Facultatea de Drept și Administrație Publică

Oferta educațională 2020-2021

 

✪ Dacă înțelegi logica dreptului, poți să  înțelegi întreaga structură a societății.

✪ Și dacă poți să înțelegi societatea, lumea poți să o schimbi. Iar dacă poți să o schimbi, poți să o stăpânești.

Pășește în viață cu DREPTUL!

SERVICII EDUCAȚIONALE DE CALITATE GERMANĂ LA PREȚURI ROMÂNEȘTI!

Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș a fost evaluată instituțional  asupra calitații educației de către o agenție din străinătate.

(AHPGS – Accreditation Agency in Health and Social Science / Akkreditierungsagentur im Bereich Gesundheit und Soziales din Germania).

✪  Ofertă educațională 2020-2021 : Facultatea de Drept și Administrație Publică
  • NIVEL LICENȚĂ  – Durata studiilor: 4 ani, curs de zi;

Specializări:  – Drept;

– Poliție locală *  (în curs de acreditare)

  • NIVEL MASTER – Durata studiilor: 1 an, curs de zi;

Specializări: – Proceduri judiciare şi profesii liberale;

                                      – Drept medical *   (în curs de acreditare)

 Incluse în Programul ERASMUS+

✪ Cum mă înscriu ? ✪
Înscrierea și înmatricularea:

În perioada  01.09.2020 – 25.09.2020 la Campusul ”Dimitrie Cantemir” din strada Bodoni Sandor, nr. 3-5, între orele 10-16.

Taxa de înscriere:

În anul universitar 2020-2021 este de 100 lei și include contravaloarea documentelor necesare dosarului personal la înscriere și înmatriculare, precum și a carnetului și legitimației de student sau masterand. Înmatricularea se face odată cu înscrierea și implică achitarea primei rate din taxa de școlarizare.

Acte (în original pentru conformitate) necesare pentru înscriere:
  • Nivel licență – diploma de bacalaureat (în original) și foaia matricolă – pentru promoția 2020 adeverință eliberată de conducerea liceului absolvit;
  • Nivel master – diploma de bacalaureat (în original) și foaia matricolă, diploma de licență (în original) și suplimentul la diploma de licență – pentru promoția 2020 adeverință eliberată de conducerea universității absolvite;
  • Certificat de naștere;
  • Certificat de căsătorie;
  • Adeverință de la medicul de familie din care rezultă starea de sănătate a candidatului;
  • Carte de identitate.
✪ Taxele de școlarizare ✪

La Facultatea Drept și Administrație Publică, taxa de școlarizare, pentru anul universitar 2020-2021, este formată din 6 rate a câte 600 de lei fiecare.

La programele de masterat, taxa de școlarizare pentru anul universitar 2020-2021, este formată din 6 rate a câte 650 lei fiecare.

Contravaloarea examinării din primele două sesiuni ale anului universitar este cuprinsă în aceasta.

Mai multe detalii:

Facultatea de Drept: https://cantemir.ro/facultati/facultatea-de-drept/

 Contact

Telefon 1: +40-365-801822

Telefon 2: +40-365-401.125

Adresa: Strada Bodoni Sándor 3-5, Târgu Mureș.

E-mail: universitate@cantemir.ro

Site: www.Cantemir.ro