Drept

Disciplina Coduri Credite
Anul I 
Teoria generală a dreptului 11DRTG 5
Drept civil (Partea generală) 11DRDC 6
Drept constituţional şi instituţii publice I 11DRDP 5
Istoria dreptului românesc 11DRID 5
Limba engleză I 11DREJ 3
Filosofie dreptului 11DRFD 3
Logică juridică 11DRLJ 3
Drept civil (Persoanele) 12DRDC 4
Drept constituţional şi instituţii publice II 12DRDP 5
Protecţia internaţională a drepturilor omului 12DRPI 3
Drept roman 12DRDR 4
Limba engleză II 12DREJ 3
Sociologie juridică 12DRSJ 4
Deontologie juridică 12DRDJ 3
Anul II 
Drept civil (Drepturile reale) 13DRDC 4
Drept penal general I 13DRDP 5
Drept Uniunii Europene 13DRDE 5
Drept Administrativ I 13DRDA 5
Drept internaţional public 13DRDI 3
Engleză juridică III 13DREJ 3
Bazele informaticii 13DRBI 5
Drept civil (Teoria generală a obligaţiilor) 14DRDC 5
Drept penal general II 14DRDP 4
Drept administrativ II 14DRDA 4
Drept financiar 14DRDF 4
Dreptul mediului 14DRDM 4
Engleză juridică IV 14DREJ 3
Ştiinţa administraţiei 14DRDSA 3
Informatică judiciară 14DRIJ 3
Anul 3 
Drept civil (Contracte speciale) 15DRDC 5
Drept penal special I 15DRPS 6
Drept procesual penal I 15DRPP 5
Drept procesual civil I 15DRPC 6
Dreptul familiei (Căsătoria) 15DRDF 4
Criminologie 15DRCR 4
Teoria şi practica medierii în drept 15DRMD 3
Drept civil (Succesiuni) 16DRDC 6
Drept penal special II 16DRPS 6
Drept procesual penal II 16DRPP 5
Drept procesual civil II 16DRPC 5
Dreptul familiei (Rudenia) 16DRDF 4
Dreptul asigurărilor 16DRDA 4
Drept execuţional civil 16DREC 3
Anul 4 
Drept comercial I 17DRDC 6
Dreptul proprietăţii intelectuale 17DRDP 5
Dreptul muncii şi securităţii sociale I 17DRDM 5
Drept internaţional privat 17DRDI 4
Criminalistică 17DRCR 4
Drept funciar şi cadastru român 17DRDF 3
Proceduri civile speciale 17DRCS 3
Drept comercial II 18DRDC 6
Dreptul comerţului internaţional 18DRCI 6
Dreptul european al concurenţei 18DRDE 5
Dreptul muncii şi securităţii sociale II 18DRDM 5
Politologie 18DRPO 4
Practică de specialitate 18DRPS 4