Deplasări personal academic - Training

Documente:
-Formular de cerere pentru personalul academic Dispozitia Rectorului
-Programul de training pentru mobilitati (formulare):
Condiţiile de participare la mobilităţile de training
Pentru a candida la concursurile de selecţie în vederea obţinerii unei mobilităţi în cadrul Proiectului ERASMUS+, solicitanţii trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiţii:
   • pot beneficia de mobilități Erasmus doar angajații care au funcția de bază la Universitatea Dimitrie Cantemir;
   • selecţia are loc la nivel centralizat in cadrul Departamentului de Relatii Internationale;
   • termen depunere dosare pentru anul universitar 2019-2020 – 08 noiembrie 2019;
Primele lucruri pe care trebuie să le decideţi sunt:
1. Semestrul în care veţi efectua mobilitatea de staff training;
   • poate fi efectuată până la data de 30 septembrie 2020 pentru anul academic 2019/2020;
2. Perioada exactă a mobilităţii.
   • durata minimă a unei mobilităţi este de 2 zile pentru mobilitatile intre tarile programului (UE) si 5 zile pentru mobilitatile cu tarile partenere (Non-UE);
   • numărul mobilităţilor este stabilit explicit prin acordul bilateral care stă la baza fiecărei mobilităţi din Proiectul ERASMUS+ (acest număr este raportat la ANPCDEFP în luna februarie şi aprobat de către aceasta);
Demersuri în vederea obţinerii Dispoziţiei Rectorului:
   • Etapele care trebuie parcurse în vederea obţinerii Dispoziţiei Rectorului sunt:
– aprobarea deplasării de către Decanul facultăţii şi depunerea lui la DRI (Departamentul Relatii Internaţionale) împreună cu:
– programul de staff training  aprobat de universitatea parteneră (Learning Agrement – sectiunea Before The Mobility);
– formularul pentru Contractul Financiar  (se poate obţine de la coordonatorul ERASMUS de la facultate).
  
Documente necesare la decont:
   • copie după Dispoziţia Rectorului;
   • certificat de participare semnat la universitatea parteneră care atestă perioada deplasării;
   • programul de staff training  semnat la universitatea parteneră;
   • declaraţie cu datele de intrare şi ieşire (Formular decont) (docx.);