Academica Science Journal (ASJ) este un Jurnal cu acces deschis, care acoperă multe discipline academice și reprezintă un centru pentru oamenii de știință. ASJ servește comunitățile științifice și educaționale din întreaga lume și menține standarde ridicate de evaluare inter pares. Toate lucrările publicate de ASJ vor fi indexate în bazele de date internaționale.

Tot conținutul jurnalului este disponibil gratuit, atât pentru utilizatori, cât si pentru membrii instituției. Utilizatorii au dreptul să citească, să descarce, să copieze, să distribuie, să tipărească, să caute sau să facă trimiteri la textele complete ale articolelor din acest jurnal, fără a solicita permisiunea prealabilă din partea editorului sau a autorului. Acest lucru este în conformitate cu definiția BOAI a accesului deschis.

  • ASJ include șase serii, după cum urmează:
  • Seria Economică
  • Seria Geografică
  • Seria Juridică
  • Seria Psihologică
  • Seria Medicală
  • Seria Studia

Prin urmare, vă invităm să prezentați lucrări de cercetare originale, articole de recenzie, rapoarte scurte sau studii de caz care tratează subiectele de mai sus și care vor fi luate în considerare în publicații ale Jurnalul nostru.

CONTACT:

UNIVERSITATEA „DIMITRIE CANTEMIR”

– TîRGU MUREȘ, ROMÂNIA –
Strada Bodoni Sandor,  Nr. 3-5
Telefon:  +40-365-401.127;   +40-365-401.129
Fax: +40-365-401.125