Admitere - Facultatea de Medicină

Programul de Asistență de Profilaxie Stomatologică

✪ Oferta educațională 2021-2022 ✪

✪  Cauți o profesie care cere pasiune, implicare și deschidere?

✪  Îți dorești o carieră dinamică, cu noi provocări, întâlnind zilnic pacienți cu diverse patologii?

✪  Vrei să ai avantajul de a lucra mereu cu profesioniști?

Poți să evoluezi și să devii la rândul tău un profesionist, învățând de la cei mai buni!

 

Te așteptăm alături de noi!
DOMENIUL DE LICENȚĂ

SĂNĂTATE

Specializare

Asistență de profilaxie stomatologică

TITLU ACADEMIC

Asistent de profilaxie stomatologică

DURATA STUDIILOR

3 ANI, CURS DE ZI

Admiterea la programele de studii din cadrul domeniului Sănătate:

 – MEDICINĂ DENTARĂ;

 – ASISTENŢĂ DE PROFILAXIE STOMATOLOGICĂ;

 – BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE ȘI RECUPERARE MEDICALĂ”,  se organizează prin susținerea online a unui test grilă accesând platforma de examene a Universității sau cu prezenţă (onsite), în funcţie de situaţia epidemiologică la data susţinerii, conform următorului calendar:

 • 12-30 iulie 2021 / 06-23 septembrie 2021
  Înscrierea candidaților pe platforma on-line.
 • 28 septembrie 2021, ora 11
  Susținerea examenului de admitere
 • 28 septembrie 2021, ora 16
  Afișarea rezultatelor și formularea eventualelor contestații
 • 28 septembrie 2021, ora 20
  Stabilirea rezultatelor finale (după soluționarea contestațiilor)
 • 29 septembrie – 1 oct. 2021
  Confirmarea locurilor

CALENDARUL ADMITERII –  LICENȚĂ pdf. ↵

Bibliografie pentru admiterea la programele de studii din cadrul domeniului Sănătate:

 – ASISTENŢĂ DE PROFILAXIE STOMATOLOGICĂ (pdf.) ↵

 • Taxa de înscriere și examinare la concursul de admitere este 500 lei.
 •  Simularea examenului de admitere – 27 septembrie 2021, ora 10.00.
  Anterior admiterii se organizează o simulare a examenului, pentru familiarizarea candidaților cu platforma informatică Teams.
 • Susținerea examenului de admitere – 28 septembrie 2021, ora 11.
  Modalitatea de admitere (on-line sau on-site) se stabilește în raport cu situația
  epidemiologică anunțată anterior examenului, precum și în funcție de numărul de participanți, dacă aceștia au fost/nu vaccinați etc.
 • Afişarea rezultatelor – 29 septembrie 2021
  Pe site se vor afișa notele corelate cu numărul legitimației de concurs.
 • Contestaţii :
  Contestațiile rezultatului se pot formula în 29 septembrie 2021, în intervalul cuprins între orele 9:00 – 13:00, la adresa de mail: udc.medicina@targumures.onmicrosoft.com
 • Afişarea rezultatelor finale după contestaţii – 29 septembrie 2021
 • Confirmarea locurilor – 29 septembrie – 1 octombrie 2021

  Procedura de confirmare a locurilor și înmatricularea se desfășoară în intervalul cuprins între 29 septembrie 2021 și 1 octombrie 2021 și constă în depunerea la secretariatul facultății a :
  actelor originale din dosarul de înscriere;
  dovada achitării taxei de înmatriculare (100 RON);
  dovada achitării primei rate din taxa de școlarizare;
  semnarea contractului de studii.

Pentru înmatriculare sunt necesare următoarele documente:

  1. Cerere tip de înscriere la examenul de admitere;
  2. Diploma de bacalaureat (în original) și foaia matricolă. Pentru promoția 2021 adeverință eliberată de conducerea liceului absolvit;
  3. Atestatul de echivalare a studiilor de către Ministerul Educației pentru cei care au susținut examenul de bacalaureat în afara României;
  4. Certificat de naștere;
  5. Certificat de căsătorie (dacă este cazul);
  6. Adeverință de la medicul de familie din care rezultă starea de sănătate a candidatului;
  7. Carte de identitate;
  8. Dovada achitării taxei de înscriere și examinare (500 lei);
  9. Certificat de competență lingvistică (pentru admiterea la studii universitare cu predare în limba română, cetățenii străini au obligația să prezinte un certificat de competență lingvistică pentru limba română eliberat de către instituții abilitate ale M.E).

Pentru  anul universitar 2021-2022 la programele Facultății de Medicină :

1. Taxa de înscriere și examinare este de 500 lei.

2. Taxa de înmatriculare este de 100 lei și include contravaloarea documentelor necesare întocmirii dosarului personal de înmatriculare, precum și a carnetului și legitimației de student.

3. Taxa de școlarizare:

– la programul de „ Asistență de profilaxie stomatologică ”, taxa de școlarizare este de 3500 euro/an (programul oferit este de 3 ani, costul total fiind de 10.500 euro).

 

ADMITERE  2021  »

Oferta educațională  »

 

Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureș este acreditată instituțional de Parlamentul României și evaluată periodic de AHPGS, evaluator german al calității învățământului superior.

Dacă îți dorești să fii licențiat în  medicină, drept, științe economice, psihologie sau geografia turismului  te așteptăm alături de noi!