Deplasări cadre didactice - Teaching

  Documente:

-Formular de înscriere pentru cadrele didactice  (Dispozitia Rectorului)

-Programul de predare pentru mobilitati  (Formulare):

 Condiţii de participare la mobilităţile de predare:

Pentru a candida la concursurile de selecţie în vederea obţinerii unei mobilităţi în cadrul Proiectului ERASMUS+, solicitanţii trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiţii:

 • pot beneficia de mobilități Erasmus doar angajații care au funcția de bază la Universitatea Dimitrie Cantemir;
 • vor avea prioritate cei care nu au beneficiat de mobilităţi Erasmus;
 • selecţia are loc la nivel centralizat in cadrul Departamentului de Relatii Internationale.
 • termen depunere dosare pentru anul universitar 2019-2020 – 08 noiembrie 2019

 Primele lucruri pe care trebuie să le decideţi sunt:

1.semestrul în care veţi efectua mobilitatea de predare (TA);

Notă:

 • poate fi efectuată până la data de 30 septembrie 2020 pentru anul academic 2019/2020
 • mobilitatea de predare (TA) nu poate fi efectuată în perioadele de vacanţă, sesiuni de examene sau practică de la universitatea parteneră, sfârşit de săptămână;
2.perioada exactă a mobilităţii.
 • durata minimă a unei mobilităţi este de 2 zile pentru mobilitatile intre tarile programului (UE)  si 5 zile pentru mobilitatile cu tarile partenere (Non-UE);
 • numărul mobilităţilor este stabilit explicit prin acordul bilateral care stă la baza fiecărei mobilităţi din Programul Sectorial ERASMUS+(acest număr este raportat la ANPCDEFP în luna februarie şi aprobat de către aceasta);

  Demersuri în vederea obţinerii Dispoziţiei Rectorului :

– aprobarea deplasării de către Rectorul facultăţii  şi depunerea lui la DRI (Departamentul Relatii Internaţionale) împreună cu:

– copie a invitaţiei oficiale;

– programul de predare cu minim 8 ore aprobat de universitatea parteneră (LA-TA sectiunea Before the Mobility)

– formularul pentru Contractul Financiar  (se poate obţine de la coordonatorul ERASMUS de la facultate)

  Documente necesare la decont:

 • copie după Dispoziţia Rectorului;
 • certificat de participare semnat la universitatea parteneră care atestă perioada deplasării şi minim 8 ore de predare;
 • programul de predare semnat la universitatea parteneră;
 • declaraţie cu datele de intrare şi ieşire – Formular decont ;