Deplasări personal academic - Training

Documente:

-Formular de cerere pentru personalul academic Dispozitia Rectorului

-Programul de training pentru mobilitati (formulare):

Condiţiile de participare la mobilităţile de training

Pentru a candida la concursurile de selecţie în vederea obţinerii unei mobilităţi în cadrul Proiectului ERASMUS+, solicitanţii trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiţii:

 • pot beneficia de mobilități Erasmus doar angajații care au funcția de bază la Universitatea Dimitrie Cantemir;
 • selecţia are loc la nivel centralizat in cadrul Departamentului de Relatii Internationale;
 • termen depunere dosare pentru anul universitar 2019-2020 – 08 noiembrie 2019;

Primele lucruri pe care trebuie să le decideţi sunt:

1. Semestrul în care veţi efectua mobilitatea de staff training;

 • poate fi efectuată până la data de 30 septembrie 2020 pentru anul academic 2019/2020;

2. Perioada exactă a mobilităţii.

 • durata minimă a unei mobilităţi este de 2 zile pentru mobilitatile intre tarile programului (UE) si 5 zile pentru mobilitatile cu tarile partenere (Non-UE);
 • numărul mobilităţilor este stabilit explicit prin acordul bilateral care stă la baza fiecărei mobilităţi din Proiectul ERASMUS+ (acest număr este raportat la ANPCDEFP în luna februarie şi aprobat de către aceasta);

 Demersuri în vederea obţinerii Dispoziţiei Rectorului:

Etapele care trebuie parcurse în vederea obţinerii Dispoziţiei Rectorului sunt:

 • aprobarea deplasării de către Decanul facultăţii şi depunerea lui la DRI (Departamentul Relatii Internaţionale) împreună cu:

– programul de staff training  aprobat de universitatea parteneră (Learning Agrement – sectiunea Before The Mobility);

– formularul pentru Contractul Financiar  (se poate obţine de la coordonatorul ERASMUS de la facultate).

  Documente necesare la decont:

 • copie după Dispoziţia Rectorului;
 • certificat de participare semnat la universitatea parteneră care atestă perioada deplasării;
 • programul de staff training  semnat la universitatea parteneră;
 • declaraţie cu datele de intrare şi ieşire (Formular decont);