Mesajul Rectorului

Fiecare om este nu doar ceea ce este astăzi, dar şi ceea ce poate deveni mâine iar noi, cu toţii, suntem chemaţi a ne legitima existenţa prin lupta şi dorinţa de-a lăsa în urmă lumină, luminându-i mereu pe alţii.

Rector, Prof. Univ. Dr. Mircea Simionescu