Deplasări personal academic

 docmic Documente

Condiţiile de participare la mobilităţile de pregătire personal academic

Pentru a candida la concursurile de selecţie în vederea obţinerii unei mobilităţi în cadrul Programului Sectorial ERASMUS+, solicitanţii trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiţii:

 • pot beneficia de mobilități Erasmus doar angajații care au funcția de bază la Universitatea Dimitrie Cantemir;
 • să nu beneficieze de mai mult de două mobilităţi Erasmus într-un an universitar;

Note:

 • vor avea prioritate cei care nu au beneficiat de mobilităţi Erasmus
 • selecţia are loc la nivelul fiecărei facultăţi
 • termen depunere dosare pentru anul universitar 2014-2015 – 31 octombrie 2014
 • Stabilirea duratei şi perioadei de mobilitate ST

Primele lucruri pe care trebuie să le decideţi sunt:

 1. semestrul în care veţi efectua mobilitatea de predare (TA);

Notă:

 • poate fi efectuată până la data de 30 septembrie 2015 pentru anul academic 2014/2015
 • mobilitatea de staff training (ST) nu poate fi efectuată în perioadele de vacanţă, sesiuni de examene sau practică de la universitatea parteneră, sfârşit de săptămână;
 1. perioada exactă a mobilităţii.
 • durata minimă a unei mobilităţi este de trei zile;
 • numărul mobilităţilor este stabilit explicit prin acordul bilateral care stă la baza fiecărei mobilităţi din Programul Sectorial ERASMUS+(acest număr este raportat la ANPCDEFP în luna februarie şi aprobat de către aceasta);

 Demersuri în vederea obţinerii Dispoziţiei Rectorului

Etapele care trebuie parcurse în vederea obţinerii Dispoziţiei Rectorului sunt:

 • aprobarea deplasării de către Decanul facultăţii (prin semnarea şi ştampilare) şi depunerea lui la DRI (Departamentul Relatii Internaţionale) împreună cu:

– Application Form Staff;

– copie a invitaţiei oficiale;

– programul de training (workplan) aprobat de universitatea parteneră (LA-ST partea Before The Mobility);

– o declaraţie pe proprie răspundere din care să reiasă că acele categorii de cheltuieli solicitate nu sunt acoperite şi din alte surse  (instituţia organizatoare, sponsorizări etc.);

– o copie a paşaportului (pagina cu datele personale) şi  o copie a CI;

– formularul pentru Contractul Financiar cuprinde informaţiile necesare întocmirii Contractuli Financiar (se poate obţine de la coordonatorul ERASMUS de la facultate).

 • ridicarea Dispoziţie Rectorului şi semnarea contractului financiar.

 Note:

 • se întocmeşte o singură Dispoziţie a Rectorului;
 • este obligaţia dvs. să prezentaţi toate documentele necesare întocmirii Dispoziţiei Rectorului;
 • un cadru didactic poate beneficia de maxim două mobilităţi Erasmus într-un an universitar.

 Documente necesare la decont:

 • ordinul de deplasare ridicat de la Secretariatul Universităţii;
 • copie după Dispoziţia Rectorului;
 • atestat semnat la universitatea parteneră care atestă perioada deplasării;
 • programul de training (workplan) semnat la universitatea parteneră;
 • raportul narativ (formularul standard de completat);
 • declaraţie cu datele de intrare şi ieşire;
 • factura de cazare;
 • biletele de călătorie şi boarding pass;
 • bonuri de benzină dacă deplasarea a fost realizată cu autoturismul personal;
 • alte bilete pentru transport intern: autobuz, metrou etc.