PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT 2020- 2021

     •FACULTATEA DE MEDICINĂ
Program Licență
»»»Medicină dentară
»»»Asistență Stomatologică și Profilaxie
»»» Balneofiziokinetoterapie și Recuperare medicală
     •FACULTATEA DE DREPT ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
Program Licență
»»»Drept
Program Master
»»» Proceduri Judiciare și Profesii Liberale
     • FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE
Program Licență
»»»Finanțe și Bănci
»»»Economia Comerțului Turismului și Serviciilor
Program Master
»»»Gestiunea financiară a afacerilor
     • FACULTATEA DE GEOGRAFIE
Program Licență
»»»Geografia Turismului
Program Master
»»»Resurse Turistice și Protecția Mediului
     • FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI
Program Licență
»»»Psihologie
Program Master
»»»Asigurarea Calității Învățământului
»»»Managementul Resurselor Umane
»»»Psihologie Clinică și Tehnici de Intervenție
Program postuniversitar
»»»  Pregătirea Personalului Didactic