Actualitate proiect
” Practica ivovativă a studenților - UDC”

Organizare eveniment informare grup țintă privind beneficiile proiectului „Practica Inovativă a Studenților  –      〈22.12.2020〉

 

Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș anunță desfășurarea evenimentului on line de informare a proiectului cu titlul „Practica Inovativă a Studenților – UDC” (Cod SMIS 130510), număr contract de finanțare Cod apel: POCU/626/6/13/, proiect co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020.
Obiectivul general al proiectului constă în creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar din Universitatea Dimitrie Cantemir din Târgu Mureș (UDC), care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Agenda evenimentului:

PARTEA I-A – pentru toți participanții
 1. Prezentare generală proiect și a echipei de implementare – Bălan Sorina-Mihaela, Simionescu Mircea (4 min);
 2. Detalii privind selecția grupului țintă GT- Alina Solovastru (5 min);
 3. Activități de informare proiect – propunere realizare secțiune de promovare-on line și secțiune Întrebări Frecvente – Avram Laura (5 min);
 4. Activitățile de practică / internship pentru studenții UDC – Tomulețiu Adriana, Oroian Maria, Murgu Alexandru, Savu Lucian (10 min);
 5. Practica studenților de la specializarările PSIHOLOGIE – Mihaela Stoica (3 min);
 6. Practica studenților de la specializarea DREPT – Andrei Murgu, David Doina (3 min);
 7. Întreprinderile simulate – Ciotea Margareta (5 min);
 8. Consiliere în carieră – Cotruș Andrei (5 min);
 9. Centrul de dezvoltare și informare inovativă (CDII) – Adela Moraru, Carmen Popa (5 min);
 10. Platforma de tip e-jobs – Ciotea Valentin (5 min);
 11. Discuții finale (10 min).
PARTEA A II – A – Înscriere în grupul țintă – sesiune de îndrumare de completare documente (de la ora 17).
 • Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la:
adresa de mail: practica.inovativa.udc@gmail.com
pagina web:https://cantemir.ro/practica-inovativa-a-studentilor-udc/
Persoane de contact:
Balan Sorina-Mihaela, Manager de proiect
Laura Avram, Asistent IT
Alina Solovastru, Responsabil GT

Anunț, în atenția studenților UDC                                    〈14.12.2020〉

Înscriere pentru seria I, desfășurată în anul universitar 2020-2021

 • Cine se poate înscrie?
Studenții UDC, nivel licență și master, specializarea: Psihologie, Drept, Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor; Finanțe și Bănci și Geografie.
 • Ce beneficii am?
1. Îmi derulez practica obligatorie în colaborare cu potențiali angajatori;
2. Învăț cum să îmi înființez propria firmă;
3. Am acces la informații utile elaborării lucrărilor de licență și disertație;
4. Sunt inclus în baze de date ale angajatorilor – de tip e-jobs;
5. Beneficiez gratuit de consiliere și orientare profesională;
6. Pot să îmi testez abilitățile pentru cariera pe care am ales-o;
7. Beneficiez de o bursă de 2000 de lei la finalizarea activităților din proiect.
 • Care e perioada de înscriere?       

  04.12.2020 – 15.01.2021

 • Cum mă pot înscrie?
1. Descarc fișierul word de aici »»» FORMULAR GRUP ȚINTĂ , docx.
2. Completez formularul de înscriere cu informațiile solicitate;
3. Salvez fișierul word cu numele meu;
4. Transmit acest formular împreună cu următoarele documente: copie după cartea de identitate, certificatul de naștere, certificatul de căsătorie la această adresă de mail  gt.practica.inovativa.udc@gmail.com.
 Mai multe informații despre proiect  » » » Practica inovativă a studenților-UDC – Universitatea Dimitrie Cantemir

Anunț, în atenția studenților UDC    〈04.12.2020〉

Pentru înscriere în proiect vă rugăm să completați, în format electronic, formularul grup țintă și să-l transmiteți pe email la adresa: gt.practica.inovativa.udc@gmail.com  ,împreună cu o copie după cartea de identitate, certificatul de naștere și certificatul de căsătorie.

 • Perioada de transmitere a formularului de înscriere este 04.12.2020 – 15.01.2021.