelor originale din dosarul de înscriere;
dovada achitării taxei de înmatriculare (100 RON);
dovada achitării primei rate din taxa de școlarizare;
și semnarea contractului de studii.

Pentru înscriere sunt necesare următoarele documente:

 1. Cerere tip de înscriere la examenul de admitere;
 2. Diploma de bacalaureat (în original) și foaia matricolă. Pentru promoția 2021 adeverință eliberată de conducerea liceului absolvit;
 3. Atestatul de echivalare a studiilor de către Ministerul Educației pentru cei care au susținut examenul de bacalaureat în afara României;
 4. Certificat de naștere;
 5. Certificat de căsătorie (dacă este cazul);
 6. Adeverință de la medicul de familie din care rezultă starea de sănătate a candidatului;
 7. Carte de identitate;
 8. Dovada achitării taxei de înscriere și examinare (500 lei);
 9. Nota de informare privind procesarea datelor personale;
 10. Certificat de competență lingvistică (pentru admiterea la studii universitare cu predare în limba română, cetățenii străini au obligația să prezinte un certificat de competență lingvistică pentru limba română eliberat de către instituții abilitate ale M.E).

Pentru  anul universitar 2021-2022 la programele Facultății de Medicină :

1. Taxa de înscriere și examinare este de 500 lei.

2. Taxa de înmatriculare este de 100 lei și include contravaloarea documentelor necesare întocmirii dosarului personal de înmatriculare, precum și a carnetului și legitimației de student.

3. Taxa de școlarizare:

– la specializarea  Balneofiziokinetoterapie și Recuperare Medicală, taxa de școlarizare  este de 3500 euro/an (programul oferit este de 3 ani, costul total fiind de 10.500 euro).


OFERTA EDUCAȚIONALĂ  ›

Admitere 2021 – 2022  »

 

Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureș este acreditată instituțional de Parlamentul României și evaluată periodic de AHPGS, evaluator german al calității învățământului superior.

Dacă îți dorești să fii licențiat în  medicină, drept, științe economice, psihologie, geografia turismului sau inginerie*   te așteptăm alături de noi!