Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
 /  Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Ofertă educațională 2019-2020

Vrei să îmbrăţişezi cariera didactică?

Înscrie-te la cursurile DEPARTAMENTULUI PENTRU  PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC !

NIVELUL I – acordă dreptul de a ocupa posturi didactice în învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial.

NIVELUL II – acordă dreptul de a ocupa posturi didactice în învăţământul liceal, postliceal şi superior.

Ambele nivele se organizează în regim postuniversitar pe durata unui an.

O nouă generație de cadre didactice poate reprezenta schimbarea așteptată în educație, iar schimbarea începe cu fiecare dintre noi.

Dacă doreşti să faci diferenţa în educaţie, te aşteptăm alături de noi!
SERVICII EDUCAȚIONALE DE CALITATE GERMANĂ LA PREȚURI ROMÂNEȘTI!

Universitatea Dimitrie Cantemir din Tîrgu Mureș este unica universitate din România care a fost evaluată instituțional  asupra calitații educației de către o agenție din străinătate.

(AHPGS – Accreditation Agency in Health and Social Science / Akkreditierungsagentur im Bereich Gesundheit und Soziales din Germania).

INFORMAȚII: 0365 – 401.127 | 0365 – 401.125 | 0365 – 401.128

✪ Cum ma inscriu ? ✪

Înscrierea și înmatricularea:

În perioada 08.07.2019 – 26.07.2019 sau 02.09.2019 – 27.09.2019  la Campusul ”Dimitrie Cantemir” din strada Bodoni Sandor, nr. 3-5, între orele 10-17.

✪ Taxele de înscriere 

In anul universitar 2019-2020, taxa de inscriere este de 100 lei și include contravaloarea documentelor necesare dosarului personal la înscriere și înmatriculare, precum și a carnetului și legitimației de student sau masterand.

✪ Taxele de școlarizare 

Înmatricularea se face odată cu înscrierea și implică achitarea primei rate, de 250 lei, din taxa de școlarizare, care are valoarea de 1000 lei pentru fiecare nivel.

Acte  necesare pentru înscriere (în original pentru conformitate)

  • Nivel licență

– diplomă de bacalaureat (în original) și foaia matricolă – pentru promoția 2019 adeverință eliberată de conducerea liceului absolvit; certificat de naștere; certificat de căsătorie; adeverință de la medicul de familie din care rezultă starea de sănătate a candidatului; carte de identitate.

  • Nivel I post universitar

– diplomă de bacalaureat (în original) și foaia matricolă, diplomă de licență (în original) și suplimentul la diploma de licență – pentru promoția 2019 adeverință eliberată de conducerea universității absolvite; certificat de naștere; certificat de căsătorie; adeverință de la medicul de familie din care rezultă starea de sănătate a candidatului; carte de identitate.

  • Nivel II postuniversitar

– diplomă de absolvire a nivelului I cu foaia matricolă (în original); diplomă de bacalaureat (în original) și foaia matricolă; diplomă de licență (în original) și suplimentul la diploma de licență; diplomă de masterat și suplimentul la diploma de masterat; certificat de naștere; certificat de căsătorie; adeverință de la medicul de familie din care rezultă starea de sănătate a candidatului; carte de identitate.

Mai multe detalii:

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic: https://cantemir.ro/departamente/pregatirea-personalului-didactic/

Contact

Telefon 1: +40-365-401.127

Telefon 2: +40-365-401.125

Adresa: Strada Bodoni Sándor 3-5, Tîrgu Mureș

E-mail: universitate@cantemir.ro

Site: www.Cantemir.ro